Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar plast är målet för Rani Plast – grön el och återanvändning ska göra plastproduktionen klimatneutral 2035

Man håller granulat som används inom plastindustrin.
Plast som återanvänds sorteras först, sedan rivs det i små bitar och tvättas och sedan smälts det ner till granulat. Man håller granulat som används inom plastindustrin. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist plast,Terjärv,Kronoby,Granulat,återvinning,plaståtervinning,Rani Plast

Flera industriföretag i norra svenska Österbotten deltar i Hållbarhetsveckan som pågår som bäst. Till exempel Rani Plast och Prevex har övergått till grön el i sin produktion och Prevex har precis installerat solpaneler. Den goda viljan uppskattas också av Natur och Miljö rf även om språkröret Bernt Nordman gärna skulle se ännu mera grönt tänk inom industrin.

Rani Plast i Terjärv i Kronoby tillverkar 80 000 ton plast per år. Fabriken är överlägset störst inom plastindustrin i Finland och många vardagliga varor som gurka och toapapper förpackas i plast från Terjärv.

– Tiotals lastbilar kommer med råmaterial och kör ut färdiga produkter härifrån dagligen så det är mycket trafik, säger produktutvecklingsdirektör Mats Albäck.

Man i plastfabrik.
Mats Albäck berättar att övergången till grön el är ett steg på vägen mot en koldioxidneutral produktion. Man i plastfabrik. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,albäck

I Terjärv tillverkas också avfallspåsar och lantbruksplast. Albäck upplever att diskussionen kring plast ibland saknar fakta om plastens goda sidor.

– Vi vill få fram budskapet att vi tycker plasten i många sammanhang är den bästa förpackningslösningen och en hållbar lösning om man använder den på rätt sätt och tar hand om plasten efter användningen.

Ska återanvända mer plast

Rani Plast har undersökt koldioxidavtrycket för sina produkter sedan 2016. Målet är att ha en koldioxidneutral produktion år 2035. Det ska bland annat ske genom att man ökar andelen återanvänd plast från dagens 15 procent till 40 procent.

– Vi ska jobba hårt och bli energisnålare. Det ska bli mindre avfall och vi ska ta tillvara vårt avfall. Vi har gjort avtal om grön el för hela vår fabrik, säger Albäck.

Albäck poängterar att målet är folk ska använda plast där det är vettigt att använda den.

– Sedan är det upp till oss att se till att produkten är så miljövänlig som möjligt. Så tunn plast som möjligt och så enkel som möjligt att återvinna.

Albäck hänvisar till forskningsresultat om att andra material jämfört med plasten ofta ger större koldioxidavtryck. Så länge man återanvänder plasten så kan den mycket väl klassas som hållbar, enligt Albäck.

– Med återvunnen plast och förnyelsebara råmaterial som till exmepel sockkerrör eller tallolja kan vi nå en koldioxidneutral produkt.

Den fossila oljans tidevarv håller på ta slut, och då vi ska tillverka plastprodukter av förnyelsebara råvaror.― Bernt Nordman, Natur och Miljö rf

Lobbyisterna får gärna ha mer grönt tänk

På Natur och Miljö rf har verksamhetsledare Bernt Nordman en lite tudelad inställning till plast.

– Det finns många olika slag av plast och många sätt att använda den. Plast är ett bra alternativ i vissa situationer.

Till exempel nämner Nordman livsmedelsförpackningar.

– De ökar hållbarheten och minskar därmed matsvinnet.

Mats Albäck nämner att till exempel plasten kring gurkan ökar hållbarheten från 3 till 14 dagar.

Bernt Nordman anser samtidigt att vi i många andra fall använder plast helt i onödan.

– Man kunde minska användningen betydligt. Den fossila oljans tidevarv håller på ta slut, och då vi ska tillverka plastprodukter av förnyelsebara råvaror.

Samtidigt gör plastens egenskaper, till exempel att den är lätt, att den i många fall lämpar sig bättre än andra förpackningsmaterial.

– Det finns starka argument till fortsätta använda plast som alternativ till kartong, metallprodukter och delvis glas.

Kunde ha ännu mer ambitiösa mål

Att säga att man tillverkar hållbar plast är ändå enligt Nordman att gå lite för långt i det här skedet.

– Vi sätter ribban ganska högt då det gäller kriterier för hållbarhet. Så jag skulle vara lite försiktig i det här sammanhanget.

Nordman säger ändå att miljöpåverkan kan minska betydligt då man använder återvunnet material eller råvaror som är förnybara, till exempel stärkelse av olika slag.

Vy över Rani Plast i Terjärv.
Vy över Rani plast i Terjärv. Vy över Rani Plast i Terjärv. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Rani Plast,Terjärv,Kronoby

Angående Rani Plast målsättning om koldioxidneutralitet år 2035 tycker Nordman att man kunde vara ännu mer ambitiös än så.

– Siktar man på klimatneutralt inom 15 år skulle jag säga att man tar det ganska lugnt. Det finländska samhället har åtminstone delvis större brådska. Så det låter bra men tidtabellen kunde tajtas till ännu mer.

Överlag säger Nordman att han ser en stor vilja och ett stort intresse för genuin hållbarhet inom industrin i Finland.

– Attityderna har blivit väldigt mycket bättre de senaste 20-30 åren.

Det han ännu hoppas på att att de företag som driver på utvecklingen skulle jobba ännu hårdare på att påverka industrins lobbyorganisationer.

– För när det kommer till lagstiftning, när det kommer till påverkan gällande miljöskatter eller nya kriterier för offentlig upphandling så blir det plötslig väldigt konservativa ljud i lobbyisternas skällor.

Nordman skulle gärna se mer grönt tänk bland lobbyisterna men också att industrin ännu mer skulle satsa på teknologisk utveckling och uppnå nya miljövänligare sätta att jobba via det.

– Att man inte låter marknadsföringssnacket dominera.

Efterlyser perspektiv i diskussionen

Vattenlåstillverkaren Prevex i Nykarleby deltar också i Hållbarhetsveckan. Marknadsföringsdirektör Camilla Wikman säger att plastdiskussionen i dag innehåller både positiva och negativa sidor.

– Det behövs en konstruktiv diskussion om hur vi använder plast och våra tillgångar överhuvudtaget. Men det gäller att vi också håller perspektivet i skick. Det finns onödig men också nödvändig plast.

Kvinna vid dator.
Camilla Wikman säger att det finns många produkter som måste tillverkas i plast. Kvinna vid dator. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,wikman

Wikman poängterar att Prevex inte tillverkar slit och släng-produkter utan vattenlåsen ska hålla lika länge som ditt kök eller badrum.

Tidigare var hållbarhet för Prevex kanske mest ett svar på krav från marknaden, men numera räcker inte det.

– Hållbarhet är i dag en del av vår strategi och vardag. Vi ska själva ta ratten och forma målsättningar så att företaget står på hållbar grund.

I fjol gick Prevex över till vattenkraft som energikälla och nya solpaneler ska ge ytterligare grön el.

Prevex utreder som bäst vilket koldioxidavtryck deras produkter har. Målet är att så småningom kunna jobba med också alternativa råmaterial.