Hoppa till huvudinnehåll

Borgåbon Samira Abdullah vill jobba på dagis - ny utbildning på Axxell i Karis hjälper henne på vägen

En kvinna med en grå dräkt och huvudduk ler och tittar in i kameran. I bakgrunden gröna löv med inslag av höstfärger.
Samira Abdullah bor just nu bara på veckosluten i Borgå. Hon bor i veckan hos en kompis i Helsingfors för att ha kortare pendlingsväg. I februari i nästa år tänker hon flytta till Esbo. En kvinna med en grå dräkt och huvudduk ler och tittar in i kameran. I bakgrunden gröna löv med inslag av höstfärger. Bild: Petra Thilman \ Yle Axxell,Karis,utbildning,Samira Abdullah

Det är fyra och ett halvt år sedan Samira Abdullah flyttade till Finland från Etiopien.

Då kunde hon inte läsa eller skriva eftersom hon inte hade gått i skola, men nu är hon långt hunnen och berättar på svenska att hon vill jobba som barnledare på ett daghem.

Du kan också välja att höra mera om Samira Abdullah och den nya utbildningen. Texten fortsätter efter ljudinslaget.

Utbildningsbolaget Axxell i Karis startade i augusti upp en ny utbildning som ska hjälpa vuxna med annat modersmål än finska och svenska att få en yrkesutbildning.

Inom yrkesutbildningen är vissa delar av utbildningen samma för alla - sedan specialiserar man sig inom ett yrke.

Nu ordnas den här gemensamma utbildningen, antingen på finska eller svenska, för personer som just Samira Abdullah.

I den sex månader långa utbildningen, Fyra delar, ingår matematik och naturvetenskap, kommunikation och interaktion, samhälle och arbetsliv samt arbete i en arbetsgemenskap.

En broschyr med texten 4 delar och tecknade pusselbitar. En logga med texten Axxell syns också.
Utöver den gemensamma grundutbildningen ingår också en examensdel som egentligen ingår i merkonomutbildningen. Den handlar om arbete i en arbetsgemenskap. En broschyr med texten 4 delar och tecknade pusselbitar. En logga med texten Axxell syns också. Bild: Petra Thilman \ Yle Axxell,Karis,utbildning

Finskspråkig kurs har flera deltagare

Samira Abdullah valde att gå kursen på svenska, men hon säger att hon kan en del finska också.

- Finska påminner om mitt modersmål, säger hon med ett leende.

Att hon först lärde sig svenska när hon kom till Finland handlar mycket om att det var just till Borgå hon kom. Många där talar svenska och uppmanade henne att välja svenskan.

- Nu läser jag svenska, men sedan läser jag kanske finska, säger Samira Abdullah.

Men först väntar förhoppningsvis en barnledarutbildning bara hon klarat av Fyra delar.

En kvinna i gul jacka med halvlångt brunt hår och glasögon står vid ett vitt staket, i bakgrunden finns våningshus och en grön gräsmatta.
Mariann Hilli är lärare för den svenska utbildningen. Kursdeltagarna kommer från hela Nyland. En kvinna i gul jacka med halvlångt brunt hår och glasögon står vid ett vitt staket, i bakgrunden finns våningshus och en grön gräsmatta. Axxell,Karis,utbildning,Mariann Hilli

Intresset för utbildningen på finska är större än för utbildningen på svenska. Den finskspråkiga kursen har 15 deltagare mot den svenskas 6 deltagare.

Mariann Hilli, som leder kursen på svenska, säger antalet är ganska bra nu, men att det är klart att man hoppas på lite flera deltagare framöver.

- Jag tror att det är bra att i början inte ha så stor grupp eftersom vi gör det här första gången. Men sedan önskar vi givetvis att det ska vara en större grupp.

Att en del väljer att lära sig svenska framför finska handlar ibland om att svenska kan vara lättare att lära sig eftersom språket är besläktat med flera språk än vad finska är, säger Hilli.

- Jag kan tänka mig att en del tänker på Norden och Sverige. Att svenskan är ett större språk än finskan.

Olika bakgrund inget problem

De som kommer till kursen har ganska olika bakgrund, berättar Mariann Hilli.

- Det handlar om hur länge de har varit i Finland, vad de har studerat tidigare och hur mycket svenska eller finska de kan. Vårt mål är att ge dem studiefärdigheter och färdigheter i svenska eller finska. De ska kunna fortsätta studera och få en hel yrkesexamen.

I utbildningen beaktar man alltså att personer har olika bakgrund och att en del kan ha studerat en hel del i sitt hemland.

- Men du kan kanske inte matematik eller samhällslära på svenska. Man får vokabulären och kulturen samtidigt, säger Mariann Hilli.

Trivs på kursen

Samira Abdullah säger sig vara nöjd med kursen och särskilt sin lärare Mariann Hilli.

- Vi har skrivit och vi har läst. Vi har lärt oss skriva cv och jobbansökan.

Hilli säger utbildningen började med it för att studerandena ska lära sig använda de verktyg som används på Axxell.

- Sedan har vi hela tiden svenskan med så att vi växlar mellan att studera samhälle och it och svenska. Vi har också haft helt praktiska arbetslivsfärdigheter, berättar hon.