Hoppa till huvudinnehåll

Alla med i Österbottens välfärdsområde utom Korsnäs som avvaktar: "Man vet vad man har, men inte vad man får"

Väg som kurvar sig genom landskap i höstfärger, kyrkobyggnad till höger.
I Korsnäs bor cirka 2200 personer, de flesta av dem i Korsnäs kyrkoby. Väg som kurvar sig genom landskap i höstfärger, kyrkobyggnad till höger. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Korsnäs,korsnäs kyrka klocktorn

På torsdagskvällen beslöt Malax kommunfullmäktige om att överföra kommunens social- och hälsovård till Österbottens välfärdsområde. Beslutet innebär att Korsnäs står kvar som ensam kommun som ännu avvaktar.

Korsnäs kommundirektör Christina Båssar har räknat med beslutet i Malax och känner i det här skedet ingen oro.

– Det är inte ensamheten som påverkar oss, utan det är väl mer det här att vi har ett gemensamt samarbetsområde med Malax då det gäller primärhälsovården. Det omfattar Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, hälsogården här i Korsnäs och hemsjukvården, räknar Båssar upp.

Korsnäsborna kommer ändå precis som hittills att få en del av sin primärhälsovård i grannkommunen Malax.

– Vi anade att det kan bli såhär och beslutet påverkar oss inte på annat sätt än att den här servicen som våra kommuninvånare får gällande primärhälsovården kommer från den nya samkommunen.

Korsnäs kommundirektör Christina Båssar.
Christina Båssar vill vänta och se hur den nya samkommunen artar sig. Före årsskiftet måste man ändå fatta beslut om man vill gå med från starten 2022. Korsnäs kommundirektör Christina Båssar. Bild: Yle/Joni Kyheröinen kommundirektörer,Korsnäs,christina båssar

Liten räds stor

Korsnäs har inga egna anställda inom primärhälsovården, och det underlättar enligt Båssar.

– De anställda som jobbar inom samarbetsområdet så hör under Malax kommuns förvaltning, så det är där den större konkreta förändringen sker.

Samtidigt är Båssar också noga med att påpeka att Korsnäs inte stängt några dörrar. Det senaste beslutet från Korsnäs fullmäktige slår fast att man endast avvaktar med att överföra kommunens socialvård i sin helhet till samkommunen för Österbottens välfärdområde.

Man vet vad man har men inte vad man får, och huruvida det utfaller till plus eller minus den här gången så kan väl ingen av oss säga i dagens läge.― Christina Båssar

Orsaken bakom kommunens tvekan är rätt långt fråga om storlek, enligt Båssar.

– Vår kommuns storlek gör att man funderar på hur mycket man ska spjälka sönder den service som man har för invånarna. Och blir det faktiskt bättre av att föra över allting till en större organisation, och hur kommer det att fungera i praktiken?

Båssar jämför med situationer där Korsnäs tidigare blivit brända på fingrarna.

– Vi såg hur det gick för vårt vuxenkurscenter som bara några år efter fusionen stod tomt.

I dagsläget har Korsnäs kvar tjänster som olika former av serviceboende, hemvård, hemhjälp samt den sociala biten. Dem vill man inte mista, poängterar Båssar.

– Det är fråga om närservice i allra högsta grad som ska ges åt dem som bor i vår kommun. Vi behöver en omsorg om att vi faktiskt ska kunna ha beslutanderätt och insyn i de här lokala frågorna.

Brist på påverkansmöjligheter

Det uttalade målet med Österbottens välfärdsområde är ändå att servicen ska bibehållas och förbättras. Under beredningsarbetet ska både vision, strategi, värdegrund och ett servicelöfte för den nya samkommunen tas fram.

I Korsnäs följer man arbetet med intresse.

– Jag tror ingen av oss har varit med om att bygga upp en så här stor organisation förut, man bryter helt enkelt lite ny mark, säger Båssar.

Samtidigt befarar hon en risk för kollision. Om det nya välfärdsområdet ska få samarbetet på olika nivåer och mellan olika områden att fungera så gäller det att inte krampaktigt hålla fast vid egna strukturer. Vinsterna ska sökas via integreringen, säger hon. Men då går det lätt så att en stor kör över en liten.

– Jag tycker mig se en tendens att kommuner med få antal invånare inte får någon representation i olika beslutsorgan och det tycker jag är olyckligt. Det är synd om det bara blir representation från större kommuner, jag har alltid haft den åsikten att ju fler olika perspektiv man lyfter in i beslutsfattandet så destu närmare kommer vi en slutprodukt som också kan vara acceptabel på många håll.

Om Korsnäs till fullo vill vara med från start då den nya samkommunen kör igång så bör ett beslut fattas före årsskiftet. Båssar räknar med att frågan kommer att diskuteras i både styrelse och fullmäktige ett flertal gånger före det.

I dagsläget vågar hon inte säga var hon tror att kommunen landar.

– Man vet vad man har men inte vad man får, och huruvida det utfaller till plus eller minus den här gången så kan väl ingen av oss säga i dagens läge.