Hoppa till huvudinnehåll

Jugendbyggnaderna förfaller på Sibbo sjukhusområde - kommunen prioriterar viktiga byggnader och river andra

Grå byggnad med både runda och raka former och många fönster.
Sibbo har rustat upp det gamla festhuset på Nickby sjukhus område. För tillfället finns Jokipuiston koulu i huset medan skolhuset renoveras. Grå byggnad med både runda och raka former och många fönster. Bild: Matti Myller / Yle Sibbo,nickby sjukhusområde

Nickby sjukhus byggnader förfaller, skriver finska Yle. De som är i dåligt skick ska rivas, andra behöver rustas upp. Bland annat den gamla svinstians öde är fortfarande ett frågetecken.

På en skogskulle mitt bland åkrarna tittar gamla jugendbyggnader fram.

Vi befinner oss öster om Nickby i Sibbo.

Den här miljön planerades av arkitekten Ernst Albin Kranck. Här har kända kulturprofiler rört sig i tiderna; poeten och författaren Uuno Kailas, poeten L. Onerva, fotografen Signe Brander och poeten Maila Pylkkönen.

Rättare sagt har kulturpersonligheterna fått vård här. I 85 år verkade nämligen Helsingfors stads psykiatriska sjukhus i Nickby.

Hit flyttades de allra svåraste och sjukaste patienterna. En del tillbringade resten av sina liv i Nickby.

Det berättas också om avstängda tunnlar, som ringlar sig under sjukhusområdet. Tillträde till tunnlarna är endast få förunnat.

"Vipparen" har sett Nickby förändras

Sibbo kommuns lokalitetskoordinator Juha Huotari presenterar mentalsjukhusets område med stor sakkunnighet. Han arbetade här då det begav sig.

– Jag var en så kallad "vippare" ("vippari" på finska) på den stängda avdelningen, eftersom lagen krävde att det skulle finnas åtminstone en manlig person med på nattskiften. Där såg jag alla möjliga öden.

Ett fönster omkringat av grönsa väggväxter, sett utifrån.
Före detta mentalsjukhusets festhus är en av de restaurerade byggnaderna. Ett fönster omkringat av grönsa väggväxter, sett utifrån. Bild: Matti Myller / Yle Sibbo,nickby sjukhusområde

Sjukhusverksamheten i Nickby upphörde år 1999. Sjukhusområdet gjordes om till bostadsområde i början av 2000-talet.

I två årtionden har en del av det tidigare sjukhusområdet byggts om till bostäder, men arbetet framskrider långsamt. En del av fastigheterna har förfallit och hotas nu rivas.

Kommunen äger en handfull gamla sjukhusbyggnader i dåligt skick. En del restaureras, andra är inte restaurerade. Helsingfors stad och HUS har inte längre fastigheter på området.

Den växande kommunen Sibbo måste välja hur pengarna fördelas. Det borde finnas pengar till nya skolor, daghem och anordnande av tvåspråkig service. Det blir inte tillräckligt över till att restaurera gamla byggnader.

En del av husen i Nickby förfaller. Det kan i framtiden bli dyrare att renovera dem.

Flera byggnader ska rivas

Enligt kommunen ska de i dåligt skick varande sidobyggnaderna i närheten av den tidigare tvättstugan - nuvarande Artborg - rivas.

Även de så kallade Kinabackens hus, det vill säga två gamla trähus, ska rivas. I de här husen bodde sjukhuspersonal. De senaste åren har hyresgäster bott där.

En del fastigheter har gjorts om till privatbostäder med fina hem i jugendstil. De här fastighetsbolagen är inte i kommunens ägo.

Museiverket följer upp och instruerar restaureringsarbetena, eftersom området är skyddat.

Mentalsjukhuset med dess olika funktioner var på sin tid över 800 personers arbetsplats. Sjukhuset var då Sibbos största arbetsgivare. Förändringen till dagens läge har varit markant.

Ljusgult trähus i två våningar.
På området som omtalas som Kinabacken finns två våningshus i trä, vilka kommunen planerar att riva. Ljusgult trähus i två våningar. Bild: Matti Myller / Yle Sibbo,nickby sjukhusområde

Lokalitetskoordinatorn Juha Huotari har följt med restaureringsarbetena med glädje.

– Jag minns när festhuset öppnades för första gången efter restaureringen. Huset var inte färdigt, men festlokalen kunde i huvudsak användas. Många tidigare anställda kom hit och beundrade huset. De tyckte det var fantastiskt.

Då sjukhuset var i användning fanns så gott som allt som behövdes på gården.

Utöver sjukhusbyggnaden fanns bostadshus för personalen, ett eget vattenverk, stort tvätteri, bageri, bondgård med svin, brandkår och värmeverk. På området fanns också en begravningsplats.

– Under sjukhusets guldålder producerades allt här på området, man behövde inte åka härifrån alls, sammanfattar Huotari.

En rundtur på området tar besökaren till sjukhusets gyllene dagar, men visar också byggnadernas förfall.

Festhuset

Festhuset har en färggrann historia. Innan byggnaden ens blev klar togs den i bruk som evakueringssjukhus under kriget.

– Då Helsingfors bombades evakuerades patienter hit. Under fortsättningskriget fungerade byggnaden som soldatsjukhus, berättar Huotari.

Till exempel fotografen Signe Brander evakuerades år 1941 från Stensböle sjukhus till Nickby mentalsjukhus. Hennes sista viloplats blev massgraven på sjukhusets egna begravnningsplats.

Under krigsåret 1942 dog närmare var fjärde patient vid Nickby sjukhus i svält och sjukdom.

Festhuset har även fått fullgöra sitt ursprungliga syfte. Enligt Huotari fick man lov att använda kreativitet då fester ordnades, så att alla patienter fick ta del av kulturupplevelserna.

– Vi bad frivilliga brandkåren om hjälp för att få så många sängliggande patienter som möjligt att följa med en välgörenhetskonsert. Brandkåren evakuerade som en övning de rörelsehindrade människorna till övre våningen för att se på konserten, och sedan ner igen efter konserten. Alla vann på det arrangemanget!

Festhuset, som ägs av kommunen, inhyser för tillfället Jokipuiston koulu, eftersom skolbyggnaden på området genomgår en renovering i år och nästa år.

Skolan håller antagligen till i Festhusets lokaler fram till år 2021, då den flyttar tillbaka till sina upprustade lokaler på andra sidan backen.

Festhuset rustades upp för ungefär fem år sedan, och huset har använts för olika fester. Byggnaden har även fått en fullmäktigesal.

– Det finns alltid ett behov av att fixa upp en byggnad som använts som skola, så lite renoveringsarbeten har vi nog att vänta, säger Huotari.

Vattenverket

Vattenverket renoveras som bäst. Renoveringen inleddes för 1,5 år sedan av Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda och Sibbo kommun. I arbetet deltar en del långtidsarbetslösa Sibbobor.

Vattenverket ska få ett café samt undervisnings- och mötesrum, där bland annat examensarbeten kan utföras.

En stenbyggnad med graffiti på står på en grönskande äng.
Vattenverket renoveras till café och undervisningslokal. En stenbyggnad med graffiti på står på en grönskande äng. Bild: Matti Myller / Yle Sibbo,nickby vattenverk

– Det är oklart när byggnaden i sin helhet blir färdig. Det kan ta 2-3 år, säger Lassi Puonti, chef vid kommunens verksamhetscenter Vägskälet.

Man vill bevara byggnadens grova stil. Då byggnaden stått öde har den utsatts för illdåd och fått graffiti på väggarna.

En del av graffitin ska bevaras. Betongväggar lämnas fram och täcks på sin höjd med lack eller målfärg på sina ställen.

Tunnlarna

Under sjukhusområdet finns tunnlar, som täcker i princip hela det före detta sjukhusområdet. En del av tunnlarna är stängda eftersom de går under hus som i dagens läge är privata bostadshus.

På videon (som är på finska) kan du kika in i tunneln som finns under Festhuset. Tunneln har på vissa ställen så lågt till tak att en vuxen måste kura ihop sig för att ta sig fram.

Tunnlarna har använts till servicearbeten, men man har också kunnat ta sig från en byggnad till en annan genom dem.

Artborg

I dag fungerar Artborg som kulturlokal. Porvoonseudun musiikkiopisto håller till här, och kommunen ordnar små konserter och konstutställningar här.

Utställningslokal med  färggrann bildkonst på vita upphängningsblock, stora ljusa fönster.
Konstutställning i Artborg. Utställningslokal med färggrann bildkonst på vita upphängningsblock, stora ljusa fönster. Bild: Matti Myller / Yle Sibbo,artborg

Artborg är ett gammalt tvätteri.

– Tvättmaskinerna här var sådana att du lätt kunde kasta in en vardagsrumsmatta i dem, det rymdes nog. Här ordnades hela sjukhusets klädvård. Om vi tänker att det fanns 800–1 000 invånare och lägger till personalens arbetskläder, så behövdes det ordentlig tvättkapacitet, säger Huotari.

Trädgårdsmästarens hus och tvätteriets fallfärdiga sidobyggnader

På Artborgs gård finns flera sidobyggnader. En del av dem fungerar som konstnärers arbetsrum. Det finns också en butik som säljer återvunna gamla varor.

Trädgårdsmästarens gamla hus är restaurerat och ska bevaras. Huset har i flera år varit verksamhetslokal för arbetslösa personer i Sibbo.

Kring trädgårdsmästarens hus finns byggnader som står i fara att rivas. Den exakta tidtabellen är inte ännu fastslagen, eftersom rivningsarbetena inte ännu beviljats en budget.

Gamla och nya förvaltningsbyggnaden

Varken den gamla eller nya förvaltningsbyggnaden har renoverats. Bägge byggnaderna är i akut behov av renovering.

I den nyare byggnaden pågår renoveringsarbeten, men arbetet har avbrutits. Orsaken till arbetsstoppet är oklart.

Den gamla, fina förvaltningsbyggnaden är ritad av arkitekten E. A. Kranck. Byggnaden är skyddad, men det finns ingen klar tidtabell för när den ska sättas i skick. För tillfället har en del konstnärer arbetsrum där.

Stenfasad med sprickor.
Fasaden flagnar på det gamla förvaltningshuset. Stenfasad med sprickor. Bild: Matti Myller / Yle Sibbo,nickby sjukhusområde

På sin tid inhyste förvaltningsbyggnaden bland annat bibliotek och kantin. I lokalen har även funnits en restaurang och en polisinrättning.

I något skede planerade kommunen att göra en del av den nya förvaltningsbyggnaden till kommunens lokaler. De här planerna skrotades på grund av renoveringskostnaderna.

Förvaltningshusen ägs inte av kommunen, utan av fastighets- och byggbolag.

Kinabackens bostadshus

Nickby sjukhus personal bodde i de gamla trähusen. De senaste åren har här bott hyresgäster.

Ljusgult trähus i två våningar.
På området som omtalas som Kinabacken finns två våningshus i trä, vilka kommunen planerar att riva. Ljusgult trähus i två våningar. Bild: Matti Myller / Yle Sibbo,nickby sjukhusområde

Ursprungligen hade de två husen sammanlagt fyra trappor. Men en husända förstördes i en brand och har inte reparerats.

I augusti 2020 känns platsen övergiven, eftersom byggnaderna och förråden skulle tömmas före slutet av augusti.

Svinstian

Den gamla svinstian tjänar idag främst som förråd. Också hjälpmedelscentralen använder en del av byggnaden. Tidigare verkade också medborgarinstitutet här.

Ängar och en låg röd byggnad.
Den gamla svinstian. Ängar och en låg röd byggnad. Bild: Matti Myller / Yle Sibbo,nickby sjukhusområde

Det finns inga svar på om byggnaden ska renoveras och vad den ska användas till. Byggnaden står på välskötta ängar och skulle kunna ha olika funktioner.

- Byggnaden är i dåligt skick och måste kanske också rivas, säger Sibbos lokalitetschef Juha Pohjonen.

- En del byggnader kommer att rivas, och kommunen måste fundera vilka det lönar sig att satsa på. Det är dyrt att renovera gamla byggnader, eftersom en stor del av arbetet görs för hand.

Pohjonen anser ändå inte att det är någon större fara för byggnadernas framtid. De byggnader som ägs av kommunen och som har aktiv verksamhet ska hållas i skick.

Artikeln är en översättning av Heini Rautoma från Susanna Siironen och Saara Hirvonens artikel på yle.fi. Till den ursprungliga artikeln har lagts kommentarer av lokalitetschefen om byggnadernas framtid.