Hoppa till huvudinnehåll

Världsnaturfonden vill begränsa bottentrålningen i Östersjön – skadar ekosystemen och ökar klimatutsläppen

Havsutsikt på Drumsö i Helsingfors.
Inom cirka tjugo kilometer från strandlinjen borde bottentrålning förbjudas, anser Världsnaturfonden. Vy från Drumsö i Helsingfors. Havsutsikt på Drumsö i Helsingfors. Bild: Matti Myller / Yle Östersjön,vatten,landskap,havet,Drumsö

Världsnaturfonden konstaterar i en ny rapport att bottentrålningen är en betydande orsak till att Östersjön mår dåligt.

Bottentrålningen har lett till att fångsten av torsk har rasat från 450 000 ton på 1980-talet till mindre än 20 000 ton i dagsläget.

Bottentrålningen skadar enligt organisationen ekosystemen i Östersjön, ökar övergödningen och minskar havsbottnens förmåga att binda och lagra kol.

Världsnaturfonden föreslår att man förbjuder bottentrålning inom alla skyddsområden till havs och inom tolv nautiska mil (drygt 22 kilometer) från strandlinjen.

WWF:s naturskyddsexpert i Finland Matti Ovaska säger att man måste fundera på alternativ till bottentrålning för att skydda torsken och många andra arter.

Bottentrålning används mest i Danmark, Tyskland, Polen och Sverige. I Finland används fångstmetoden inte alls.

Källor: STT, WWF