Hoppa till huvudinnehåll

Sex nya coronafall bekräftades i Österbotten under helgen: "Siffrorna går åt fel håll"

Man med läkarrock står framför Vasa centralsjukhus. Ser allvarlig ut.
Utvecklingen av kurvan oroar infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus. Man med läkarrock står framför Vasa centralsjukhus. Ser allvarlig ut. Bild: Yle/Pia Lagus Juha Salonen,Vasa centralsjukhus,salonen

Fyra av de bekräftade smittfallen har en koppling till redan kända smittfall och två av smittfallen har koppling till utlandet. Det viktiga nu är att alla exponerade håller sig i karantän, säger infektionsöverläkare Juha Salonen.

I lördags bekräftade man ett nytt coronafall, och enligt uppgifter som fanns tillhands på måndag förmiddag hade man totalt hittat fem nya fall i Österbotten i helgen.

- De goda nyheterna är att fyra av fallen kan spåras tillbaka till fall vi redan kände till. De befann sig alla redan i karantän och det är bra då det gäller smittspridningen, säger infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus.

Av de fyra som kan kopplas till tidigare fall har två varit i nära kontakt med personer som ursprungligen hade smittats i Helsingfors i samband med ett studentevenemang. Smittkedjan som fick sin början på studentevenemanget har hittills gett upphov till elva coronafall i Österbotten. Fyra av dessa personer deltog i evenemanget och sju personer är närkontakter med koppling till denna smittkedja.

Även de två andra fallen har koppling till redan tidigare kända fall.

En smittades i Tyskland, en i Etiopien

Mer oroad är Salonen över att det också den här gången finns fall där personerna smittats utanför Österbotten. Två av de personer som i helgen bekräftades vara coronapositiva har smittats under en utlandsresa.

En person fick smittan i Tyskland och den andra i Etiopien. Den ena av dem reste till Österbotten med privatbil och den andra har använt munskydd i resan från Helsingfors till Österbotten med tåg.

Alla sex personer som är bosatta i Vasa sjukvårdsdistrikt har lindriga symtom och är isolerade i sina hem.

- Vi har inte haft patienter på sjukhus på grund av en coronainfektion på länge och det är positivt, säger Salonen.

Kurvan oroar Salonen

Om de goda nyheterna är att smittspårningen är känd i de flesta av fallen är utvecklingen av kurvan oroande konstaterar Salonen.

Incidenstalet i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 11.1. Incidenstalet är det tal som anger antalet coronapositiva personer som bekräftats under de senaste två veckorna per 100 000 invånare.

- Siffran är nu över tio vilket är gränsen till accelerationsfasen. Det viktiga är fortfarande att smittkedjan är känd och att vi kan identifiera varifrån patenten fått smittan men det är klart att siffrorna går åt fel håll.

Hur tror du kurvan kommer att utveckla sig inom Vasa sjukvårdsdistrikt?

- Vi har redan många i karantän som varit i närkontakt med personer med bekräftad coronasmitta så det är mycket möjligt att fallen kommer att öka. Det viktiga är att de personerna stannar i karantän och inte sprider smittan vidare, säger Salonen.

Enligt de uppgifter som fanns till förfogande på måndag förmiddag den 28 september har man sedan i våras bekräftat totalt 106 coronafall i Österbotten.