Hoppa till huvudinnehåll

Genom berg, gårdar och lera - gång och cykelväg förenar Hangelby med Box i Sibbo nästa sommar

Gång- och cykelväg byggs i Sibbo.
Gång- och cykelvägsbygge nära avtaget till Kalkstrand på väg 170. Gång- och cykelväg byggs i Sibbo. Bild: Yle/Leo Gammals vägarbeten,cykelvägar

Längs med Nya Borgåvägen, väg 170, läggs nu nya pusselbitar till det som en dag kan bli en enhetlig gång- och cykelled mellan Borgå och Helsingfors.

Omfattande jord- och markarbeten dominerar nu vägmiljön längs med väg 170 mellan Hangelby och Box i Sibbo.

På en 2,4 kilometer lång sträcka byggs en länge planerad gång- och cykelväg, som avsevärt kommer att förbättra fotgängarnas och cyklisternas trafiksäkerhet.

- Det är en livligt trafikerad del av 170:an med tung trafik, inte bara bussar utan också lastbilar. Massor med barn rör sig på vägen från och till skolorna, så den här cykelvägen är väldigt välkommen, säger Magnus Eklöv.

Gång- och cykelväg byggs i Sibbo.
Staten betalar alla byggnadskostnader för gång- och cykelvägen mellan Hangelby och Box. Gång- och cykelväg byggs i Sibbo. Bild: Yle/Leo Gammals vägarbeten,cykelvägar

Han cyklar från och till, längs med vägen, på väg från Borgå till jobbet i Helsingfors. En inte alltid trevlig färd.

- Speciellt då när det kommer stora fordon fast i axeln så uppstår det ett enormt sug, som kan få cykeln att vingla till. Ibland är man nog rädd och framförallt för barnen, säger han.

Enligt tidtabellen ska den nya leden vara klar att tas i bruk i slutet av juni nästa år. Kostnaderna på cirka 1,5 miljoner euro står staten för i NTM-centralens skepnad.

- Vi hoppas vara klara med bygget då och öka trafiksäkerheten i området, särskilt för skoleleverna, säger projektchef Jukka Aro.

Att bygga gång- och cykelväg längs med väg 170 mellan Hangelby och Box har sina utmaningar trots att vägdragningen är rätt så rak.

Byggandet av gång- och cykelväg i Sibbo.
Nästa sommar drar cyklister och fotgängare fram här. Byggandet av gång- och cykelväg i Sibbo. Bild: Yle/Leo Gammals vägarbeten,cykelvägar

- Det finns en hel del tomter intill vägen och helst vill vi inte bygga gångväg på folks gårdar och nära hus, men helt har vi inte lyckats undvika det, säger han.

Längs med 170:an byggs också gång- och cykelväg nu ut mellan Tjusterbyvägen och Ernestas i Borgå. Efter det är en allt längre del av landsvägen mellan Borgå och Helsingfors försedd med gång- och cykelväg.

- Det bästa skulle vara att man byggde den hela vägen, men bra att man nu bygger här där det rör sig mycket barn, säger Magnus Eklöv.

Nästa sommar sträcker sig de för cyklister och fotgängare tryggare lederna från Helsingfors ända fram till Box och från Borgå fram till Kullo på väg 170.

Den sista olagda pusselbiten är sedan omkring sex kilometer lång.