Hoppa till huvudinnehåll

Coronafall i skolklass i Aleksis Kiven koulu i Sjundeå - läs det senaste om coronaläget i Västnyland

En ljusgrå skolbyggnad.
En grupp elever och några i personalen är i karantän. Resten av eleverna fortsätter gå i skola som normalt. En ljusgrå skolbyggnad. Bild: YLE/Sofia Grünwald Västnyland,Sjundeå,grundskolan,byggnad,barackskola

I den här artikeln kan du följa med hur coronaviruset påverkar vardagen i Västnyland. Fler nyheter om viruset från Finland och världen hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Till distriktet hör förutom Västnyland också huvudstadsregionen och Östnyland.

I den här artikeln kan du se mera statistik.

30.11 klockan 16.32: Coronavirus i finska skolan i Sjundeå

I Aleksis Kiven koulu har en grupp elever och några i personalen satts i karantän efter att de blivit exponerade för coronavirus. Det är fråga om en skolklass plus några andra elever i skolan.

De exponerade är i karantän till 5 november. Enligt Västra Nyland handlar det om drygt 40 personer.

De exponerade familjerna och skolans personal får instruktioner och information via Wilma. Närundervisningen fortsätter som normalt för resten av skolan.

30.11 klockan 16.13: Munskyddskrav i Lojos idrottslokaler

Från och med 2 november ska alla besökare som besöker Lojo stads idrottslokaler bära munskydd.

Munskydd ska bäras i till exempel ishallen, skolornas gymnastiksalar samt i motions- och idrottslokaler som förvaltas av det kommunala bolaget Lohjan liikuntakeskus. Om någon vägrar bära munskydd har personalen vid Lohjan liikuntakeskus befogenheter att stoppa personen från att komma in i lokalen.

Kravet gäller alla besökare som är 15 år eller äldre.

Skyddet används under hela besöket, förutom under själva idrottsprestationen. Besökare ska ta på sig munskyddet redan utomhus, innan hen går in i byggnaden.

Munskyddskravet gäller också på skolgymnastiken, om eleverna är 15 år eller äldre.

30.11 klockan 11.59: Ett nytt fall av corona i Västnyland under det senaste dygnet

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om ett nya coronafall i Västnyland under det senaste dygnet. Det handlar om ett nytt fall i Sjundeå.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg 0 (totalt 53 fall under hela epidemin)
 • Lojo 0 (totalt 83 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 8 fall under epidemin)
 • Sjundeå +1 (totalt 18 fall under epidemin)

29.10 klockan 16.43: BK:s handbollsherrar skippar spel i Europa

Karislaget BK-46 kommer inte att delta i EHF-cupen på grund av coronapandemin. Dicken och HIFK har redan tidigare meddelat att de inte spelar handboll i Europa den här hösten. Cocks från Riihimäki är det enda finländska herrlaget som deltar i den europeiska handbollscupen.

29.10 klockan 14.07: Corona i Seminarieskolan i Ekenäs

En skolklass och lärare har försatts i karantän i Seminarieskolan i Ekenäs. För andra än de exponerade fortsätter skolgången som vanligt och enligt gällande säkerhetsregler. Under karantäntiden får eleverna instruktioner via Wilma hur de ska sköta skoluppgifter och läxor. Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller dagvården i minst sju dygn från symtomens början, men vid behov längre så att hen varit symtomfri i minst två dygn innan återvändo till skolan eller dagvården, uppger smittskyddsteamet vid Raseborgs stad.

29.10 klockan 13.25: Corona på daghem i Ekenäs

En av de fem grupperna vid Skogsgläntans daghem i Ekenäs har exponerats för coronaviruset. Staden utreder hur många som ska sättas i karantän och lovar sedan återkomma med mer information. Som en första åtgärd på torsdagen (29.10) stannade barnen och gruppens anställda hemma. Uppdatering klockan 14.30: Staden meddelade att gruppen ska vara i karantän till 5.11.2020.

29.10 klockan 11.59: Fem nya coronafall i Västnyland under det senaste dygnet

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om fem nya coronafall i Västnyland under det senaste dygnet. Det är fyra fall i Raseborg och ett fall i Lojo.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg +4 (totalt 53 fall under hela epidemin)
 • Lojo +1 (totalt 83 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 8 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 17 fall under epidemin)

28.10 klockan 17.15: Nylands brigad har nya lokaler för att isolera beväringar som har exponerats för coronaviruset

Nu behöver beväringarna vid Nylands brigad inte längre bo i tält på garnisonsområdet i Dragsvik. Brigaden tog till en nödlösning för att kunna ha en del av kasernen reserverad för beväringar som är isolerade på grund av eventuell coronasmitta.

Nu flyttar beväringar som är i isolation till brigadens hälsostation. Den ligger mellan garnisonen och Raseborgs stadshus på Ekåsenområdet.

Brigaden hyr 400 kvadratmeter till vid hälsostationen.

För tillfället är ingen beväring på garnisonen coronapositiv. Drygt tio beväringar hålls isolerade på grund av exponering fram till den 3 november.

28.10 klockan 15.50: Tjugo personer vid skola i Lojo sätts i karantän efter att ha exponerats för coronavirus

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad har under onsdagen (28.10) personligen varit i kontakt med totalt 20 elever och personal i Mäntynummen yhtenäiskoulu på grund av exponering för coronaviruset. De berörda sätts i karantän.

Det är ett antal elever i en klass och en del av personalen som har utsatts för coronaviruset.

Det är en person som har konstaterats vara smittad av viruset som har vistats i skolan och därmed finns en risk för att smittan har gått vidare.

Lojo stad informerar mer om situationen på sin webbplats.

Lojo stad informerade på tisdagen (27.10) allmänheten i Lojo om coronaläget i staden och om hur det går till när någon sätts i karantän eller isolation.

Från stadens sida beskriver man läget i Lojo som förhållandevis lugnt trots massexponeringar.

28 oktober klockan 12.02: Åtta nya coronafall i Västnyland de två senaste dygnen

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om åtta nya coronafall i Västnyland sedan i måndags. Det är fem fall i Lojo och ett fall var i Sjundeå, Ingå och Raseborg.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg +1 (totalt 49 fall under hela epidemin)
 • Lojo +5 (totalt 82 fall under epidemin)
 • Ingå +1 (totalt 8 fall under epidemin)
 • Sjundeå +1 (totalt 17 fall under epidemin)

26 oktober klockan 15.12: 100 elever och lärare i karantän i Lojo

Omkring 100 lärare och elever i två skolor i Lojo har exponerats för coronaviruset. Det handlar om några klasser i Ojamon koulu och Ojaniitun koulu. I båda skolor går omkring 300 elever i klasserna 1-6.

De personer som har utsatts för smittan har satts i hemkarantän av läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Lojo, skriver Lojo stad på sin webbsida.

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo tar personligen kontakt med de utsatta personerna så fort som möjligt.

Det kan hända att man inte kan tala med alla i dag måndag utan en del får samtal först i morgon på tisdag eftersom antalet berörda personer är så stort.

Familjerna får också anvisningar via skolans informationskanal Wilma.

För de övriga eleverna i skolorna fortsätter undervisningen som vanligt med närundervisning.

26 oktober klockan 12.10: Två nya coronafall i Västnyland det senaste dygnet

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om två nya coronafall i Västnyland sedan i går. Det är ett fall i Lojo och ett fall i Sjundeå.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg 0 (totalt 48 fall under hela epidemin)
 • Lojo +1 (totalt 77 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 7 fall under epidemin)
 • Sjundeå +1 (totalt 16 fall under epidemin)

26 oktober klockan 10.34: Över 60 personer exponerade i ishallarna i Lojo och Nummela

I Lojo och Vichtis har personer i samband med ishockeymatcher och -träningar exponerats för corona, skriver Lojo stad på sin webbplats. Över sextio personer kan ha blivit utsatta för viruset.

Exponering ägde rum då Lojolaget Ghostbusters spelade en bortamatch i Nummela ishall i Vichtis 17.10.

Även i samband med två lags träningar i Lojo ishall kan personer ha exponerats. Det handlar om Routio Atlecticos träning 18.10.2020 klockan 19.30-21 och Sappis träning 20.10.2020 klockan 14.15-15.30.

Alla i lagen har identifierats och testats. Det handlar om över 60 personer. 

26.10 klockan 10.34: Hobbymatcher i ishockey inhiberade

Den västnyländska hobbyserien i ishockey, South Coast Hockey League (SCHL) har inhiberat alla matcher i serien fram till årsskiftet. Arrangörerna för hobbyserien meddelar att man tar det här beslutet för att för sin del hindra spridningen av coronaviruset.

SCHL fattar beslut senare om serien fortsätter i januari.

26 oktober klockan 8.42: Sex nya coronafall i Västnyland sedan i fredags

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om sex nya coronafall i Västnyland sedan i fredags. Det är fyra fall i Lojo, ett fall i Raseborg och ett fall i Ingå. Det är det första coronafallet som rapporteras från Ingå den här hösten.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg +1(totalt 48 fall under hela epidemin)
 • Lojo +4 (totalt 76 fall under epidemin)
 • Ingå +1 (totalt 7 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

23 oktober klockan 12.14: Fyra nya coronafall i Västnyland

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om fyra nya coronafall i Västnyland sedan i går. Det är tre fall i Raseborg och ett fall i Lojo.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg +3 (totalt 47 fall under hela epidemin)
 • Lojo +1 (totalt 72 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 6 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

23 oktober kl 5.45 Chefsläkare Tove Wide: Smittläget i Raseborg är tydligt annorlunda än för två veckor sedan

Också i Raseborg är det nu bland yngre människor som nya fall av covid-19 diagnostiseras. Det uppger stadens chefsläkare Tove Wide.

Wide ville inte på torsdagen (22.10) säga om det fanns raseborgare som vårdas på sjukhus på grund av covid-19.

- Men det är mest bland unga människor som corona sprids och de är ju inte i risk.

Sjukdomen sprids ändå inte enbart bland dem som finns i skolor säger Wide och räknar upp olika grupper som nu insjuknar också i Raseborg.

- Skolelever, studerande och också förstås människor på arbetsplatser. Det är nog många olika, inte en enda grupp.

Hittills har de äldre skonats från smittan. Tove Wide tror att människor överlag har varit ganska förståndiga, så smittan har inte spridits bland de äldre eller på boenden.

22 oktober klockan 17.13: Corona i två Karisskolor

Coronafall har bekräftats både i Karjaan yhteiskoulu och Kiilan koulu i Karis. Hela KYK övergår till distansundervisning eftersom så många av lärarna har exponerats och måste stanna i karantän - det går inte längre att ordna närundervisningen tryggt uppger staden.

I Kiilan koulu sätts de exponerade lärarna och eleverna i karantän medan de övriga kan fortsätta i närundervisning.

Karantänerna och distansundervisningen gäller till 30.10.

22 oktober klockan 12.05: Fyra nya coronafall i Raseborg

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om fyra nya coronafall i Raseborg sedan i går. Från de övriga västnyländska kommunerna rapporteras inga nya fall.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg +4 (totalt 44 fall under hela epidemin)
 • Lojo 0 (totalt 71 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 6 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

21 oktober klockan 18.20: Personal, barn och unga kan ha utsatts för coronavirus i de finska skolorna i Karis

Raseborgs stad meddelar att personal och elever i klasserna 1-6 i Kiilan koulu, klasserna 7-9 i Karjaan yhteiskoulu samt studerande i gymnasiet Karjaan lukio i Karis kan ha exponerats för coronaviruset.

Eleverna stannar nu hemma i väntan på testresultaten som kommer på fredag.

21 oktober klockan 13.28: Ytterligare en beväring vid Nylands brigad har testats positiv

En beväring i Nylands brigad har den 21.10 bekräftats ha covid-19. Beväringen har smittats under sin permission, uppger brigaden på sitt Twitterkonto. Antalet bekräftade fall vid brigaden är därmed sju.

Antalet utsatta är den här gången cirka 20 och de hålls åtskilt från andra, uppger man.

De tre beväringar som tidigare bekräftats ha corona har tillfrisknat, tillägger brigaden. De övriga tre insjuknade har testats under sin permission i hemkommunen; de har inte varit på brigaden under den tid de varit sjuka.

Hoppa över Twitterpostning

21 oktober klockan 13.20: Två nya coronafall i Västnyland sedan i förrgår

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om två nytt coronafall i Västnyland sedan i måndags.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg 1 (totalt 40 fall under hela epidemin)
 • Lojo +1 (totalt 71 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 6 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

19 oktober klockan 12.10: Ett nytt coronafall i Västnyland under det senaste dygnet

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om ett nytt coronafall i Västnyland sedan i söndags.

 • Hangö 0 (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg 0 (totalt 39 fall under hela epidemin)
 • Lojo +1 (totalt 70 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 6 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

19 oktober klockan 7.17: Restaurang Höijers i Ekenäs öppnar igen

Restaurang Höijers stängde förra veckan efter att det blivit klart att en kund som besökte restaurangen på kvällen den 8 oktober hade testat positivt för covid-19.

Höijers meddelar nu på Facebook att personalen har testat negativt och att restaurangen öppnar på nytt på måndag 19 oktober.

19 oktober klockan 7.13: Två nya coronafall i Västnyland under veckoslutet

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om två nya coronafall i Västnyland under veckoslutet (17-18.10).

 • Hangö + 1 fall (totalt 9 fall under hela epidemin)
 • Raseborg +1 fall (totalt 39 fall under hela epidemin)
 • Lojo 0 (totalt 69 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 6 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

16 oktober klockan 12.35: Tre nya coronafall i Västnyland under de två senaste dygnen

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om tre nya coronafall i Västnyland sedan i förrgår (14.10).

 • Hangö + 1 fall (totalt 8 fall under hela epidemin)
 • Raseborg +1 fall (totalt 38 fall under hela epidemin)
 • Lojo +1 fall (totalt 69 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 6 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

16 oktober klockan 11.43: Musikfestivalen Lux Musicae i Sjundeå flyttar till januari

Arrangörsföreningen Siuntio Soi - Musik i Sjundeå meddelar i ett pressmeddelande, via sin verksamhetsledare Arja Alho, att musikfestivalen Lux Musicae i Sjundeå flyttar till januari.

En liten förening har inte en tillräckligt stor ekonomisk buffert för att ordna en festival då det finns en risk för att bestämmelserna skärps ytterligare kring publika evenemang, heter det i pressmeddelandet.

Också biljettförsäljningen har påverkats av det osäkra läget.

- I januari är epidemin inte över, men vi tror att situationen och stämningen har lugnat ner sig då.

Evenemanget skulle ha ordnats 13-15.11, men flyttar till 8-10.1.2021 i stället.

Redan köpta biljetter kan användas i januari och programmet ändrar inte. Konserterna ordnas i Sjundeå kyrka och Svidja slott.

15 oktober klockan 18.40: Pojo FBK ställer in nyårsfirandet

Pojo FBK har beslutat att inte ordna det populära nyårsfirandet i Pojo kyrkby i år. Omkring 8 000 personer brukar samlas i kyrkbyn för att se showen med nyårsraketer.

Pojo FBK:s styrelse beslöt i tisdags (13.10) att inte ordna tillställningen på nyårsafton. Det beror på coronapandemin.

Vi har diskuterat det här redan i ett par månader, säger styrelseordföranden Kimmo Wiman, som inte upplever att det är sorgligt att ställa in evenemanget.

- Hälsan är viktigare för oss alla. Det var enkelt att fatta beslutet.

Pojo FBK planerar att ordna fyrverkeri följande nyårsafton.

- Nu laddar vi batterierna och strävar till att göra en ännu bättre show.

Evenemanget har ordnats 26 gånger i Pojo kyrkby. Det ställdes in året 2010 eftersom brandstationen renoverades.

Tidningen Etelä Uusimaa var först med nyheten.

15 oktober klockan 14.10: Kunder på restaurang Höijers i Ekenäs kan ha utsatts för coronaviruset

Personer som besökt restaurang Höijers i Ekenäs kan ha exponerats för coronavirus.

Det här skedde torsdagen den 8 oktober mellan klockan 19 och 22. De som varit på restaurangen ombeds kontakta Raseborgs stads smittskyddsteam.

Telefonnumret är 019 289 3111. Man kan ringa på vardagar klockan 8-18 och på helger klockan 10-18.

14 oktober klockan 21.10: Ytterligare en beväring på Nylands brigad har testat positivt för coronaviruset

Nylands brigad uppger på twitter att ytterligare en beväring har testas och har insjuknat i covid-19.

Hoppa över Twitterpostning

Det betyder att antalet bekräftade fall är sex.

Tre personer insjuknade medan de var på permission och tre personer på brigaden.

Brigaden skriver också att beväringen har vistats avskilt från de övriga beväringarna redan i över en vecka då hen uppvisade de första symptomen. Nu utreder brigaden eventuella exponeringar och de som har exponerats isoleras.

13 oktober klockan 14.10: Om du vill gå på fotbollsmatch i de högre serierna måste du använda munskydd

Bollförbundet väljer att följa myndigheternas rekommendationer och meddelar på sin webbplats att publiken ska använda munskydd på matcherna under resten av säsongen.

Kravet gäller i Bollförbundets nationella serier. Där ingår herrarnas fotbollsliga, division 1 och division 2 samt Nationella ligan och division 1 på damsidan.

I de regionala serierna ska åskådarna använda munskydd om säkerhetsavstånden inte är möjliga att hålla.

Enligt Bollförbundets nya direktiv är munskydd ett krav för både publik och personal för att komma in på matcharenan. Kravet på munskydd gäller inte personer under femton år.

13 oktober klockan 14.10: Ett nytt coronafall i Västnyland under det senaste dygnet

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om ett nytt coronafall i Västnyland sedan i går (12.10).

 • Hangö + 1 fall (totalt 7 fall under hela epidemin)
 • Raseborg 0 fall (totalt 37 fall under hela epidemin)
 • Lojo 0 fall (totalt 68 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 6 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

12 oktober klockan 15.55: Inga nya coronafall på Nylands brigad sedan i fredags

Vid Nylands brigad i Dragsvik har inga nya coronafall rapportertas sedan i fredags. Det betyder att antalet bekräftade fall fortfarande är fem.

Tre personer insjuknade medan de var på permission och två personer på brigaden.

12 oktober klockan 14.20: Efter helgen sex nya coronafall i Västnyland

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om totalt sex nya coronafall i Västnyland sedan i fredags.

 • Hangö + 1 fall (6 fall totalt under hela epidemin)
 • Raseborg + 2 fall (37 totalt under hela epidemin)
 • Lojo + 3 fall (totalt 68 fall under epidemin)
 • Ingå 0 (totalt 6 fall under epidemin)
 • Sjundeå 0 (totalt 15 fall under epidemin)

9 oktober klockan 16:40: Raseborg rekommenderar munskydd
inom andra stadiets utbildning

Raseborgs stad rekommenderar nu att elever och personal inom andra stadiets läroanstalter använder munskydd från och med måndagen den 12.10.

Det är studerandena själva som i första hand ansvarar för att skaffa munskydd åt sig. De som inte har möjlighet att göra det får munskydd av tyg av staden. Skydden av tyg delas ut i stadens gymnasier i Ekenäs och Karis.

Raseborgs stadshus stängs från och med måndagen den 12.10 och hela personalen övergår till distansarbete. Personalen ger betjäning per telefon och via elektroniska kanaler.

9 oktober klockan 15:53: Antalet smittade har stigit till fem vid Nylands brigad

Antalet smittade vid Nylands brigad fortsätter att öka. På fredagen (9.10) berättade brigaden på Twitter att ytterligare en beväring har testat positivt för covid-19.

Beväringen insjuknade under sin permission. Hen vårdas hemma och har testats i hemkommunen. Beväringen har inte exponerat andra på brigaden för viruset.

Totalt fem beväringar har konstaterats smittade av coronaviruset.

Hoppa över Twitterpostning

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade på fredagen om ett nytt fall i Raseborg. I de övriga västnyländska kommunerna är läget oförändrat. Det är oklart om fallet i Raseborg är kopplat till Nylands brigad.

8 oktober klockan 13.08: Nya coronafall i Lojo och Raseborg

Två nya fall av covid-19 har upptäckts i Lojo och ett fall i Raseborg.
Det rapporterade Institutet för hälsa och välfärd THL på torsdagen.

Det innebär att det totala antalet rapporterade coronafall nu är 65 i Lojo och 34 i Raseborg.

8 oktober klockan 12.02: Coronaepidemin flyttar pjäsen Weekend i Paradiset till hösten 2021

Kulturaktören Västnyländska Ungdomsringens styrelse beslutade på onsdagen (7.10) att flytta pjäsen Weekend i Paradiset till hösten 2021.

"Under dessa osäkra tider med tilltagande restriktioner känns det alltför riskabelt att ta både en så stor ekonomisk, men självklart även hälsomässig risk" lyder ringens motivering.

Föreningen beklagar beslutet då även Raseborgs sommarteater inte blev av sommaren 2020.

Höstens övriga inplanerade evenemang på Tryckeriteatern i Karis kommer att genomföras enligt planerna.

8 oktober klockan 12.00: SFI-mästerskapen i styrkelyft i Hangö inställt

SFI-mästerskapen i styrkelyft som skulle ordnas i Smörmagasinet i Hangö på lördag (10.10) är inhiberat. Orsaken att tävlingarna inhiberas är risken för spridning av coronavirus uppger arrangörsföreningen HIK-styrkelyft i Hangö.

8 oktober klockan 11.54

Nylands brigad har gett mera information om coronasituationen på garnisonen. Av fyra bekräftade fall finns två på garnisonsområdet i Dragsvik.

De två andra smittade har insjuknat på sin permission och vårdas i sina hem.

De två beväringar som insjuknade på garnisonen uppskattas ha utsatt tiotals andra personer i sina enheter för smitta.

Brigaden uppger också att beväringarna vid behov kan delas in i ännu mindre grupper för att hindra ytterligare smittspridning.
Dessutom inhiberas minst två repetitionsövningar.

8 oktober klockan 9.03: Coronafallen vid Nylands brigad ökar

På onsdagen (7.10) fanns det två bekräftade fall av covid-19 bland beväringarna vid Nylands brigad. Men följande morgon var antalet coronapositiva vid Nylands brigad uppe i det dubbla, fyra fall. Brigaden lovade komma med mer information om läget under dagens lopp.

8 oktober klockan 11.10: Elever och personal inom andra stadiets utbildning i Raseborg övar på att använda munskydd

I Raseborg övar sig elever och personal i andra stadiets skolor och utbildningar på att använda munskydd. Under vecka 41 får de undervisning av stadens hygienskötare och tränar på att använda skydden.

På torsdagen (8.10) fick alla i Karis-Billnäs gymnasium fyra munskydd var av staden för att öva på att använda dem under dagen.

Kaisla Dahlqvist som går andra året i gymnasiet är rätt van vid att använda munskydd och tycker att det är bra att man övar.

- Jag tycker att det skulle vara bra som en förebyggande åtgärd att använda munskydd i skolan, säger hon.

Viktor Löflund går också andra året i gymnasiet och han upplever att det överlag har getts rätt mycket information om hur munskydden ska användas. Vissa utmaningar innebär munskyddet i alla fall, säger han.

- Det känns lite obekvämt, man tänker att man har på det hela tiden.

I det här skedet har Raseborg inte infört användning av munskydd inom andra stadiets utbildning. Skolorna informerar senare om närmare detaljer.

7 oktober klockan 19.12: Västnylänningarna vänjer sig nu vid att skydda ansiktet

Ju flera som använder munskydd, desto bättre skyddar vi varandra mot smitta. Men det är viktigt att använda skyddet på rätt sätt, säger Raseborgs stads hygienskötare Pia Halavakoski.

Tumregeln är att inte röra vid munskyddet då man använder det och att rengöra händerna både före och efter man tar i det.

Om man inte har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten ska man använda handsprit, säger Pia Halavakoski.

7 oktober klockan 13.50: Restauranger ska stänga senast klockan 23

Social - och hälsovårdsministeriet meddelar att striktare restriktioner införs för restauranger i fem landskap, bland annat Nyland.

För restauranger i Västnyland betyder det att utskänkningen ska avslutas redan klockan 22 och en timme senare ska restaurangerna vara stängda.

Regeringen beslutar om restriktionerna på fredag (9.10) och begräsningarna gäller till slutet av oktober.

7 oktober klockan 8.25: Ännu en smittad på Nylands brigad

Nylands brigad i Ekenäs har fått sitt andra coronafall, berättar stabschef Mika Immonen.

Det första fallet kunde konstateras i fredags och det andra på tisdagen (6.10).

Den andra beväringen som fått ett positivt coronaresultat testades på sin hemort. Hen kom på grund av symptom inte tillbaka till brigaden som planerat i söndags efter sin permission.

Runt 20 beväringar är isolerade vid brigaden och de mår fortfarande bra, meddelar Immonen.

Nyheter från coronavåren

Också i våras - när allt med coronaviruset var nytt i Finland - följde Västnyland med läget i fortlöpande artikel där vi samlade både större och mindre coronanyheter från regionen. Här kan du läsa artikeln.

Läs också