Hoppa till huvudinnehåll

Finland räknar humlor för att ta reda på hur pollinerarna mår – i Karleby registrerades 150 humlor under sommaren

Ängshumla i glasburk.
Hittills har man inte haft statistik om humlornas antal. Ängshumla i glasburk. Bild: Kieppi 2020 humlor,Karleby,pollinerare,Ängshumla

Frivilliga har räknat humlor på cirka hundra orter i Finland i sommar. I Österbotten har man räknat i Korsholm och Karleby. Målet är att så småningom få nationell statistik om huruvida humlorna blir fler eller färre.

Ljusa jordhumlor, åkerhumlor, stenhumlor, sandhumlor och ängshumlor är några av arterna som syntes i Karleby i sommar.

– Vi har inga siffror att jämföra med för det här är första gången vi räknar i Mellersta Österbotten. I södra Finland kan man hitta hundratals humlor på en linje men längre norrut kommer vi inte upp i samma siffror, säger museipedagog Mari Mäenpää som är en av de två personer som den gångna sommaren har räknat humlor i Karleby.

Humlorna räknas via så kallade linjer eller sträckor på ungefär en kilometer. I Karleby var sträckan indelad i åtta olika områden enligt naturtyp.

– Det var många humlor i utkanten av en åker där det fanns hallonbuskar. Och det var också många i skogen då lingonen och blåbären blommade.

Mäenpää hade också en kollega från naturmuseet Kieppi som räknade tillsammans med henne. De var ute ungefär en dag varannan vecka under sommaren, totalt blev det nio gånger.

Kvinna med håv i björkskog.
Frivilliga har räknat humlor på omkring hundra orter. Kvinna med håv i björkskog. Bild: Kieppi 2020 Karleby,Håv,humlor,pollinerare

Statistik om humlor har hittills saknats

Första sommaren man räknade humlor i Finland var ifjol, 2019. Enligt forskaren Janne Heliölä på Finlands miljöcentral har det i Finland tidigare helt saknats systematisk uppföljning av humlorna, trots att de är en av våra viktigaste pollinerare.

Projektet som nu pågår är treårigt, men Heliölä hoppas man kommer att räkna humlor i tiotals år.

– Det räcker inte längre att bara göra grova uppskattningar kring hur det går för pollinerarna, de är så nödvändiga för oss.

Den här sommaren verkar humlorna ha varit fler än förra sommaren.

– Det beror långt på vädret. Om det är väldigt torrt och hett blir det ont om näring för humlorna. Men fast det är lite kallt och regnigt flyger de ändå bra och på så sätt passar de den finländska sommaren. De är inte så känsliga och flyger bra också vid 10 grader eller kallare.

Fler humlor i år än i fjol

Finland ska få en nationell strategi för hur man kan skydda pollinerarna och statistiken som nu samlas in kan ge värdefull information inför strategijobbet, tror Heliölä.

– Det här är ett pilotprojekt och ett test. Men det har kommit så bra igång och varit så stort intresse så jag tror inte någon vill avsluta det utan vi kommer att fortsätta.

I fjol räknade man humlor på 70 olika platser, i år räknar Heliölä med att omkring 100 orter deltar. Att observationerna i år blir långt fler står redan klart då 34 orter lämnat in sina uppgifter.

– Antalet observerade individer är redan nu större än den totala mängden i fjol.

I fjol observerades nästan 8700 humlor av 27 olika arter. I Finland finns 37 olika arter av humlor. På linjerna observerades i medeltal kring 100 individer, men antalet varierar stort.

Läs också