Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo rekommenderar munskydd i gymnasier och yrkesskolor - nästa vecka gör Borgå troligen samma sak

Man sitter på bänk och skriver på sin laptop.
Studerande i gymnasier och yrkesskolor i Sibbo rekommenderas använda munskydd inom utbildningsenheterna. Man sitter på bänk och skriver på sin laptop. Bild: Mostphotos studerande,ansiktsskydd,coronavirus,Munskydd

Senast måndagen den 5 oktober rekommenderar Sibbo att munskydden tas i bruk. Det gäller elever och anställda i skolor på andra stadiet.

De tidigare rekommendationerna om användningen av munskydd i offentliga lokaler inomhus gäller fortfarande. Också på offentliga evenemang och i folksamlingar rekommenderas munskydd.

Åtgärderna är aktuella för att begränsa spridningen av coronaviruset.

- Hela HUS-området befinner sig i en upptrappningsfas, konstaterar kommundirektör Mikael Grannas.

Vill undvika distansundervisning

Sibbo kommun hoppas att studerandena tar rekommendationerna på allvar och följer dem, ifall det inte finns hälsomässiga skäl till att inte använda munskydd.

- Genom att följa rekommendationerna kan vi förhoppningsvis undvika en övergång till distansundervisning, säger Grannas.

Det är meningen att de studerande och deras föräldrar själva skaffar och bekostar munskydden. Kommunen köper munskydd åt de anställda.

Sibbo delar ut munskydd till mindre bemedlade invånare. Du hittar utdelningsplatserna på kommunens webbplats.

Rekommendationerna om munskydd berör också ungdomsarbetet i Sibbo. Anvisningarna gäller personer över 15 år och kommunen önskar att munskydd används i ungdomslokalerna.

Lokala rekommendationer för coronaläget i Östnyland

I Östnyland följer kommunerna de rekommendationer som utfärdas av myndigheterna, men ger också specifikt följande rekommendationer:

 • Använd appen Coronablinkern.
 • Om möjligt, jobba på distans.
 • Använd munskydd på offentliga platser inomhus, i kollektivtrafiken, på publikevenemang och i folksamlingar både inomhus och utomhus.
 • Använd munskydd på läroanstalter efter grundskolan. I Sibbo rekommenderar kommunen också att vuxna i högstadierna ska använda munskydd - likaså vuxna i lågstadier och förskolor som finns i samma lokaler som högstadiet. Också Borgå rekommenderar munskydd för högstadiepersonal. I enhetsskolorna Albert Edelfeltin koulu och Strömborgska skolan används munskydd också av personalen i lågstadieskolan.
 • Lovisa och Borgå: Använd munskydd inom ungdomsarbetet.
 • Borgå: Rekommendationen om att använda munskydd vid besök på servicehus och rehabiliteringsavdelningarna blir förpliktande och gäller även besökare i åldern 7-15 år.
 • Borgå: Studerandes evenemang på fritiden bantas ner.
 • Ordna inte privata tillställningar för mer än 20 personer. I Borgå begränsas föreningsevenemang till 50 personer.
 • Lovisa: Använd Coronaguiden om du känner behov av att boka tid för coronatest.

I Borgå och Lovisa gäller detta för fritidsverksamheter:

Rekommendationerna gäller idrottsföreningar, kurser vid medborgar- och arbetarinstitut samt konstskolor och grupphobbyer såsom scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet.

 • Alla som arrangerar eller deltar i en fritidsverksamhet ska använda munskydd, även den eventuella publiken.
 • Säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus. I Lovisa ska munskydd användas i alla situationer utom idrott
 • Grupper inom fritidsaktiviteter rekommenderas ha färre än 20 deltagare
 • Träningar eller annan pedagogisk verksamhet ordnas så att kontakten mellan deltagare och andra grupper är så liten som möjligt under hela aktiviteten
 • Utrustning, redskap och verktyg är personliga, och man sköter om att gemensam utrustning rengörs
 • Arrangörer uppmanas inhibera kultur- och idrottsevenemang som samlar fler än 50 personer, eller ordna dem utan publik
 • Om publik är närvarande kan arrangören i mån av möjlighet på förhand meddela att deltagarna ska använda munskydd
 • Avväg noga om du måste delta i ett evenemang eller hellre stannar hemma, i synnerhet du som hör till riskgruppen

Sibbos rekommendationer för fritidsverksamhet:

 • Sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i accelerationsfasen
 • Föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och ordnar inte verksamhet med hög smittrisk inomhus, till exempel vissa boll- och lagsporter
 • Gruppstorlekarna hålls små, en bra maximistorlek är högst 20 personer.

Sibbos rekommendationer om möten på skola och dagis:

Det rekommenderas att skolorna ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans.

Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte.

Vid närvaromöten med vårdnadshavare rekommenderas att deltagarna använder munskydd och att man strävar efter att iaktta säkerhetsavståndet.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas det att vårdnadshavarna använder munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Rekommendationen om distansarbete gäller tillsvidare. Personal inom både den offentliga och privata sektorn använder munskydd om man deltar i närvaromöten eller motsvarande tillställningar.

Senast uppdaterad 18.11.2020.

Sannolikt med munskydd i Borgå nästa vecka

I Borgå görs inga ändringar i nuvarande rekommendationer förrän tidigast i början på nästa vecka då social- och hälsovårdssektorns ledningsgrupp behandlar frågan.

- Vi följer tillsvidare de nuvarande rekommendationerna för hela Nyland, men ledningsgruppen diskuterar frågan om munskydd på tisdag. Det är sannolikt att vi då kommer att rekommendera munskydd för andra stadiet, säger chefsläkare Kati Liukko.

Lovisa avvaktar men är beredd på snabbt beslut

I Lovisa följer staden myndigheternas nuvarande rekommendationer, men följer samtidigt med situationen dagligen.

- Vi har inte uteslutit en rekommendation för munskydd i andra stadiet, men håller det öppet eftersom antalet smittade och exponerade varit så lågt. Vi är beredda på att fatta snabba beslut om det behövs så att munskydd kan införas så snabbt som möjligt, säger ledande läkare Marika Ylärakkola.

2.10.2020 klockan 11.15 Artikeln har uppdaterats med en kommentar av chefsläkare Kati Liukko.

2.10.2020 klockan 11.35 Artikeln har uppdaterats med en kommentar av ledande läkare Marika Ylärakkola.

Läs också