Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter - KUUMA-regionen lämnade in skriftligt ställningstagande

Personbilar i flera filer på en livlig trafikerad ringväg.
Randkommunerna i huvudstadsregionen är mycket kritiska till trängselavgifter och vägtullar. Arkivbild. Personbilar i flera filer på en livlig trafikerad ringväg. Bild: Petteri Bülow / Yle trafik,Ring III,rusningar,rusningstrafik,trängselavgifter,vägtullar,bilism

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter och vägtullar och godkänner inte en vidare beredning av dem. Därför lämnades ett skriftligt ställningstagande in när avtalet undertecknades.

Sibbo kommun lämnade på torsdagen in ett gemensamt ställningstagande mot beredningen av en lagstiftning som möjliggör införande av trängselavgifter.

Ställningstagandet har undertecknats tillsammans med sju andra kommuner i den så kallade KUUMA-regionen.

Till KUUMA-regionen hör Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby, Vihtis och Sibbo.

Ställningstagandet lämnades in i samband med att MBT-avtalet 2020–2031 (pdf) undertecknades.

MBT-avtalet är ett avtal mellan staten och Helsingforsregionens kommuner som rör markanvändning, boende och trafik.

Enligt Sibbo skulle trängselavgiften betyda att Sibboborna i praktiken skulle beskattas för sina arbetsresor.

Vägtullar skulle försämra sysselsättningen

- Trängselavgiften skulle skrota incitamenten att vara flitig och minska den lön som blir kvar i handen. Vägtullen som föreslås i HRT:s modell skulle utgöra rentav 130 euro i månaden för de Sibbobor som pendlar till och från arbetet. Detta skulle försämra sysselsättningen och hela regionens livskraft, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman i ett pressmeddelande.

Även kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist anser att trängselavgiften är en orättvis avgift, som skulle medföra extra kostnader för många Sibbobor.

- I första hand ska kollektivtrafiken utvecklas. Det finns också många andra sätt att minska utsläppen från trafiken än trängselavgifter, säger Lindqvist i samma meddelande.

Även i många andra kommuner i KUUMA-regionen har fullmäktige meddelat att de inte kommer att godkänna trängselavgifterna.

Fullmäktige i Sibbo fattade måndagen den 5 oktober 2020 ett enhälligt beslut om att motsätta sig trängselavgifter. Övriga delar av avtalet godkändes.

Läs också