Hoppa till huvudinnehåll

Avgifterna för småbarnspedagogik sänks – inkomstgränsen höjs och maximiavgiften för det andra barnet sänks

tre barn i skogen.
Målet är att reformen ska träda i kraft i augusti nästa år. tre barn i skogen. Bild: Ville Viitamäki / Yle daghem ,Toholampi

Regeringspartierna har under måndagen inlett en beredning av regeringens förslag till en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogiken. Inkomstgränserna ska höjas och maximiavgiften för andra barnet sänkas.

Enligt förslaget ska inkomstgränserna höjas med 31 procent, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.

Samtidigt föreslås att maximiavgiften för det andra barnet ska sänkas från 50 procent till 40 procent.

Maximiavgiften för det första barnet är 288 euro, och enligt förslaget kommer det inte att ske någon ändring i det. För det andra barnet har maximiavgiften varit 50 procent av det första barnet – alltså 144 euro.

Från och med augusti 2021 sänks avgiften till 40 procent, alltså 115,20 euro.

Avgiften bestäms av familjens storlek och bruttoinkomst.

Lapsi polkee kolmipyörää
Förslaget förväntas underlätta situationen för familjer då avgiften sänks. Lapsi polkee kolmipyörää Bild: Pyry Sarkiola / Yle barn (familjemedlemmar),småbarnsfostran,daghem ,daghem,trehjuling,leksaker

Ministeriet uppskattar att en sänkning av avgifterna inom småbarnspedagogiken ökar sysselsättningen med cirka 2 900 personer.

– Avgiftssänkningen underlättar familjernas vardag och bidrar till att nya barn får ta del av lärandet inom småbarnspedagogiken, samtidigt som sysselsättningen höjs. Det är således frågan om en åtgärd som stöder välfärden på bred front. I många familjer drar man säkert en suck av lättnad över att småbarnspedagogiken kommer att ta en mindre andel av familjens inkomster, säger undervisningsminister Li Andersson i pressmeddelandet.

Regeringen fastställde vid budgetmanglingen i september att som en del av sysselsättningsåtgärderna anvisa kommunerna 70 miljoner euro, som motsvarar den inkomstsänkningen som sker till följd av de minskade intäkterna från avgifterna för småbarnspedagogiken.

Enligt en uppskattning av finansministeriet är den årliga kostnaden per heldagsvårdsplats 10 800 – 18 900 euro beroende på barnets ålder.