Hoppa till huvudinnehåll

"Till slut grät jag mellan varje möte" - inget görs trots att allt fler sjukskrivs på grund av utbrändhet

Daphne Jensen.
Från utbränd till erfarenhetsexpert och coach. Daphne Jensen berättar om sina upplevelse för att hjälpa andra. Daphne Jensen. Bild: Amanda Vikman/Yle person,daphne jensen

Den tidigare målmedvetna karriärmänniskan Daphne Jensen kände att någonting inte riktigt var som vanligt. Men utbrändhet? Det var det knappast frågan om.

Hon jobbade på, kunderna blev fler och kraven i hemmet växte. Men i något skede kände hon att kroppen blev stel, hjärtat rusade och det blev allt svårare att sova.

Då hon besökte läkaren pekade allt på att hon var frisk som en nötkärna - redo för nästa arbetsdag.

- Ändå kändes det som att jag höll på att dö. Det kändes inte längre som att jag var i min egen kropp. Till sist var jag så slutkörd att jag grät mellan varje möte. Där tror jag vi som kvinnor har tur. Oftast kommer tårarna innan hjärtat stannar.

Daphne Jensen hänger upp vita lakan utanför ett gammalt, gult stenhus.
Det tog lång tid för Daphne Jensen att hitta rätt metod för att komma ur sin utbrändhet och i dag är hon lyhörd för varningssignalerna. Daphne Jensen hänger upp vita lakan utanför ett gammalt, gult stenhus. Bild: Amanda Vikman/Yle person,daphne jensen

Sömnbristen blev allt mer akut och till slut sa Daphnes granne till på skarpen, sök hjälp medan du ännu kan.

- Den gången konstaterade man genast akut stressreaktion. Det blev sjukledighet med en gång och jag återvände aldrig till den arbetsplatsen igen.

Utbrända behandlas som deprimerade

Eftersom utbrändhet fortfarande klassas som ett symptom och inte en egen sjukdom blir diagnosen ofta depression och behandlingen därefter. Vägen till återhämtning tog många år för Daphne Jensen.

Sjukvården behandlade henne bland annat med antidepressiv medicinering och terapi. Hon kan inte säga om behandlingen direkt var fel, men återhämtningen började ske först när hon själv hittade metoder som passade henne många år senare.

- När jag åkte på en tre dagars yogakurs upphörde plötsligt stresspåslaget för första gången på många år. Efter den upplevelsen började jag yoga nästan dagligen. En lugn andning påverkar det parasympatiska nervsystemet. Mental ohälsa påverkar olika människor på olika sätt, och vissa upplever inte att yoga hjälpt dem, men det fungerade för mig. Det är också viktigt att tillåta sig vila och återhämtning. Om man vilar sig för att reducera sin stress är det inte att vara lat utan att ta hand om sig själv och sitt liv, säger hon.

Hela tiden har hon också aktivt jobbat med hur hon fokuserar sina tankar. Om de blir väldigt negativa försöker hon vara medveten om det och ersätta dem med positiva eller konstruktiva tankar.

- Varje dag påminner jag mig om det här, och säger till mig själv att jag är värdefull precis som jag är, säger Jensen.

Äiti puhuu kännykkään ja pukee samalla lastaan.
Som ung vuxen har man krav på sig från olika håll och det kan bli svårt att orka och hålla ihop. Äiti puhuu kännykkään ja pukee samalla lastaan. Bild: Yle/ Mika Kanerva familjer,hem & hus,barn (familjemedlemmar),mödrar,föräldraskap,vardag

Problemet är att behandlingarna mellan depression och utbrändhet skiljer sig åt. Som utbränd är dock ofta den kognitiva förmågan nedsatt och många har svårt att sätta sig in i texter och uppfatta sammanhang. Då litar man helt enkelt på hälsovården och ta emot den vård som erbjuds oberoende om den känns relevant eller inte.

Daphne Jensen jämför det med en bil som vägrar starta. Symptomet är att bilen inte går igång och felen kan vara olika. I fall bränslet tagit slut skulle rätt åtgärd vara tankning och möjligen att lappa ett hål i bränsletanken.

Om man i stället försöker tvinga igång bilen med startkablar händer ingenting.

Än så länge är Sverige det enda landet i EU som godkänner utmattningssyndrom som en egen medicinsk diagnos och i år var det första gången som Försäkringskassan redovisade siffror över utmattningssyndrom. 18 procent av kvinnorna och 13 procent av männen som blev sjukskrivna för psykiska sjukdomar 2019 fick diagnosen utmattningssyndrom.

Det vanligaste är att drabbas av stressrelaterad ohälsa då man är mellan 30 och 39 år, enligt Försäkringskassans rapport.

Att en person utvecklar utmattningssyndrom beror sällan bara på en sak. Ofta handlar det om att livspusslet inte går ihop, men samtidigt framgår det att en stor del av sjukfrånvaron kan kopplas till arbetet. I internationella studier har det konstaterats att mellan 50 och 60 procent av sjukfrånvaron kan kopplas till arbetsrelaterad stress.

Vad säger regeringspartierna?

Yle Åboland ställde två frågor till samtliga regeringspartier gällande arbetsrelaterad utbrändhet.

  1. Anser ert parti att utmattning eller arbetsrelaterad utbrändhet borde godkännas som en medicinsk diagnos?
  2. Om ja, vad gör ert parti för att det ska ske?

Centern

Centern har ingen officiell linje/policy för arbetsrelaterad utbrändhet. Men välmående på jobbet är en av de viktigaste punkterna inom vårt parti och utbrändhet är ett allvarligt symptom på att allt inte står rätt till på arbetsplatsen.

De Gröna

Ja vi anser att det finns grunder till att godkänna arbetsrelaterad utbrändhet som en egen diagnos. Det är viktigt att bli bättre på att känna igen, förebygga och förstå utbrändhet för att göra arbetslivet mer mänskligt. Det finns grunder till att godkänna utbrändhet som en egen diagnos så att det berättigar till avlönad sjukledighet eller sjukdagpenning.

De Gröna har presenterat en medborgarnas första-hjälpen-kurs om psykisk hälsa på arbetsplatserna.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för klassifikationen av sjukdomar. För stunden utvecklar de nationella gränsvärden för att känna igen arbetsrelaterad utbrändhet.

Svenska Folkpartiet

Ja, Sfp arbetar för att arbetsrelaterad utbrändhet ska klassas som en diagnos som ger rätt till sjukfrånvaro med ersättning.

Statsrådet har i mars 2020 tillsatt en kommitté med uppgift att bereda reformen av den sociala tryggheten. Sektionen för arbete och funktionsförmåga har ansvar för att utveckla och samordna förmåner och tjänster i området. Där kommer fokus att läggas på förutsättningar att upprätthålla arbetsförmåga och vilka trösklar det finns i samhället som bromsar återhämtning efter utbrändhet.

Vänsterförbundet

Vi jobbar med att utveckla arbetsplatser och de anställdas välmående. Målet är att utveckla och göra insatserna snabbare, ta i bruk ny teknik på arbetsplatserna och göra Finland till världens bäst land när det gäller välmående på arbetsplatsen fram till 2030.

Vi har också ett åtgärdsprogram för arbetslivet och god mental hälsa. Mening är att förändra stödet för mental hälsa och göra den mer individuellt anpassad redan i ett förebyggande syfte. Det förverkligas i samarbete med arbetshälsovården.

Socialdemokraterna

Enligt klassifikationen av sjukdomar i Finland finns arbetsrelaterad utmattning som en sidodiagnos i klass Z73. I läkarintyget för sjukledighet skriver man ofta att den sjukes tillstånd orsakats av arbetsrelaterad utmattning som huvuddiagnos.

[Enligt THL anger inte utbrändhet att patienten är sjuk då den används ensam eller som huvuddiagnos. På ett eventuellt läkarintyg för sjukledighet finns det skäl att anteckna ett tillstånd som orsakats av utbrändhet. Red. anm.]

Utbrändhet är inte en enkel fråga eftersom yttre faktorer kan leda till att det blir för tungt på jobbet. Därför anser vi att det finns behov att utreda saken grundligt innan någon förändrings görs, vilket vi som bäst jobbar på inom partiet.

Under den nuvarande regeringsperioden vill vi förverkliga regeringens program för välbefinnande på jobbet och att se till att välbefinnandet i arbetet i Finland är världens bästa senast 2030.

Stigma och skam

Det är fortfarande ett stort stigma att tala om utbrändhet, som även ofta omskrivs som att man gått in i väggen. I dag är Daphne Jensen frisk och som utbildad erfarenhetsexpert hoppas hon kunna hjälpa andra.

Syftet med hennes föreläsningar är att minska stigmat kring mental ohälsa. De bidrar också med kamratstöd, ett slags stödnätverk, som sammanför flera drabbade så man inte känner sig ensam.

För det tredje lyfter erfarenhetsexperter upp och skapar förståelse kring utbrändhet vilket Jensen hoppas ska leda till att vården blir bättre och mer ändamålsenlig.

En kvinna som lyssnar på musik i hörlurar. Hon står på en gata och hoppar högt i luften. Ser glad ut.
Förr jämförde man sig mest med de som fanns i ens direkta närhet, i dag jämför man sig med lyckliga, lyckade personer i hela världen. En kvinna som lyssnar på musik i hörlurar. Hon står på en gata och hoppar högt i luften. Ser glad ut. Bild: © Eugenio Marongiu kvinna,musik,glädje,Glad,Urban,hörlurar,Eufori,Hopp

Statistik för hur många personer som är sjuklediga på grund av utbrändhet i Finland finns inte, däremot har depressionsdiagnoser bland 15 till 34-åringar stigit från drygt 2000 till över 14 000 sedan mitten av 1990-talet. De förebyggande insatserna mot utbrändhet är nästan obefintliga i dag.

- Eftersom det inte finns exakta siffror på utmattning så finns det inte heller någon press eller vilja att diskutera saken och försöka hitta den verkliga orsaken till problemet och de rätta lösningarna, säger Jensen.

Artikeln uppdaterades den 6.10.2020 med Vänsterförbundets svar i faktaboxen.