Hoppa till huvudinnehåll

EU tar till juridiska åtgärder mot Storbritannien på grund av kontroversiell lag som bryter mot brexitavtalet

Ursula von der Leyen står och talar i en mikrofon framför en blå vägg med EU-flagga.
Ursula von der Leyen står och talar i en mikrofon framför en blå vägg med EU-flagga. Ursula von der Leyen

EU-kommissionen skrider till åtgärder mot Storbritannien på grund av ett lagförslag som anses strida mot innehållet i brexitavtalet. Det här är ett första steg mot ett eventuellt överträdelseförfarande mot Storbritannien.

Bryssel

Det var i början av månaden som regeringen Johnson lämnade en proposition för att reglera handeln mellan de olika delarna av Storbritannien då övergångsperioden mellan EU och Storbritannien löper ut vid årsskiftet.

Enligt propositionen skulle varor från Nordirland ha oinskränkt inträde till den brittiska marknaden. Samtidigt slår man fast att EU:s regler för företagsstöd som fortsätter att gälla på Nordirland inte ska tillämpas i övriga delar av Storbritannien.

Propositionen skulle även ge enskilda ministrar möjlighet att ignorera delar av det protokoll i utträdesavtalet som ska trygga en öppen gräns mellan Irland och Nordirland.

Premiärminister Boris Johnson har sagt att lagarna ska fungera som ett juridiskt skyddsnät mot extrema eller irrationella tolkningar av Nordirlandsprotokollet från EU:s sida.

Boris Johnson står vid ett förgyllt bord och talar.
Boris Johnsons regering lämnade i början av månaden en proposition för att reglera handeln mellan de olika delarna av Storbritannien då övergångsperioden mellan EU och Storbritannien löper ut vid årsskiftet. Boris Johnson står vid ett förgyllt bord och talar. Bild: Jessica Taylor / EPA Boris Johnson

EU har i sin tur uppmanat Storbritannien att före månadsskiftet dra tillbaka delar av det aktuella lagförslaget som beskrivs som "extrema överträdelser" mot innehållet i brexitavtalet.

Nu har tidsfristen löpt ut vilket innebär att EU tar till juridiska åtgärder mot Storbritannien.

- Lagförslaget är till sin natur ett brott mot förpliktelsen att agera solidariskt som ingår i utträdesavtalet. Lagen kommer, om den godkänns, att vara helt i strid med innehållet i protokollet för Irland och Nordirland, sade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande på förmiddagen.

Protokollet för Irland och Nordirland syftar till att trygga en öppen gräns mellan Irland och Nordirland då den pågående övergångsperioden mellan EU och Storbritannien löper ut vid årsskiftet.

För att undvika att en fysisk gräns uppstår på Irland skulle Nordirland fortsätta följa delar av EU:s handels- och tullregler.

I praktiken skulle det här innebära kontroller av varor som förs in i Nordirland från resten av Storbritannien och EU-tullar på varor som förs in i Nordirland från Storbritannien till Nordirland om det finns en risk för att varorna förs vidare in på EU:s inre marknad.

Brexitavtalets femte artikel slår i sin tur fast att parterna "med fullständig respekt och lojalitet (ska) bistå varandra när de fullgör uppgifter" som följer av avtalet.

Storbritannien har nu en månad på sig att svara på meddelandet från EU.