Hoppa till huvudinnehåll

"Budgeten 2021 är den stora utmaningen" – Sibbopolitiker kavlar upp ärmarna inför höstens viktiga kommunala frågor

Två män.
Heikki Vestman (till vänster) och Kaj Lindqvist är ense om att 2021 blir ett tufft ekonomiskt år. Två män. Bild: Yle/Hedvig Sandell Heikki Vestman,Kaj Lindqvist

Kommuner runt om i landet står inför tuffa budgetförhandlingar i höst, eftersom coronakrisen försämrat de ekonomiska utsikterna. Sibbo är inget undantag.

I ett mötesrum i nya Sockengården i Sibbo träffar Yle Östnyland Kaj Lindqvist (SFP) och Heikki Vestman (Saml). Lindqvist är ordförande för kommunstyrelsen, Vestman för kommunfullmäktige.

Atmosfären i rummet är avslappnad men fokuserad. Vi ska prata kommunpolitik, vilket de båda herrarna verkar kunna diskutera i oändlighet. Båda är måna om att få sina svar hörda, men inget käbbel ligger i luften.

Tuffa ekonomiska tider

– Budgeten 2021 är den stora utmaningen i höst, konstaterar Lindqvist.

Budgetramen som kommunen gjort har ett minusresultat på 4,6 miljoner euro, vilket skiljer sig från i år.

– Vi kommer kanske göra ett plus minus noll-resultat i år, eller rentav lite på plus. För 2021 måste vi ändå godta ett minusresultat.

Anledningen till att årets resultat inte blir på minus trots coronakrisen är det stora statliga understöd som Sibbo får.

– Ungefär 7,5 miljoner får vi på grund av coronaviruset.

Visst kommer kommunen antagligen också få ett coronavirusstöd nästa år, men det blir betydligt mindre.

– Vi har blivit lovade ungefär 2,5 miljoner euro.

Vestman vill ändå påminna om att de här stöden är skuldpengar. Staten drar alltså på sig en skuld i och med coronastöden till kommuner.

– Vi kan inte lita på att staten tar hand om oss i framtiden. Därför måste vi balansera vår egen ekonomi, anser Vestman.

Det är, enligt honom, också den viktigaste frågan i höstens budgetförhandlingar.

– Vi bör alltså balansera ekonomin och samtidigt inte höja skatteprocenten. I kommunstrategin har vi tidigare redan bestämt att inte höja kommunalskattesatsen. Arbete måste löna sig också i framtiden.

Bättre skattebetalare än i andra östnyländska kommuner

Trots att coronakrisen inneburit en hårt ekonomisk smäll har Sibbo ändå kommit lindrigare undan än andra östnyländska kommuner. Borgå, Lovisa och Lappträsk har alla tvingats samarbetsförhandla men inte Sibbo.

– Vi har bättre ekonomi för att vi har goda skattebetalare, säger Heikki Vestman.

Han är personligen ändå inte emot permitteringar.

– För att kunna balansera ekonomin borde vi beakta alla åtgärder för det. Extra utgifter och verksamhet borde ses över kritiskt.

Efter en jämn omröstning i våras beslöt Sibbo att trots allt inte permittera personal. Kaj Lindqvist hör till dem som var emot permitteringar.

– Permitteringar ger rätt få besparingar om vi jämför med nackdelarna med dem. Jag anser att det finns bättre metoder för att effektivera serviceverksamheten.

Coronaberedskapen i skick

Kommuninvånarna kan känna sig trygga vad gäller coronavirusepidemin.

– Vi har rätt så bra beredskap i Sibbo. Vi har lärt oss från våren och är beredda på om epidemin eskalerar, säger Lindqvist.

Kommunen har en ledningsgrupp som kan sammanträda ofta för att diskutera coronavirusfrågor, tjänstemännen är förberedda och HUS samarbetar med kommunen om provtagningar.

Villaområden för god psykisk hälsa

Sibboborna lär också kunna känna sig trygga i andra avseenden. Av statistik från Institutet för hälsa och välfärd (THL) framgick det i år att Sibbos invånare mår psykiskt bäst i Svenskfinland.

För att Sibboborna ska fortsätta vara lyckliga är det, enligt Kaj Lindqvist, bland annat viktigt att bevara naturområden.

– Till exempel i planeringen av Nickby gårds område är det viktigt att vi bevarar de tre skogsområden som finns där.

Fritidsverksamheten har också en nyckelroll.

– Vi har aktiva föreningar och goda förutsättningar för fritidssysselsättningar.

Lindqvist tror också att erbjuda fler boendealternativ är något som kan öka välmåendet.

– Vi har kanske haft ett litet överskott på våningshusbostäder. I framtiden är det viktigt att vi planlägger fler småhusområden än tidigare.

Kommunalvalet närmar sig

Efter att höstens budgetförhandlingar är över närmar sig vårens kommunalval med stormsteg. Heikki Vestman har redan en klar uppfattning om vilka som kommer vara de största frågorna.

– De kommer handla om hur vi lockar nya invånare hit, hur vi balanserar vår ekonomi och hur vi tar hand om servicenivån, speciellt för de svagaste: barn, unga och äldre, säger Vestman.

– Byarnas och byskolornas framtid kommer också vara en viktig fråga. Invånare ska även i framtiden kunna bygga i byarna och bo i skärgården året om. Det påverkar direkt elevunderlaget i våra byskolor, säger Kaj Lindqvist.

Inga byskolor i fara – ännu i alla fall

Ett tillräckligt stort elevunderlag är i sin tur en förutsättning för att byskolorna ska få fortsätta ha undervisning.

Vare sig Vestman eller Lindqvist ser något behov av att stänga skolor inom den närmaste framtiden.

– Indragning av en byskola är ingen ekonomisk fråga. Att underhålla deras fastigheter är relativt förmånligt. Det som är avgörande är elevantalet. Om det inte är tillräckligt stort kan vi inte upprätthålla en skola, förklarar Lindqvist.

Som det ser ut nu är det alltså ingen risk för skolstängningar. Byggandet av Sipoonlahden koulu och Nickby hjärta är heller inget som hotar byskolorna.

– De här två stora nya skolorna har resulterat i ett överutbud på elevplatser. Det är ändå en positiv sak eftersom vi vet att vi kommer ha inflyttning till kommunen.

Två byskolor är trots allt i riskzonen.

– Trenden för Salpar skola ser problematisk ut om vi blickar fem år framåt. Gumbostrands skola kan också hamna i riskzonen om vi inte tillåter mera byggande. Därför är delgeneralplanen för Gumbo-Västerskog oerhört viktig, säger Lindqvist.

Läs också