Hoppa till huvudinnehåll

Finland har överskridit 10 000 coronafall totalt, viruset sprids mest inom familjer och på restauranger – myndigheterna informerade om coronaläget

Coronafallen har ökat betydligt och det är fråga om allt yngre människor som insjuknar. "Risken för dem att hamna på sjukhus är liten, men om de sprider smittan vidare till äldre och de i riskgruppen får vi fler dödsfall och då ökar belastningen på sjukvården", säger överläkare Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd.

– Det som är oroväckande är att antalet positiva fall i förhållande till antalet test har ökat, säger överläkare Puumalainen.

Sannolikheten för att man insjuknat i coronaviruset är därmed större nu, säger han.

Incidenstalet i Finland är just nu 21,4 enligt statistiken från de senaste två veckorna. Det så kallade R-talet (reproduktionstalet) är 1,25–1,30. Största delen av coronafallen härstammar från kluster.

Värst i Nyland

Finland har överskridit 10 000 fall och statistik från de senaste veckorna visar att det mest är yngre åldersgrupper som insjuknar, personer i åldern 15–30. Allra mest fall finns bland 20–29-åringar.

– Risken för de unga att hamna på sjukhus är liten, men om de sprider smittan vidare till äldre och personer i riskgruppen får vi fler dödsfall och då ökar belastningen på sjukvården, säger Puumalainen.

I en stor del av landet är incidenstalet mindre än 20, men i vissa regioner är det värre. Det gäller Nyland, Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Södra Karelen och Norra Karelen.

Allra värst är läget på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Under vecka 39 bekräftades 425 nya fall inom HUS. Under vecka 38 var samma siffra 226.

I de regioner där läget är som värst, där det är fråga om en upptrappningsfas, rekommenderas distansjobb, munskydd, begränsningar av samlingar och användning av Coronablinkern. Invånare uppmanas också att ha låg tröskel får att söka sig till coronatest.

– Jag tror att många regioner blivit överraskade då viruset tagit ny fart. Under sommaren var det många regioner som inte hade några fall alls så man hann slappna av lite, säger Tuija Kumpulainen vid ministeriet.

– I Helsingfors finns det fler aktiva munskyddsanvändare, men då man reser bort därifrån kan man se att munskydd inte alls används lika mycket. Använd munskydd! uppmanar hon.

Viruset sprids mest i hemmet och på restauranger

För två veckor sedan fanns det fortfarande regioner i Finland där man inte upptäckt nya fall på flera veckor, men nu har alla regioner haft nya fall under den senaste tiden.

Puumalainen uppmanar finländare i hela landet, inte bara Nyland, att använda munskydd inomhus och i sådana lägen där avstånd inte kan hållas.

– När epidemin tar fart krävs omfattande restriktioner.

Viruset sprids allra mest bland personer i samma hushåll där man har tät kontakt med varandra.

– Det är inom familjerna som coronaviruset sedan överförs till äldre. Också hemma, när vi träffar släktingar och äldre är det viktigt att iaktta god handhygien, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki på Social- och hälsovårdsministeriet.

Utöver det sprids coronaviruset mest på ställen där det finns mycket människor.

– Viruset sprids speciellt under de sena timmarna på restauranger. Coronaviruset sprids tyvärr till många människor på en kort tid, säger Puumalainen.

Smittkällan oklar i hälften av fallen

Under de senaste två veckorna (v. 38–39) har 1 149 fall av covid-19 bekräftats i Finland, 110 av dem under det senaste dygnet.

Det är betydligt fler än de föregående två veckorna (v. 36–37) då man bekräftade 586 fall.

I hälften av fallen är det oklart hur personern som insjuknat smittats.

Antalet avlidna har hållits på stabil nivå under hösten, men dödsfallen väntas öka om viruset sprids till de äldre.

19 vårdas för viruset på sjukhus för tillfället, fyra av dem på intensiven.

Läget förvärras i alla EU-länder

Taneli Puumalainen säger att man kan se att coronaläget förvärras i samtliga EU-länder.

För tillfället finns endast tre "gröna länder" i Europa, det vill säga länder där man har färre än 25 fall per 100 000 invånare under en period på två veckor.

Till de länderna hör, förutom Finland, Lettland och Cypern.

Artikeln uppdaterades klockan 14.14 med det uppdaterade incidenstalet.