Hoppa till huvudinnehåll

Hård kritik mot Kommunikationsministeriet efter Östbanebeslut - ministeriet: Vi har gjort utredningarna på ett mycket öppet sätt

Pendolinotåg kör på landsbygden.
Som det ser ut nu kommer den östliga järnvägsförbindelsen gå från Helsingfors till Kouvola, via Borgå. Pendolinotåg kör på landsbygden. Bild: Soile Laaksonen/VR Group tåg,pendolinotåg

Kommunikationsministeriets beslut om att gå vidare med planeringen av den så kallade Östbanan har fått kritik på många håll. Nu svarar ministeriet på kritiken.

Det var i onsdags, den 30 september, som ministeriet meddelade att Östbanan blir aktuell i stället för kustbanan österut.

Kustbanan, som skulle ha gått från Helsingfors via Borgå, Lovisa och Kotka till Luumäki samlar, enligt ministeriet, inte tillräckligt med ekonomiskt stöd.

- Det visade sig att det inte skulle finnas en tillräckligt stor finansiering av Kustbanan, vilket gjorde att beslutet vägde över till förmån för Östbanan, säger enhetsdirektör Miikka Rainiala vid Kommunikationsministeriets styrningsenhet.

Kommunernas andel i projektbolaget för planering av en järnväg österut hade behövt vara 54 miljoner euro men 16 miljoner fattas, enligt ministeriet.

För Östbanan – det vill säga järnvägsförbindelsen från Helsingfors, via Borgå, till Kouvola – uppfyllde däremot kommunerna sin andel 34,3 miljoner euro för projektbolaget.

karta över visioner på järnvägsförbindelser
De röda streckade linjerna visar hur Östbanan respektive kustbanan österut skulle dras. karta över visioner på järnvägsförbindelser Bild: Yle/Miro Johansson järnvägar

Kritik på löpande band

Kommunikationsministeriets beslut att välja Östbanan i stället för kustbanan har fått kritik på många håll.

Lovisas, Pyttis, Kotkas och Fredrikshamns kommundirektörer samt vd:n för Fredrikshamn-Kotkas hamn skriver i ett gemensamt pressmeddelande att beslutet verkar basera sig på en missuppfattning.

Lovisa stadsstyrelses ordförande, Mia Heijnsbroek-Wirén (SPF), uppger att beslutet kom helt utan förvarning.

Andra SFP-politiker ställer sig också skeptiska till beslutet.

En missuppfattning

I kustbanekommunernas gemensamma pressmeddelande hävdar kommundirektörerna att beslutet att välja Östbanan framför kustbanan verkar basera sig på en missuppfattning.

Enligt dem är finansieringen av kustbanan inte bristfällig.

De berörda kommunerna samt Borgå och Fredrikshamn ska ha sagt sig vara beredda att stå för sammanlagt 37,7 miljoner euro i projektbolaget.

De resterande 16,3 miljonerna är andra offentliga eller privata aktörer beredda att stå för.

Det här har kommunerna tidigare informerat ministeriet om.

Nu kräver de att vidare förhandlingar om finansieringen av kustbanan tar vid.

porträtt på didde
Lovisas Jan D. Oker-Blom är en av fyra stadsdirektörer som anser att finansieringen av kustbanan inte är bristfällig. porträtt på didde Bild: Yle/Helena von Alfthan Jan D Oker-Blom

Det var i juni som Kommunikationsministeriet förhandlade med kommunerna om möjligheterna att grunda ett projektbolag för den östliga spårförbindelsen.

- Då bad vi kommuner och aktörer att senast i slutet av augusti meddela om vilka möjligheterna är för dem att grunda ett projektbolag, säger Miikka Rainiala på Kommunikationsministeriet.

Enligt Rainiala kom det in många svar och det är utgående från dem ministeriet gjorde sitt val.

- Vi bad också att en del kommuner och aktörer skulle ge mera detaljerad information om finansieringsmöjligheterna och säkerställa sin uppfattning. Bland annat hörde vi oss för med Kotka om deras delfinansieringsmöjligheter för kustbanan österut, en uppgift som saknades från planeringsuppgifterna, säger Rainiala.

Kommunikationsministeriet bad också om att få ytterligare detaljerad information av Borgå stad och stadens beslut att delta med högst tio miljoner euro i planeringen av kustbanan - om det alternativet väljs.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula håller tummarna för Östbanan hellre än östra kustbanan. Arkivbild. Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Jukka-Pekka Ujula,stadsdirektörer

Enligt det svar ministeriet fick av Borgå stad är stadens primära val bansträckningen Helsingfors-Vanda flygplats–Borgå–Kouvola, det vill säga Östbanan.

- Därför kan Borgå stads finansieringsandel inte i första hand räknas med i kustbanans projektbolag, säger Rainiala.

Kotka fortsätter slåss för östra kustbanan - kan betala miljonerna som fattas

Stadsstyrelsen i Kotka beslutade på måndagen föreslå för stadsfullmäktige att staden ska skjuta till 16,3 miljoner euro i finansieringen av planeringsprojektbolaget för östra kustbanan.

Det skriver Yle Uutiset.

Kotka har redan tidigare beslutat finansiera planeringsprojektbolaget för östra kustbanan med 21,4 miljoner euro – sammanlagt skulle staden alltså betala 37,7 miljoner euro.

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget på sitt möte kommande onsdag kan Kotka alltså stå för miljonerna som fattas enligt Kommunikationsministeriet.

Ett villkor för Kotkas tilläggsfinansiering är att järnvägsdragningen ska betjäna både näringslivet och persontrafiken samt att den går österut från Helsingfors via Borgå och Kotka.

Ingen förvarning

I en intervju för Yle Östnyland, morgonen efter att beslutet om Östbanan fattats, säger Lovisas stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) att beslutet kom som en överraskning.

– Det kom utan någon som helst förvarning. Andra instanser hänvisar till att de ska samarbeta och diskutera med aktörer, men det har inte gjorts här på slutrakan.

En kvinna framför en grå vägg. Kvinnan är klädd i kavaj och tittar in i kameran.
Mia Heijnsbroek-Wirén är upprörd över beslutet. En kvinna framför en grå vägg. Kvinnan är klädd i kavaj och tittar in i kameran. Bild: Yle/Leo Gammals Mia Heijnsbroek-Wirén,Lovisa,politiker

- Vi har gjort utredningarna på ett mycket öppet sätt redan nu och det bästa hade varit om vi hade fått tillräckligt uttömmande svar redan då tidsfristen för kommunernas svar gick ut, säger Rainiala.

Finns det ännu möjligheter till förhandlingar och till att beslutet ändras?

- I någon form fortsätter säkert samtalen. I samband med att beslutet förs till det finanspolitiska ministerutskottet för bedömning, bedömer vi också de detaljer som senare dykt upp, säger Rainiala.

Enligt Rainiala är det skäl att komma ihåg att projektet nu förs vidare i samarbete och dialog med kommunerna.

Det här innebär att Kommunikationsministeriet kommer att fortsätta förhandla med kommunerna om ett projektbolag för den östliga spårförbindelsen.

SFP i Nyland kritiskt

SFP i Nyland kritiserar också beslutet om Östbanan och anser att det bör omprövas.

– Kustbanan är det smartare alternativet. Hela östra Nyland skulle gynnas av det. Förbindelsen mellan Helsingforsregionen och den viktiga exporthamnen i Kotka skulle bli snabbare. Hamnarna i Lovisa och Nordsjö skulle också dra nytta av kustbanan, skriver Dan Johansson, kretsordförande för SFP i Nyland, i ett pressmeddelande.

Han framhåller också SFP-ministrarna Anna-Maja Henrikssons och Thomas Blomqvists konsekventa stöd för kustbanan.

En man.
SFP i Nyland anser att beslutet om Östbanan bör omprövas, skriver Dan Johansson. En man. Bild: SFP Dan Johansson

Riksdagsledamöter besvikna

De nyländska SFP-riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi uttrycker också besvikelse över beslutet.

– Tågförbindelsen skulle ha bidragit till inflyttning i regionen, och på så sätt förstärkt hela områdets livskraft och infrastruktur. Verksamhetsförutsättningarna för företag längs med Finlands östra kust skulle också väsentligt ha förbättrats, skriver Adlercreutz i ett pressmeddelande.

Rehn-Kivi är inne på samma linje, och betonar även vikten av goda förbindelser ur klimatsynvinkel.

– Fungerande tågförbindelser är i en nyckelroll när det gäller att minska koldioxidutsläppen och erbjuda klimatvänliga alternativ för resor. Östra kustbanan skulle ha fogat helt nya orter till järnvägsnätet och markant utvidgat pendlingsområdet till huvudstadsregionen, skriver Rehn-Kivi.

En man och en kvinna.
Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi är besvikna. En man och en kvinna. Bild: SFP Anders Adlercreutz,Veronica Rehn-Kivi

I finanspolitiska ministerutskottet i höst

Förhandlingarna fortsätter åtminstone med Helsingfors, Borgå, Kouvola, Villmanstrand, Kuopio, S:t Michel, Joensuu, Imatra, Pieksämäki, Varkaus, Kajana och Idensalmi.

Planeringskostnaderna för Östbanan är enligt den preliminära uppskattningen cirka 70 miljoner euro.

Planeringskostnaderna för kustbanan österut skulle vara cirka 110 miljoner euro.

Spårförbindelsen behandlas i finanspolitiska ministerutskottet ännu under hösten.

Riksdagen ska efter det fatta beslut om statens finansieringsandel i projektbolaget.

6.10.2020 klockan 17.46: Rainialas kommentar om Borgås specificerade information till ministeriet ändrades.