Hoppa till huvudinnehåll

Coronarestriktioner i Finland – så är läget i Österbotten, Åland, Åboland, Västnyland, Huvudstadsregionen och Östnyland

 Illustrationsbild av andningsskydd med en karta över finslandssvenska kommuner.
Illustrationsbild av andningsskydd med en karta över finslandssvenska kommuner. Bild: Henri Salonen COVID-19,finlandssvenska

När coronavirusepidemin förvärras och går in i nya allvarligare faser kan myndigheterna fatta beslut om regionala begränsningar och rekommendationer för befolkningen. I den här artikeln samlar vi information om vilka restriktioner som gäller i Svenskfinland.

Institutet för hälsa och välfärd delar in coronaepidemin i olika faser:

 • I accelerationsfas är incidensen i en region ungefär 10-25 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen. Det förekommer lokala och regionala smittkedjor som i regel är spårbara och behovet av sjukvård kan tillgodoses utan speciella åtgärder.
 • I fasen för allmän smittspridning har viruset börjat sprida sig regionalt eller mer allmänt. Incidensen är ungefär 18-50 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen. Antalet fall ökar med tio procent dagligen och mindre än hälften av smittkällorna kan spåras. Behovet av sjukhus- och intensivvård ökar kraftigt.

När en kommun eller region går in i en ny fas av epidemin är det enligt lag kommunerna och sjukvårdsdistrikten som fattar beslut om regionala begränsningar eller rekommendationer. I det här arbetet deltar också regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd, som kan ge rekommendationer t.ex. om användningen av munskydd.

Läget just nu i Svenskfinland

Huvudstadsregionen

Helsingfors, Esbo och Vanda:

Vid offentliga tillställningar med mer än 20 personer ska anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner följas från och med 19.10.2020. Linjen är att undvika privata tillställningar med över 20 personer och att fortsätta använda munskydd. Munskydd rekommenderas på arbetsplatsen, kollektivtrafiken, butiker och idrotts- och kulturevenemang. Dessutom rekommenderas det att föräldrar som för barnet till daghemmet använder munskydd.

Restaurangerna stänger klockan 23.

Privatföretagare rekommenderas be sina kunder använda munskydd. Rekommendationen gäller främst företag med affärsverksamhet, som finns i köpcenter eller som ordnar kultur- och sportevenemang.

Uppdaterad 19.10.2020

Grankulla:

Vid offentliga tillställningar med mer än 20 personer ska anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner följas från och med november.

Användning av munskydd rekommenderas i samtliga offentliga lokaler. Rekommendationen omfattar bland annat andra stadiets läroverk, affärer, kyrkor, bibliotek och biografer.

Uppdaterad 23.10.2020

Kyrkslätt:

Vid offentliga tillställningar med mer än 20 personer ska anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner följas från och med november.

Munskydd rekommenderas i samtliga offentliga lokaler, andra stadiets läroverk och på publikevenemang där närkontakt inte kan undvikas.

Uppdaterad 23.10.2020

I hela huvudstadsregionen gäller rekommendation för munskydd i kollektivtrafiken och på platser där det inte går att hålla avstånd. Det råder också en rekommendation om distansarbete vid mån av möjlighet.

Coronarekommendationerna i Västnyland

Uppdaterad 22.10 klockan 20.18.

Kommunerna i Västnyland, Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå, följer i huvudsak riktlinjerna från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet har nyligen uppdaterat sina rekommendationer för användningen av munskydd. Nu rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

I hela Nyland rekommenderas från 22.10 också att privata evenemang inte ska samla mer än 20 personer.

Sjukvårdsdistriktet ger rekommendationer för Nyland.

 • Om du känner dig sjuk, hålls hemma och låt testa dig, använd Coronaguiden
 • Distansjobba om det bara är möjligt och undvik onödiga resor utomlands
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken och i alla situationer där du inte kan hålla avstånd
 • Vid social- och hälsovårdsenheter är det viktigt att ha trygga besök för anhöriga och att begränsa övriga besök
 • Var och en bör överväga noga om man ordnar privata tillställningar, och hur stora sådana, samt vad man gör på fritiden (hobbyer, barer och nattklubbar)
 • Ladda ner appen Coronablinkern

HUS har nu också kommit med rekommendationer som gäller hobbyverksamheten. Informationen hittas bland annat på HUS webbsidor.

Med hobbyverksamhet avses allt från idrott, kurser på medborgar- och arbetarinstitut, konstkurser, musik, gruppverksamhet som scouter och körer.

Rekommendationerna i korthet:

 • Alla som deltar på något som helst sätt ska använda munskydd från klass 7 uppåt utan övre åldersgräns
 • Precis då man idrottar kan man vara utan skydd, men till exempel körer ska sjunga med munskydd på och amatörorkestrar överväga att utesluta alla blåsinstrument
 • Man ska vara fullständigt frisk utan en tillstymmelse till symptom för att få delta
 • Hobbygruppen ska helst vara mindre än 20 personer - överväg gärna att man kan ha verksamhet i smågrupper och att inte blanda grupperna
 • Avstånd på två meter ska hållas både utomhus och inomhus
 • Hobbyredskapen är personliga och gemensamma redskap som en boll ska desinfekteras efteråt

Rekommendationen är att större kultur- och idrottsevenemang inte ordnas. Om det är absolut motiverat att ordna evenemanget så ska antalet deltagare vara under 50 och ordnas utan publik.

Om det trots allt kommer publik så bör alla i publiken ha munskydd.

De enskilda kommunerna har också information på sina egna hemsidor. På dem finns länkar, telefonnummer och information till exempel om besöksarrangemang på vårdcentraler och äldreboenden.

Hangös coronasidor på webben påminns besökaren om god handhygien och att hålla avstånd. Det finns också detaljerade uppgifter om öppettider och specialarrangemang på de olika enheterna i staden.

Hangö stad rekommenderar att munskydd används inomhus i offentliga lokaler, och på offentliga evenemang där nära kontakter inte kan undvikas. Hangö stad rekommenderar också att föreningar samlar in namnen på dem som deltar i tillställningar med tanke på eventuell smittspårning. Hangö stad har också 21.10 lagt till HUS rekommendationer som gäller hobbyverksamhet på sin webbplats.

Ingå har uppdaterat sina rekommendationer 9.10. Kommunen rekommenderar att man i kommunens lokaler använder munskydd. Ingåborna rekommenderas använda munskydd i situationer då säkerhetsavståndet på 1-2 meter inte kan hållas.

Kommunen önskar att de som besöker hälsovården ser till att skyddet också täcker näsan. De rekommenderar också att att kommuninvånarna använder eller börjar använda appen Coronablinkern, om möjligt.

Dessutom finns det patientinstruktioner på webbsidan för hälsocentralen.

På webbsidan med aktuella nyheter påminner Ingå om att anhöriga är välkomna på besök till vårdhemmen, men att man ska informera personalen på förhand om besöket och komma överens om tiden. På det sättet kan personalen se till att det inte uppstår rusning. En invånare kan ha högst två besökare åt gången.

Lojo stads webbplats finns mera detaljerad coronainformation. Informationen har uppdaterats 6.10.

Lojo stad rekommenderar att man använder munskydd i läroanstalter på andra stadiet och i högskolor från och med 7.10. Den här rekommendationen gäller i gymnasierna i Lojo.

Staden rekommenderar att man använder munskydd enligt THL:s rekommendationer, alltså förutom kollektivtrafiken också i offentliga inomhuslokaler och under allmänna sammankomster där närkontakt inte alltid kan undvikas. Dessutom rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för mer än 20 personer.

På webbplatsen finns en lång lista på situationer där Lojo stad rekommenderar att munskydd ska användas, allt från butiker till simhallar, konsertsalar och kyrkor.

Raseborg har den 16.10 kommit med nya rekommendationer som gäller hobbyverksamhet. Bland annat ska munskydd användas i alla situationer, med undantag av idrottssituationer. Även vid körövningar strävar man till att använda munskydd.

Raseborgs stad uppdaterade sina allmänna rekommendationer 9.10.

Raseborgs stad rekommenderar att munskydd används på allmänna platser där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Bland exemplen nämns kollektivtrafik, butiker, banker, bibliotek, kyrkor, konsertsalar och biografer.

Raseborgs stad rekommenderar att man inte ordnar privata fester för mer än 20 personer.

Raseborgs stad rekommenderar att elever och personal inom andra stadiets läroanstalter använder munskydd från och med måndag 12.10.

Det är de studeranden som i första hand ansvarar för att skaffa munskydd åt sig. De som inte har möjlighet att göra det får munskydd av tyg av staden. Skydden av tyg delas ut i stadens gymnasier i Ekenäs och Karis.

Idrottsföreningar ska få delta i ett distansmöte där de kan ställa frågor om hur de kan skydda sig mot coronaepidemin.

I Sjundeå har kommunen den 14.10 rekommenderat att munskydd ska användas i en lång rad situationer.

Bland annat rekommenderar kommunen att Sjundeåborna använder munskydd i offentliga lokaler inomhus och på offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas. På webbsidan finns en lista över vilka lokaler och evenemang det gäller.

Sjundeå kommun rekommenderar dessutom att man inte ska ordna privattillställningar för mer än 20 personer.

Lokala rekommendationer för coronaläget i Östnyland

I Östnyland följer kommunerna de rekommendationer som utfärdas av myndigheterna, men ger också specifikt följande rekommendationer:

 • Använd appen Coronablinkern.
 • Om möjligt, jobba på distans.
 • Använd munskydd på offentliga platser inomhus, i kollektivtrafiken, på publikevenemang och i folksamlingar både inomhus och utomhus.
 • Använd munskydd på läroanstalter efter grundskolan.
 • Lovisa och Borgå: Använd munskydd inom ungdomsarbetet.
 • Borgå: Studerandes evenemang på fritiden bantas ner
 • Ordna inte privata tillställningar för mer än 20 personer. I Borgå begränsas föreningsevenemang till 50 personer.
 • Lovisa: Använd Coronaguiden om du känner behov av att boka tid för coronatest

I Borgå och Lovisa gäller detta för fritidsverksamheter:

Rekommendationerna gäller idrottsföreningar, kurser vid medborgar- och arbetarinstitut samt konstskolor och grupphobbyer såsom scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet.

 • Alla som arrangerar eller deltar i en fritidsverksamhet ska använda munskydd, även den eventuella publiken.
 • Säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus. I Lovisa ska munskydd användas i alla situationer utom idrott
 • Grupper inom fritidsaktiviteter rekommenderas ha färre än 20 deltagare
 • Träningar eller annan pedagogisk verksamhet ordnas så att kontakten mellan deltagare och andra grupper är så liten som möjligt under hela aktiviteten
 • Utrustning, redskap och verktyg är personliga, och man sköter om att gemensam utrustning rengörs
 • Arrangörer uppmanas inhibera kultur- och idrottsevenemang som samlar fler än 50 personer, eller ordna dem utan publik
 • Om publik är närvarande kan arrangören i mån av möjlighet på förhand meddela att deltagarna ska använda munskydd
 • Avväg noga om du måste delta i ett evenemang eller hellre stannar hemma, i synnerhet du som hör till riskgruppen

Sibbos rekommendationer för fritidsverksamhet:

 • Sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i accelerationsfasen
 • Föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och ordnar inte verksamhet med hög smittrisk inomhus, till exempel vissa boll- och lagsporter
 • Gruppstorlekarna hålls små, en bra maximistorlek är högst 20 personer.

Sibbos rekommendationer om möten på skola och dagis:

Det rekommenderas att skolorna ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans.

Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte.

Vid närvaromöten med vårdnadshavare rekommenderas att deltagarna använder munskydd och att man strävar efter att iaktta säkerhetsavståndet.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas det att vårdnadshavarna använder munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Rekommendationen om distansarbete gäller tillsvidare. Personal inom både den offentliga och privata sektorn använder munskydd om man deltar i närvaromöten eller motsvarande tillställningar.

Lappträsks coronastrategi

Under den senaste veckan har ett flertal coronafall och separata smittokedjor uppdagats i Lappträsk. Dessutom förekommer det omfattade gruppexponeringar och flera fall av coronasmitta i Lovisa.

Lappträsk kommun förverkligar följande strategi under tiden 19.10–1.11.2020.

Lappträsk kommun vädjar till sina kommuninvånare, att man använder munskydd enligt rekommendationerna, sköter sin handhygien, håller trygghetsavstånd och försöker undvika sammankomster.

 • De som för och avhämtar sina barn från småbarnspedagogikens verksamheter använder munskydd
 • Idrottslokaler (Kirkonkylän koulus sal, idrottshallen i Porlom, konditionssalen, Pakkaamo, idrottsplanerna) är stängda
 • Distansarbetet fortsätter beträffande de uppgifter i vilka det är möjligt
 • Besök är inte tillåtna för Tallmogårdens del
 • Vi tar inte emot gäster i kommunens lokaler
 • Verksamheten i Taitopaikka begränsas. Det görs inga företagsbesök och man använder munskydd
 • Lärare och skolgångshandledare använder näs- och munskydd, Inom småbarnspedagogiken samt köks- och städtjänsterna används visir vid kundkontakter.

Dessutom kommer följande ändringar i serviceproduktionen under tiden 20.10.-1.11.2020 att föras till kommunstyrelsen för beslutsfattande:

 • Biblioteket ger endast upphämtningsservice enligt beställning
 • Ungdomslokalens verksamhet sköts virtuellt och man övergår till digitalt ungdomsarbete

Senast uppdaterad 21.10.2020.

Coronarekommendationer i Österbotten

I Österbotten är epidemin i spridningsfasen.

Från och med 12 oktober är allmänna sammankomster med över 10 deltagare förbjudna inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Det gäller såväl inomhus som utomhus.

Det är Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland som tagit beslutet med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet är i kraft till lördag 31 oktober.

Dessutom går Österbottens coronasamordningsgrupp ut med en stark rekommendation om att man heller inte ska ordna privata tillställningar för över 10 personer.

Den 4 oktober uppdaterade Vasa sjukvårdsdistrikt sina rekommendationer. Bland annat ska all undervisning vid andra stadiet och vid högskolor ske på distans i två veckor från och med måndag (5.10). All praktik för studerande inom social- och hälsovården pausas i två veckor. Man ska heller inte åka på praktik utanför sjukvårdsdistriktet.

Den 2 oktober utfärdade Vasa sjukvårdsdistrikt en stark rekommendation om att använda munskydd när man rör sig på allmänna platser.

Man rekommenderas också att:

 • använda munskydd
 • undvika folksamlingar
 • hålla minst 1–2 meters avstånd till andra människor
 • stanna hemma och undvika sociala kontakter om man har symptom på luftvägsinfektion.

Rekommendationen om munskydd gäller också gymnasier, andra stadiets utbildningsanstalter och högskolor. Sedan den 19 oktober gäller rekommendationen om munskydd även grundskolans årskurs 7-9.

Rekommendationerna är i kraft till den 25 oktober.

I Mellersta Österbotten är epidemin på utgångsnivå. Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite rekommenderar att personer över 15 år bär munskydd:

 • i kollektivtrafik
 • på väg till coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland
 • i andra situationer där man inte kan hålla säkerhetsavstånd.

Alla som har möjlighet rekommenderas också att arbeta på distans.

Coronarekommendationer i Åboland

Uppdaterad 26.10 klockan 06:46.

Från och med den 28 oktober förutsätter Åbo stad att alla som använder stadens anläggningar för inomhusmotion ska använda ansiktsmask.

Ansiktsmask behöver inte användas under träningspassen, däremot skall skydd användas alltid då man slutat sitt pass eller väntar på att den egna turen börjar.

Användningen av ansiktsmask rekommenderas fortsättningsvis i alla fritidssektorns utrymmen.

Från och med den 26 oktober kan man i Egentliga Finland inomhus och på avgränsade platser utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet.

Det här enligt Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Säkerheten i evenemangen kan tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds säkerhetsanvisningar.

Till exempel ska man se till att hålla säkerhetsavstånd mellan deltagarna - också i köer. Det ska också finnas möjlighet för deltagarna att tvätta händerna och i allmänhet hålla en god hygien.

Coronaläget har accelererat i Egentliga Finland. Rekommendationen om munskydd gäller alla kommuner i Egentliga Finland från och med torsdag, den 8 oktober.

Munskydd ska användas i alla situationer, då närkontakt inte kan undvikas.

De patienter och besökare som besöker sjukvårdsdistriktets enheter såsom Åbo universitetscentralsjukhus uppmanas använda munskydd. Rekommendationen gäller också personalen i de tillfällen, då personalen inte kan hålla ett avstånd till besökarna. Rekommendationen gäller från och med onsdag, den 7 oktober.

 • Munskydd rekommenderas inom kollektivtrafiken.
 • Munskydd rekommenderas om man besöker offentliga platser och evenemang såsom idrotts- och kulturevenemang, bibliotek, butiker och köpcentrum.
 • Rekommendationen om munskydd gäller också för andra stadiets utbildning och högskolor i hela landskapet.
 • Munskydd rekommenderas om man är på väg till och från ett coronatest, samt om man anländer från ett riskområde.
 • I början av september gav Åbo stad och studentorganisationerna en stark rekommendation om att inte ordna studentfester på grund av coronaläget.

Coronarekommendationer på Åland

Fram till den 12.10.2020 har Åland haft fem fall av samhällssmitta.

Den 11.10.2020 meddelande Jeanette Pajunen, sjukvårdsdirektör på Ålands hälso- och sjukvård, att 50 personer har försatts i karantän enligt smittskyddslagen.

Gratis munskydd om läget blir värre

Om samhällssmitta konstateras på Åland har Ålands hälso- och sjukvård ÅHS fått i uppdrag att förse personer, som är över 15 år och som reser med kollektivtrafik, med gratis munskydd.

Munskydden kommer att finnas för upphämtning i Mariehamn på Ålandstrafikens kontor och på Seniorpunkten.

Skolorna delar ut munskydd till elever över 15 år och busschaufförerna har munskydd till de som glömt eller inte hunnit hämta från distributionsplatserna.

Rekommendationen gäller endast landskapsbussarna och Mariehamns stadsbuss. Skärgårdstrafiken inkluderas i nuläget inte.

Ingen alkoholservering efter midnatt från och med 8 oktober, precis som i resten av Finland.

Det här gäller från och med 28 september:

Alla kan resa ut från Åland, men karantänrekommendation efter resan gäller fortfarande gällande de länder som omfattas av restriktioner. Med karantän menas det att man begränsar sina kontakter med andra personer samt inte vistas på offentliga platser. Karantän är 14 dagar. Vilka länder som omfattas av karantänkravet och vilka som inte gör det hittar du på Utrikesministeriets webbsida.

Gränskontrollen i trafiken mellan Åland och Sverige återupptas den 28 september.

När man reser till Sverige är det från och med den 28 september igen karantänrekommendation efter resan. Om du kryssar med kryssningsfartyg och inte stiger i land i Sverige behöver du inte att vara i karantän.

Gränsbevakningen fattar beslut om rätten till inresa. Information om gränsövergång på webbplatsen raja.fi.

Landskapsregeringen kommer också med rekommendationer om skyddsåtgärder inför och under resa med färja:

 • Res inte om du känner dig sjuk och undvik närkontakt när du köper biljetter eller handlar ombord.
 • Landskapsregeringen rekommenderar också att man reser med hytt.
 • Om det inte är möjligt att resa med hytt, rekommenderas resenärerna att vistas ute på däck om vädret tillåter.

Mer information om vad som gäller specifikt för Åland hittar du på landskapsregeringens webbplats regeringen.ax/coronaviruset-covid-19 eller på Ålands hälso- och sjukvårds webbsajt ahs.ax.

Källa: Landskapsregeringen.ax och landskapsregeringen.

Läs också