Hoppa till huvudinnehåll

Medlemmar i Åbo stadsstyrelse vill få en rapport kring den svenska dagisverksamheten i staden

Klockringaregatan 8 i åbo
Arkivbild. Situationen för de svenskspråkiga daghemsbarnen i Åbo har varit på tapeten redan länge. Nu har det visat sig att också skolhuset på Klockringaregatan lider av inneluftsproblem och barnen måste flytta - igen. Klockringaregatan 8 i åbo Bild: Arash Matin / Yle Åbo,Klockringaregatan 8

Tre styrelsemedlemmar inom De gröna, alltså Mikaela Sundqvist, Jukka Vornanen och Roda Hassan ber att stadsstyrelsen får en lägesrapport samt en utredning om serviceutbudet för den svenskspråkiga daghemsverksamheten i Åbo.

Över 40 procent av de svenskspråkiga barnen under skolålder är placerade i tillfälliga lokaler.

Bristen på lokaler för den svenskspråkiga daghemsverksamheten i Åbo har väckt diskussion både bland allmänheten och i de politiska organen inom bildningssektorn.

Förra veckan rapporterade vi om att de svenska daghemsgrupperna som finns utplacerade i tillfälliga lokaler på Klockringaregatan i Åbo tvingas flytta igen, eftersom lokalerna har inneluftsproblem.

Skolgatans daghem och Sirkkala daghem och förskolas grupp för 5-åringar föreslås flytta till Skolgatan 10, medan den övriga svenskspråkiga daghemsverksamheten skulle inhysas i L-flygeln i lokalerna på Smedsgatan 1.

Flyttplanerna presenteras för nämnden för fostran och undervisning i Åbo nästa vecka.