Hoppa till huvudinnehåll

Rapport över inomhusluften bekräftar Åboföräldrarnas misstankar – nu rekommenderas att svenska daghemsgrupperna på Klockringaregatan flyttar ut

En byggnad i tegel och betong, en person cyklar förbi byggnaden.
En byggnad i tegel och betong, en person cyklar förbi byggnaden. Bild: Arash Matin/ Yle Åbo,Klockringaregatan 8

De svenska daghemsgrupperna som finns utplacerade i tillfälliga lokaler på Klockringaregatan i Åbo tvingas flytta igen. En färsk konditionsgranskning visar att fastigheten är i så dåligt skick att den borde tömmas.

Det rekommenderar en arbetsgrupp inom Åbo stad som gjort mätningar i byggnaden.

Enligt rapporten är inomhusluften sämst i matsalen, gymnastiksalen och trappuppgången. Delar av byggnaden har redan tagits ur bruk efter att de första symptomen uppdagades.

Mätningarna gjordes i våningarna 1-3 under sommaren.

Renovering av fastigheten lönar sig inte

De åtgärder som skulle krävas för att förlänga byggnadens livslängd med 1-5 år uppskattas bli så omfattande att det inte är värt att börja renovera fastigheten, slår rapporten fast.

Enligt resultatet från undersökningen finns det brister i hur vattnet leds bort från byggnaden. Det har lett till att fukt trängt sig in i byggnadens konstruktioner i första våningen.

Direkta fuktskador uppdagades i matsalen, auditoriet och gymnastiksalen. Mikrober påträffades bland annat i ytterväggens isolering i första våningen.

I samband med mätningarna uppdagades också brister med ventilationen och mineralull som aldrig täckts över.

I byggnaden finns daghemsgrupper från Sirkkalagatans daghem och från Skolgatans daghem. Barnen från Skolgatans enhet placerades tillfälligt på Klockringaregatan då den gamla fastigheten på Skolgatan hade problem med inneluften.

Flera barn i de svenska daghemsgrupperna har fått symptom i fastigheten.

Svenska folkpartiet anser att staden misskött sig i frågan och förra veckan polisanmäldes staden av SFP.

Staden letar nu efter ersättande utrymmen för daghemsgrupperna och ger mera information om planerna senare i veckan.