Hoppa till huvudinnehåll

Planerna för öarna Satava och Kakskerta aktuella i Åbo igen - tillåter bostäder för drygt 2 000 nya invånare

Åkermark.
Satava och Kakskerta kan beskrivas som en lantlig idyll och den idyllen vill man bevara även om nya bostäder ska tillåtas på öarna. Åkermark. Bild: Yle/Carmela Johansson kakskerta

Planerna för öarna Satava och Kakskerta är aktuella igen i Åbo.

I flera år har Åbo stad jobbat för en ny delgeneralplan för öarna, alltså exempelvis hur öarna ska utvecklas och hur många nya bostäder som får byggas på området.

Delgeneralplanen för Satava-Kakskerta behandlades och godkändes av stadsfullmäktige redan 2010. Planen föll i Högsta förvaltningsdomstolen 2012, eftersom planen stred mot landskapsplanen.

Då ville staden bygga ut öarna för cirka 15 000 invånare. I det förslag som nu diskuteras skulle invånarantalet vara 3 600 år 2050, alltså ungefär 2 200 fler än nu.

Ny service kan byggas vid lanthandeln i Satava

Nya bostadshus planeras främst på östra delen av Satava, nära Kakskertavägen. I övrigt planeras bostadsområden i byarna. Det är meningen att de nya bostäderna ska passa in i det lantliga landskapet.

Områden för service planeras bland annat kring lanthandeln i Satava, vid brandstationen och intill den tidigare skolan i Kakskerta.

Stränderna är främst menade för fritidsbostäder, medan de norra och västra stränderna i Satava också kan inrymma boende året runt.

Staden planerar också att utveckla stadens marker vid stränderna till rekreationsområden.

Hur ska trafiken ordnas?

Eftersom invånarmängden kommer att öka på öarna, måste staden också utreda hur kollektivtrafiken ska ordnas.

Dessutom finns det bara en broförbindelse till öarna, vilket kan ses som en säkerhetsrisk. Nya broförbindelser kunde vara en lösning på det här, och därför har Åbo stad diskuterat möjligheten att bygga en bro mellan Hirvensalo och Uittamo.

Förslaget till delgeneralplanen har varit till påseende och de anmärkningar som lämnats in kräver så pass små justeringar att planen inte behöver läggas till påseende en gång till, anser stadens tjänstemän.

Nu ska stadsmiljönämnden i Åbo ta del av anmärkningarna på sitt möte imorgon (tisdag). Därefter går förslaget till en ny delgeneralplan till stadsstyrelsen och fullmäktige.