Hoppa till huvudinnehåll

Planen för Pickala-Marsudden drar ut på tiden - leder till minus i stället för plus för tekniska sektorn i Sjundeå

Tre monopolhus placerade på tre olika höga staplar mynt.
I nästa år räknar Sjundeå med att sälja åtta tomter för småhus och en radhustomt. Tre monopolhus placerade på tre olika höga staplar mynt. Bild: Copyright � 2014 Roland Magnusson, all rights reserved Bostadspriser,bostäder,priser,pengar,mynt,ekonomi,//Hus,marknadspris

Kommunstyrelsen i Sjundeå har gett i uppgift till tekniska sektorn att budgetera så att det blir ett plus på 1,6 miljoner euro nästa år.

Det är inte möjligt, säger tekniska nämnden och gör i stället upp ett budgetförslag med ett minus på 400 000 euro.

På tekniska sidan har kommunen möjligheter till inkomster som kommer utifrån.

Vattenavgifterna förväntas ge 1,26 miljoner euros inkomst och försäljningen av tomter 250 000 euro.

I år har tomtförsäljningen i Sjundeå gått trögt, men intresset har ökat och man har satsat på att utveckla tomtförsäljningen. I nästa år räknar man med att sälja åtta tomter för småhus och en radhustomt.

På vattensidan får kommunen lite mera inkomst än i år. Det handlar om 35 000 euro som Sjundeå får genom att börja sälja vatten till Kyrkslätt från och med juni 2021.

En möjlig inkomstkälla för kommunerna är också markanvändningsavtal.

Sjundeå kommun har räknat med en inkomst på 1,2 miljoner euro för markanvändningsavtalet för detaljplanen för Pickala-Marsudden. Men det blir inga sådana inkomster i nästa år.

På grund av besvär räknar kommunen tidigast med den inkomsten år 2022.

Investeringar på tre miljoner

På investeringssidan är naturligtvis det nya bildnings- och välfärdscentret den stora satsningen.

Men i investeringsbudgeten räknas inte den här satsningen på tiotals miljoner med eftersom det handlar om ett så kallat livscykelprojekt.

Det innebär att ett företag bygger och ansvarar för underhållet i 20 års tid. Sjundeå kommun hyr sedan in sig i fastigheten och betalar på det sättet för investeringen.

Tekniska sektorn föreslår i sin budget för nästa år investeringar på omkring 3 miljoner euro.

I det ingår en renovering av det vattenskadade kommunhuset på 500 000 euro.

Andra större investeringar är idrottsplanens förråd och omklädningsrum, förnyandet av gräset och staketet kring tennisplanen. Det beräknas kosta 80 000 euro.

För det som kallas hälsocampus reserveras 150 000 euro och rent allmänt för att renovera byggnader reserveras 130 000 euro.

Vägbyggen och planeringen av dem kostar också pengar

Totalt budgeteras 1,2 miljoner för vägarna. Gång- och cykelvägen vid Sjundeåvägen mellan Vargsvängen och Västra kungsvägen slukar 460 000 euro av de här pengarna.

Inom vattentjänstverket kan man nämna att saneringen av Störsvik vattentäkt kostar 200 000 euro nästa år.

Investeringarna på 3 miljoner nästa år är ändå lite jämfört med vad nämnden preliminärt planerar för år 2022. Då landar investeringarna på 12,5 miljoner euro.

Alla sektorers budgetförslag ska ännu manglas och diskuteras vidare innan de slås fast.