Hoppa till huvudinnehåll

Daghemsproblemen i Åbo kan bli en lång och dyr historia - Regionförvaltningsverket: “Det hänger på beslutsfattarna”

En liten flicka sitter med regnbyxor på i sanden med en hink.
En liten flicka sitter med regnbyxor på i sanden med en hink. Bild: Linus Hoffman/Yle barn (familjemedlemmar),daghem,Hink,ämbar

Daghemsfallet i Pyhäranta ligger nära i minnet, och en repetition av den långa historien vill Regionförvaltningsverket gärna undvika. Därför hoppas man att Åbo stad är beredd att samarbeta.

Flera dagisbarn i Åbo vistas för tillfället i lokaler med inomhusluftsproblem, med symtom som svidande ögon och täppta näsor som reslutat.

I somras flyttades daghemmet på Skolgatan till Klockringaregatan på grund av omfattande problem i fastigheten, men för drygt en månad sedan konstaterade man att inomhusluften var dålig även i de nya lokalerna.

En byggnad i tegel och betong, en person cyklar förbi byggnaden.
En del av de svenskpråkiga daghemsbarnen flyttade in till yrkesinstitutets lokaler på Klockringaregatan i Åbo. Nu har inneluftsproblem uppdagats i fastigheten En byggnad i tegel och betong, en person cyklar förbi byggnaden. Bild: Arash Matin/ Yle Åbo,Klockringaregatan 8

SFP i Åbo meddelade tidigare i veckan i ett pressmeddelande att man nu har polisanmält Åbo stad för att staden missköter uppgiften att erbjuda trygg basservice för svenskspråkiga barn.

Anledningen bakom polisanmälan är att nästan 40 procent av de svenskspråkiga barnen är placerade i tillfälliga lokaler som nästan alla är olämpliga för verksamheten eller skadliga för hälsan.

Vid regionförvaltningsverket tycker man ändå att en polisanmälan inte är rätt väg att gå.

- Jag tycker att det är bekymmersamt att man gör en polisanmälan istället för att kontakta regionförvaltningsverket i det här ärendet. Vi är ändå den övervakande myndigheten som hand har liknande ärenden, säger Malin Eriksson, överinspektör för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med ansvar för småbarnspedagogiken.

Oroliga föräldrar har kontaktat regionförvaltningsverket om daghemssituationen och myndigheten har fört en dialog med Åbo stad. Men tillsvidare har regionförvaltningsverket inte fått någon egentlig förvaltningsklagan.

Dialog, varning och slutligen vite

Regionförvaltningsverket funderar nu internt och med Åbo stad hur utrymmesproblematiken för småbarnspedagogiken ska lösas. Enligt Eriksson är det ännu öppet hur de kommer gå vidare.

Men om de en officiell anmälan görs innebär det att myndigheten öppnar ett tillsynsärende.

- Jag har fortfarande inte svart på vitt att utrymmena skulle vara bristfälliga. Jag har bara föräldrarnas utsagor på det. Men några faktiska mätningar har jag inte sett. Vi kan inte utgå från tyckande då vi avgör våra fall. Vi behöver ha allt svart på vitt för att veta vad som gäller.

Det är barnens vardag som är det viktigaste nu, att deras dag är trygg.

Om regionförvaltningsverket får tillgång till material som bevisar att det finns brister i lokalerna kan de vidta ytterligare åtgärder.

- Vi kan uppmärksamma kommunen på hur problemet ska skötas. Vi kan ge en anmärkning och slutligen kan vi döma ut ett vite ifall det inte åtgärdas. Vite är den sista åtgärden.

Kan ingripa på eget initiativ utan anmälan

Regionförvaltningsverket har alltså inte fått någon officiell anmälan om problemet i Åbo. Men enligt Eriksson behövs det nödvändigtvis inte en anmälan för att myndigheten ska kunna ingripa.

- Vi kan också ingripa på eget initiativ. Vi har fört den här diskussionen intert, men i och med att vi har haft en öppen dialog med staden har vi ännu inte gjort det.

Hur allvarligt ser ni på den här situationen?

- Utan några officiella utredningar kan jag ännu inte uttala mig om ärendet.

Barn leker.
Barn leker. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press daghem,dagvård,lek,leksaker,barn

En bekant situation i Pyhäranta - processen tog tre år

Den här typen av fall är inte vanliga, speciellt inte på kommunal nivå. Men för regionförvaltningsverket ligger ett liknande fall i Pyhäranta nära i minnet, en process som tog närmare tre år.

Barnen i daghemmet Satakieli i Pyhäranta hade i två års tid varit placerade i undermåliga tillfälliga lokaler. Kommunen hade trots regionförvaltningsverkets krav inte åtgärdat situationen.

Där utdömde man ett vite på 100 000 euro ifall kommunen inte skulle hitta lämpliga tillfälliga lokaler för verksamheten tills man fått daghemmet renoverat.

Hur nära är Åbo stad ett liknande scenario kan inte Eriksson uttala sig om.

- Men om vi jämför med Pyhäranta-fallet som inleddes i september 2017 och avgjordes 2020, då vi har en ganska lång process som väntar ifall daghemsproblematiken i Åbo går via regionförvaltningsverket.

På grund av de långa myndighetsprocesserna hoppas Eriksson att en dialog med staden ska räcka för att undvika en långkörare.

- Det är barnens vardag som är det viktigaste nu, att deras dag är trygg. Det är det som är viktigt här. Därför hoppas jag att vi inte ska behöva ta till sådana metoder, säger Eriksson.

Risk för att bli en utdragen process

Föräldrarna till barn på daghemmet och personalen vittnar om ett akut problem i de nuvarande lokalerna. Men kopplas regionförvaltningsverket in hänger tidtabellen på vad för material som redan nu finns att tillgå.

- Finns allt material snyggt radat i en mapp så går det snabbare. Men ifall det måste efterlysas och skickas av och an kan det ta tid att bara få ihop materialet.

Finns det en risk för att det här kommer att dröja lika länge som fallet i Pyhäranta som tog närmare tre år?

- Det beror på kommunens samarbetsvilja, och om de inser att barnens bästa är att ordna det väldigt snabbt. Det hänger på beslutsfattarna, säger Eriksson.

Läs också