Hoppa till huvudinnehåll

Veikkaus miljonavtal för centralspelsystem var olagligt – får inte böter

Lottobollar.
Avtalet gäller Veikkaus spelsystem där bland annat Lotto ingår. Lottobollar. Bild: Veikkaus eurojakcpott

I januari avslöjade Yles granskande program MOT:s utredning att spelbolaget Veikkaus låtit bli att konkurrensutsätta ett avtal för bolagets spelsystem. Finlands konkurrens- och konsumentverk har i sin utredning från i dag konstaterat att Veikkaus inte följde lagen om upphandling då de slöt avtalet.

Under hösten 2018 slöt Veikkaus ett avtal med det utländska spelbolaget International Game Technology IGT. Avtalet gäller i åtta år med möjlighet till tre stycken förlängningar på fyra år var. Avtalet är värt tiotals miljoner euro.

Veikkaus och spelföretaget IGT hade kommit överens om att utveckla ett centralspelsystem redan år 2004. Under 2018 ändrade de i leveransavtalet bland annat konceptet, prissättningen och hur länge avtalet skulle vara i kraft.

Konkurrens- och konsumentverket uppgav att de inte fanns någon laglig grund för de förändringar som gjordes i avtalet. Det fanns inte heller någon rättslig grund för direktupphandling.

Veikkaus motiverade förändringarna i avtalet med att de fanns ett behov att dela upp och förnya systemet på ett behärskat sätt.

Inga böter

Veikkaus kommer inte att få böter eller andra följder på grund av Konkurrens- och konsumentverkets beslut. Eftersom det hade gått över sex månader sedan kontraktet skrivits under kan ärendet inte föras till domstol.

Enligt lagen om offentlig upphandling måste Konkurrens- och konsumentverket inleda utredningsåtgärder inom sex månader efter att ett olagligt kontrakt om direktupphandling slutits för att det ska vara möjligt att ge bolaget sanktioner.

Konkurrens- och konsumentverket uppger att man därför i stället ger administrativ styrning till Veikkaus om att följa förvaltningslagen.