Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsbrist uppdagades i Sibbo: Barnatillsyningsmannens klientuppgifter var tillgängliga för fel personer

En liten pojke med keps gungar.
Klientuppgifter kan ha kommit i fel händer i Sibbo. Arkivbild. En liten pojke med keps gungar. Bild: Silja Viitala / Yle COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,2020,vår,koronaviruspandemi,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),barnfamiljer,barnbarn,Barn och ungdom,lek (barnlek),familjer,moderskap,faderskap,barnskydd,socialt arbete,barnskyddslag,pojkar,skolmobbning,ensamhet,lekparker,swinging

Barnatillsyningsmannens sekretessbelagda klientuppgifter har lagrats på fel ställe.

Det har medfört att personer som inte borde ha haft tillgång till uppgifterna har kunnat komma åt dem.

Enligt social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko berörs 2 000 klienter av incidenten.

Normalt lagras uppgifterna i ett klientregister som barnatillsyningsmannen upprätthåller.

Användarrättigheter till registret delas ut endast åt sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Nu meddelar Sibbo kommun att klientuppgifterna på grund av ett tekniskt fel har lagrats på en nätverksenhet som tillfälligt var tillgänglig för ett större antal kommunanställda.

Det är ännu oklart om någon av misstag sparat uppgifterna på fel ställe, eller om de sparats där automatiskt, säger Kokko.

Kommunen håller på att utreda hur länge uppgifterna har funnits på fel ställe. Hur många som kunnat komma åt dem utan giltig orsak är heller inte klart.

- Nätverksenheten har inte varit synlig för alla, och för en del som har sett den har den varit låst, säger Kokko.

Tar till åtgärder

Enligt kommunens pressmeddelande är nätverksenheten ett ställe som enbart en liten del av personalen har orsak att besöka då de utför tekniskt underhållsarbete.

Inga utomstående kommer åt nätverksenheten och alla kommunens anställda har tystnadsplikt även efter att de slutat jobba för kommunen.

Personuppgiftsincidenten upptäcktes redan förra veckan i samband med ett tekniskt underhållsarbete.

Kommunen har omedelbart skyddat personuppgifterna, gjort en anmälan om en personuppgiftsincident till dataombudsmannens byrå och vidtagit åtgärder för att informera sakägarna i ärendet.

Alla klienter som kan ha drabbats av personuppgiftsincidenten kommer att få ett brev på posten. De behöver inte själva ta till några åtgärder, enligt kommunen.

Sibbo kommun har tagit till åtgärder för att se till så något liknande inte händer på nytt.

- Kommunen har gjort tekniska skyddsåtgärder för att trygga klientuppgifterna och vi har påmint de anställda om hur uppgifterna lagras. Vi tar till alla åtgärder för att se till att felet inte upprepar sig, lovar Kokko.