Hoppa till huvudinnehåll

Tydliga regler skall minska byråkratin kring trädfällning på stadens mark i Hangö

En höstbild med gula och gröna lönnlöv i motljus.
En trädfällningsanmälan kan leda till prövning ifall det handlar om speciellt karakteristiska eller speciella träd på Hangös mark. En höstbild med gula och gröna lönnlöv i motljus. höst,hopp,Solsken,prognoser,lönnlöv,psykiskt illamående,oktober,september,höstfärger,lönn

Det ska bli lättare och mindre byråkratiskt att fälla träd på Hangö udd. En arbetsgrupp har slagit fast när det räcker med en anmälan till kommunen och när man behöver tillstånd utgående från olika områden.

I Hangö vill man förenkla procedurerna kring att fälla träd som finns på stadens mark eftersom det ätit av tjänstemännens resurser.

Folk har också upplevt att det kräver mycket byråkrati att få fälla ett eller enstaka träd på tomten där man bor.

En gran.
Det ska bli enklare att fälla träd som upplevs som skrymmande. En gran. Bild: blickwinkel / Alamy/All Over Press gran

Tidigare när man ansökt om det som kallas tillstånd för miljöåtgärder, har en tjänsteman från tekniska och miljöverket varit tvungen att utföra en inspektion på plats. Nu ska det momentet kunna förbigås, förutom vid mer speciella fall.

Hur gör man i andra kommuner?

Det var stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP) som tog initiativ till arbetet med att förenkla principerna.

Gruppen har träffats två gånger innan ärendet behandlades i stadsstyrelsen på måndag (5.10).

En man i blå tröja poserar i en grön, skogsliknande trädgård. Bakom finns ett fågelbräde som är som ett rött hus.
Enkla åtgärder ska inte behöva så mycket byråkrati, tycker stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm i Hangö. En man i blå tröja poserar i en grön, skogsliknande trädgård. Bakom finns ett fågelbräde som är som ett rött hus. Bild: Yle / Tiina Grönroos Hangö,stadsfullmäktige,stadsstyrelser,politik,kommunalpolitik,kommunalpolitiker,stadsstyrelseordförande Torbjörn Ekholm

Gruppen tittade bland annat på vilka regler som gäller i andra kommuner, till exempel Kouvola.

Övriga medlemmar i den tillfälliga arbetsgruppen är stadens kanslichef Lasse Tallqvist, miljönämndens ordförande Björn Peltonen (SFP), tekniska nämndens ordförande Jarkko Immonen (SDP) och byggnadsinspektör Anders Welander.

Tre områden

Gruppen har i sitt förslag delat in stadens mark i tre områden.

De består av Hangös nationalstadspark, stränderna och övrig mark. Till övrig mark hör bland annat stadens cirka 1 200 arrendetomter, som utgör en betydande del av all tomter på udden.

Eftersom de två första är så speciella till sin natur så kräver de fortfarande tillstånd för miljöåtgärder.

Närbild av en tallkvist. Tallbarren är gröna och du ser havet i bakgrunden. Du ser några vattendroppar bland barren.
Längs stränderna eller i Hangös nationalstadspark gäller fortsättningsvis striktare regler för att hugga ner träd. Närbild av en tallkvist. Tallbarren är gröna och du ser havet i bakgrunden. Du ser några vattendroppar bland barren. Bild: Yle/Lone Widestam naturen,träd,Mindfulness,medveten närvaro,medvetenhet,kvist (heraldik),Skogen,grön,tall,skogsbad

Tanken är att man på övrig mark, som också utgör den största kategorin, ska klara sig med anmälan ifall man vill ta ner ett träd.

- Rent generellt är det detaljplanen som styr anmälningsförfarandet. Oberoende av om du har en arrendetomt eller äger din tomt om den finns på detaljplanerat område (övriga områden i stamstaden), så bör du göra en anmälan till staden, berättar gruppens ordförande Torbjörn Ekholm.

De som har arrendetomt har inskrivet mer specifikt i sitt kontrakt vad som gäller trädfällning.

- I sista hand kommer det att vara miljönämnden som specificerar vad som gäller, och vem som ansvara för vad. Det här gäller även eventuella avgifter.

Får inte hugga ner hejvilt

De som arrenderar en tomt av staden får ändå inte gå fram med yxa och såg hur som helst.

Staden kommer fortfarande att beakta olika saker som trädens ålder, det övriga växtbeståndet och omgivningen som helhet innan man ger grönt ljus.

Träd som ger landskapet speciell karaktär, är ovanliga eller speciella får inte huggas ner som helst.

Efter att man lämnat in anmälan får man vänta en tid på att satden hinner ta ställning till den, man kan inte skrida till verket genast.

För att minska risken för framtida tvister skall grannar ha rätt att höras. Då en anmälan görs till kommunen skall grannarnas utlåtande bifogas.

Och om ett husbolag vill fälla träd på den gemensamma gården måste frågan behandlas av bolagsstämman.

Miljönämndens bord

Arbetsgruppen vill också att staden gör kartor där de olika områdena finns utmärkta så att det ska vara lätt för folk att se vilka principer som gäller var.

Stadsstyrelsen i Hangö beslöt på måndag att godkänna den modell som arbetsgruppen gjort upp, och om att det i sista hand är miljönämnden som ska utforma de slutgiltiga principerna och praktiska rutinerna och bestämma vem som gör vad.

Korrigering onsdag 7.10.2020 vid 10-30: Ordet "miljötillstånd" ändrades "tillstånd" eller "tillstånd för miljöåtgärder". "Miljötillstånd" betyder strikt taget något annat; det beviljas enligt miljöskyddslagen för verksamheter med miljöpåverkan av en helt annan omfattning än trädfällning.

Artikeln kompletterades onsdag 7.10 klockan 13.15 med en förklaring av Torbjörn Ekholm om vad som gäller för arrende- respektive egen tomt. Också hörandet om grannar och miljönämndes roll förtydligades.