Hoppa till huvudinnehåll

De svenska daghemsgrupperna ska flytta från Klockringaregatans utrymmen i Åbo så fort som möjligt

Några barn leker i en sandlåda.
Arkivbild. Många barn och daghemspersonal har fått symptom av den dåliga inomhusluften i Klockringaregatans utrymmen. Några barn leker i en sandlåda. Bild: Linus Hoffman/Yle barn (familjemedlemmar),daghem,Hink,ämbar

Nämnden för fostran och undervisning i Åbo godkände på onsdag förslaget att de svenskspråkiga daghems- och förskolegrupperna vid Klockringaregatan i Åbo flyttar till utrymmen på Skolgatan 10 och Smedsgatan 1.

Enligt Barbro Schauman (SFP) vid nämnden för fostran och undervisning kommer flytten från Klockringaregatans utrymmen att ske så snabbt som möjligt.

– Klockringaregatan töms så fort det finns utrymmen att anvisa barnen till. Det är viktigt att först se till att de utrymmen dit verksamheten flyttar är trygga, säger Schauman.

Grupperna för 5-åringar vid Skolgatans daghem och Sirkkala daghem och förskola ska flytta in till Skolgatan 10, medan resten av den svenskspråkiga småbarnspedagogiken flyttar till L-flygeln i Åbo yrkeshögskolas gamla utrymmen på Smedsgatan 1.

Utrymmena på Skolgatan 10, som likt Klockringaregatans utrymmen är i dåligt skick, måste renoveras före daghemsgrupperna kan flytta in i lokalerna. Enligt nuvarande planer borde utrymmena vara färdigrenoverade i november.

Schauman är skeptisk till detta.

– Hur är det möjligt att en fastighet som vi vet att har svåra fuktskador och asbest i luften plötsligt ska kunna renoveras på sex veckor så att barnen ska kunna flytta dit igen?

Enligt Schauman hänger tidtabellen för tömningen av Klockringaregatans utrymmen fast på att stadsmiljösektorn arrangerar de nya utrymmena för den svenska småbarnspedagogiken. Schauman säger att ärendet är dåligt skött från stadsmiljösektorns sida.

– Det känns som om de som ansvarar för fastigheterna saknar ansvar och all känsla av yrkesstolthet, och bara erbjuder första bästa utrymmen när det gäller verksamheten för små barn.

Åbo stad ordnar på torsdagen ett virtuellt möte på Teams för föräldrar med barn i Klockringaregatans utrymmen gällande flytten från utrymmena. Sakkunniga från bildningssektorn, fastighetsaffärsverket samt miljöhygienen deltar i informationstillfället.

Nytt svenskt daghem byggs på Oxvägen

På onsdagens möte godkände nämnden även planerna på att bygga ett nytt svenskt daghem, det så kallade Oxvägens daghem, i Studentbyn i Åbo.

Daghemmet kommer att ersätta Kuratorstigens daghem som ska rivas. Daghemmet kommer ha plats för sex svenska daghemsgrupper och 126 barn, vilket är ett tillägg på cirka 50 platser jämfört med nuläget. Daghemmet tas i bruk tidigast 2023.

Läs också