Hoppa till huvudinnehåll

Professorer vid ÅA upprörda över ny kreditkortspolicy: "Det här är inte god förvaltningskultur"

En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Flera professorer vid Åbo Akademi är missnöjda över den nya kreditkortspolicyn vid Åbo Akademi. En gul flagga med Åbo Akademis logo. Bild: Arash Matin Åbo Akademi

Ett missnöje kring en ny kreditkortspolicy pyr bland personalen vid Åbo Akademi.

Enligt professor Kimmo Grönlund, som är ordförande för Professorsförbundets lokalavdelning vid Åbo Akademi, har 51 professorer och akademiska ledare skrivit under ett upprop. I uppropet kritiserar de anställda den nya policyn och processen kring hur det gick till då beslut om de nya reglerna fattades.

Det största problemet är avsaknaden av dialog i ärendet, säger Grönlund.

- Vi tycker allra främst att det här har skötts dåligt. Det här är inte bra förvaltningskultur och det är det vi agerar mot i första hand.

Kimmo Grönlund tittar ut med Åbo domkyrka i bakgrunden.
Professor Kimmo Grönlund. Kimmo Grönlund tittar ut med Åbo domkyrka i bakgrunden. Bild: Arash Matin professor,Åbo,kimmo grönlund

Även Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade har uttalat sig och anser att det är på arbetsgivarens ansvar att betala Åbo Akademis kreditkort.

Organisationen rekommenderar också att personalen avstår från de nya korten. FOSU anser också att akademin inte har följt goda principer, eftersom arbetstagarna inte har hörts innan beslut har fattats.

Det kan vara frågan om stora summor

Enligt Grönlund har beslutet en stor praktisk inverkan på personalens arbete. Allt mer av det arbete som borde skötas av sekreterare har ålagts på professorerna, och den här förändringen leder till ytterligare administrativa uppgifter. Det här gör att vi har än mindre tid med våra egentliga uppgifter, som enligt universitetslagen är att leda forskning och utbildning, säger Grönlund.

Dessutom kan det vara frågan om stora summor som man måste betala i förväg för att få delta i konferenser. Det kan vara speciellt knepigt för personer med en ansträngd privatekonomi, särskilt yngre forskare, konstaterar Grönlund.

- Vi är oroliga och upplever att det är något som inte står rätt till i akademin i dag. Den goda anda som kännetecknat akademin och den ÅA-kärlek som professorerna känner för sitt universitet, den är som bortblåst på kort tid.

"Allmän praxis i världen"

Enligt Tapani Harkila, som är ekonomidirektör vid Åbo Akademi, är det allmän praxis att sköta kreditkortsärenden på det sätt som nu har tagits i bruk. Därför valde Åbo Akademi att övergå till det här förfarandet.

Harkila understryker att det inte är frågan om någon rädsla för missbruk av universitetets medel, utan meningen är att ta i bruk en praxis som är mycket vanlig i hela världen.

Enligt Harkila gav man information om saken så fort man kunde, alltså ungefär för en månad sedan. Frågan diskuterades i förväg i valda personalgrupper.

- Jag förstår att det väcker känslor. Man kan alltid lära sig mer om hur man kunde göra saker bättre, konstaterar Harkila.