Hoppa till huvudinnehåll

Många frågor kring lagförslaget om utvidgad läroplikt - tvång löser inget för de som mår psykiskt dåligt

Ung person sitter på en trappa med mobiltelefonen i handen.
Arkivbild. Det är viktigt att hjälpa de som studerar på andra stadiet, så att de inte hoppar av sina studier, säger studiehandledare i Pargas. Ung person sitter på en trappa med mobiltelefonen i handen. Bild: Henrietta Hassinen / Yle ungdomar,Snapchat,sociala medier,Some,smarttelefoner,Facebook,Mobiltelefoner och -apparater,WhatsApp,Instagram,gymnasister,yngre tonåringar,ungdomsarbete,ungdomskultur,alternativ och kompletterande kommunikation,kommunikation,gymnasiet,yrkesläroanstalter,ungdomsarbetslöshet,trakasseri,mobbning,skolmobbning,nätmobbning,tonåringar,tonåring

Just nu planeras ett lagförslag för att utvidga läroplikten, så att alla som går ut grundskolan får en andra stadiets utbildning. I Pargas är både studiehandledare och ungdomsverkstadsanställda ändå tveksamma till förslaget.

Den utvidgade läroplikten innebär bland annat att läropliktsåldern höjs till 18 år och att andra stadiets utbildning ska bli gratis. Det här skulle leda till att fler tar examen och kan ta sig in i arbetslivet.

- Planen på ett kostnadsfritt andra stadium är bra, för kostnaderna har skenat iväg. Men det hade man kunnat förverkliga också utan att utvidga läroplikten, säger Roland Karlsson, studiehandledare vid Sarlinska skolan i Pargas.

Karlsson ställer sig tveksam till reformen i sin helhet. Redan nu följer man upp att alla som går ut nionde klass har en studieplats eller sysselsättning till hösten.

- De flesta ungdomar i Finland påbörjar en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Sedan att mängden avbrott är vad den är på andra stadiet är inte något som man nödvändigtvis löser med den här reformen. Jag har inte sett några åtgärder som skulle inverka på kvaliteten på undervisningen, mängden närundervisning och handledning, säger Karlsson.

Medelålders man på skolgård.
Roland Karlsson tycker att man borde åtgärda bristerna på andra stadiet. Medelålders man på skolgård. Bild: Carmela Johansson/Yle personer,Pargas,studiehandledare,sarlinska skolan

Viktigt med tidiga stödåtgärder

Istället tycker Karlsson att man borde lägga in mera stödåtgärder, som till exempel stödundervisning och kuratorstjänster redan i lågstadiet.

- Det är viktigt att lägga in stödåtgärder i ett tidigt skede för att undvika att problemen blir för stora. Sedan borde man också se över handledningen och undervisningen på andra stadiet, att den skulle hålla en sådan nivå att avbrotten inte ökar, säger Karlsson.

Istället för stora reformer tycker Karlsson man borde satsa på att få grundfinansieringen i skick. Det vill säga de pengar man skurit bort under de senaste regeringsperioderna.

- Men inte får ju någon minister poäng av att fixa till pengar, man måste förstås profilera sig och genomföra en större reform för att bli ihågkommen. Om man har grundservicen i skick så kommer man långt, säger Karlsson.

Vem ska ta hand om helheten?

I Pargas följer ungdomsverkstaden Aktiva upp de ungdomar som väljer att avbryta sina studier på andra stadiet. Aktiva hjälper dem att komma vidare. Verksamhetsledare Jenni Lindroos tycker att grundtanken med den utvidgade läroplikten är bra, men det finns många frågetecken.

- Om det här ska genomföras med samma resurser som nu, så blir det svårt. Det behövs någon som har hand om helheten. Vem är det i så fall som ska leta reda på dem som inte följer läroplikten. Överlag är det mycket nytt att fundera på, säger Lindroos.

Svårt att lösa något med tvång

Även Aktivas uppsökande ungdomsarbetare Martina Oksanen är tveksam till förslaget.

- Vår verksamhet bygger ju på frivillighet. De ungdomar jag träffar vill ha en förändring i livet. Men blir man tvingad, så är det en helt annan situation, säger Oksanen.

Om en ung person avbryter sina studier informerar skolan Oksanen om saken. Hon tar sedan kontakt med den unga och diskuterar olika framtidsmöjligheter. För en del ungdomar går det snabbt att komma vidare, för andra kan det ta längre tid.

- Handlar det bara om att du valt fel bransch går det kanske snabbare att hitta rätt. Men är det frågan om psykisk ohälsa, så kan det dröja ganska länge. Därför tycker jag att det är viktigt att också stödfunktionerna skulle öka och att man inte behöver ha en diagnos eller remiss för att få hjälp. Tröskeln för att få stöd ska vara låg, säger Oksanen.

mörkhårig och ljushårig kvinna i ungdomsverkstad.
Jenni Lindroos och Martina Oksanen tycker att det ska vara låg tröskel för att få hjälp. mörkhårig och ljushårig kvinna i ungdomsverkstad. Bild: Carmela Johansson/Yle ungdomar,lagförslag,Pargas,ungdomsverkstaden aktiva

Ungdomsverkstaden Aktiva har ungefär 100 till 120 kunder per år. I dagens läge är det allt fler unga som tar kontakt med dem direkt, vilket delvis också kan bero på att många unga bekantat sig med ungdomsverkstaden redan under högstadietiden.

- Visst är det lättare att hitta jobb om du har en andra stadiets utbildning och för en del kan en utvidgad läroplikt säkert leda till att de fortsätter att studera. Men mår man pyskiskt dåligt och har problem utanför skolan, så löser inte läroplikten den saken, säger Lindroos.

Enligt planerna ska lagförslaget om utvidgad läroplikt lämnas in till riksdagen inom oktober och tanken är att den ska börja gälla redan nästa år.

Läs också