Hoppa till huvudinnehåll

Svenska skolorna och daghemmen i Lojo slås inte ihop

Virkby skola i Lojo.
Virkby skola fortsätter som förut på samma plats, beslutade stadsfullmäktige i Lojo. Virkby skola i Lojo. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Lojo,Västnyland,grundskolan,virkby skola

Lojo stadsfullmäktige har godkänt ett stort sparpaket som ska ge besparingar på drygt fem miljoner euro åren 2021-2024. I sparpaketet ingår bland annat nedläggningen av flera skolor.

Ursprungligen fanns det sparobjekt på listan för drygt sex miljoner euro, men under den politiska beslutsgången har en miljon euro av sparåtgärder strukits.

Fullmäktige röstade om flera punkter i listan på sitt möte på onsdagen (7.10).

En gata i en stads centrum, sommarkväll, några bilar syns, affärer, övergångsställe, mittrefuge, släckta gatulyktor
Ett av de heta ämnena i Lojo har varit att återinföra parkeringsavgiften på lördagar, att utvidga det område i centrum där man måste betala för att parkera och för att fortsätta kontraktet för en tredje assisterande parkeringsövervakare. Politikerna sa ändå nej till det här förslaget med rösterna 31-20. En gata i en stads centrum, sommarkväll, några bilar syns, affärer, övergångsställe, mittrefuge, släckta gatulyktor Bild: Yle/ Pia Santonen mittrefuge

För de svenska skolornas del hade stadsstyrelsen tidigare beslutat att man inte fattar några beslut ännu utan man väntar tills det stora bygget i centrum, Laurentiushuset, står klart.

Det ursprungliga förslaget var att man slår ihop de två svenska skolorna med elever i de lägre klasserna, Solbrinken och Virkby skola, och flyttar in dem i Källhagens skola som har elever i grundskolans högre klasser.

Dessutom skulle enheterna inom småbarnspedagogiken slås ihop och flytta in Laurentiushuset.

Fullmäktigeledamot Jan Tallqvist (Obundna, Meidän Lohja) kom i alla fall med ett förslag om att inte slå ihop några skolor på svenska eller flytta på Virkbyeleverna.

Däremot flyttar man eleverna i Solbrinkens skola och barnen i daghemmet Laban till Laurentiushuset.

Rolf Grandell (SFP) understödde Tallqvist förslag. I omröstningen fick Tallqvist förslag 30 röster mot 21 röster för stadsstyrelsens förslag. Fem ledamöter var frånvarande.

Så här röstade de olika ledamöterna och partierna

För Jan Tallqvist förslag:

 • Birgit Aittakumpu (VF)
 • Päivi Alanne (Centern)
 • Merja Eräpolku (KD)
 • Rolf Grandell (SFP)
 • Hilkka Hyrkkö (Centern)
 • Toni Hägg (VF)
 • Pekka Ilmarinen (Obundna, Meidän Lohja)
 • Jorma Lausteela (Sannf)
 • Tiina Liimalainen (VF)
 • Heikki Linnavirta (Obundna, Haloo Lohja)
 • Hannele Maittila (Obundna, Meidän Lohja)
 • Hannu Makkonen (VF)
 • Jani Méling (Gröna)
 • Paul Packalén (Saml)
 • Matti Pajuoja (VF)
 • Katri Piiparinen (Gröna)
 • Piritta Poikonen (Sannf)
 • Teija Ristaniemi (SDP)
 • Kristian Sarvi (Centern)
 • Jaana Silander (SDP)
 • Pirjo Sjögren (Centern)
 • Laura Skaffari (Gröna)
 • Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf)
 • Jan Tallqvist (Obundna, Meidän Lohja)
 • Janne Turunen (Sannf)
 • Kari Turunen (Sannf)
 • Anne-Mari Vainio (Gröna)
 • Hanna Virta (Gröna)
 • Jari Väre (VF)
 • Petteri Åström (Centern)

För stadsstyrelsens förslag om att vänta med beslut röstade:

 • Jarmo Aho (SDP)
 • Minna Demeter (Saml)
 • Pirjo-Leena Forsström (SDP)
 • Jarno Hirva (Saml)
 • Annmarie Kuurto (Gröna)
 • Taina Lackman (SDP)
 • Maaret Laine (SDP)
 • Pekka Luoma (Saml)
 • Ilkka Lähteenmäki (Saml)
 • Aslak Palenius (SDP)
 • Jussi Patinen (Saml)
 • Jukka Peippo (SDP)
 • Tuija Piekka (Saml)
 • Leena Saari (SDP)
 • Markku Saarinen (SDP)
 • Juhana Salmenpohja (Saml)
 • Heli Saukkola (Saml)
 • Kaj Sundqvist (Saml)
 • Urpo Uotila (Gröna)
 • Jari Åström (VF)
 • Joona Räsänen (SDP)

Flera skolor lades ned

På sparlistan fanns många finskspråkiga skolor i Lojo som enligt planerna skulle läggas ned.

Ursprungligen fanns det på listan sju skolor som skulle bort, men under behandlingens gång har två skolor dragits bort från sparlistan.

På fullmäktigemötet i Lojo beslutade politikerna efter omröstningar att Ikkalan koulu läggs ned först från och med den 1 augusti 2023.

Förslaget var att lägga ner skolan redan hösten 2021. Rösterna föll 7 för nästa höst, 31 för januari 2023 och hela 13 ledamöter röstade blankt.

Politikerna beslutade också lägga ned Nummenkylä helt planenligt, men först efter en jämn omröstning 27-24.

Också om Pullin koulu röstade politikerna. Skolan läggs ned beslutade fullmäktige med rösterna 28-23.

Maksjoen koulu och Rauhalan koulu läggs också ned. Det beslutade fullmäktige med rösterna 36-15.

Artikeln korrigerades 12.10.2023 klockan 18.44. Det stod felaktigt att Ikkalan koulu skulle läggas ned 1.1.2023, men det rätta datumet är 1.8.2023.