Hoppa till huvudinnehåll

Tre stora byggnader i Kimitoön ska rivas - eftersatta och hälsovådliga att vistas i

En möglig och söndrig fasad.
Fasaden på ämbetshuset har sprickor och är dåligt underhållen sedan länge. En möglig och söndrig fasad. Bild: Amanda Vikman/Yle cement,fuktskador,fasad,mögel,ämbetshuset

Almahemmet, ämbetshuset och Dalsbruks hälsovårdscentral föreslås nu jämnas med marken. Utanför Dalsbruks hälsovårdscentral står Ekocenters bil som flitigt fylls med klädskåp. Vid ytterdörren ligger lådor och sopsäckar.

Rivningarna ingår i nästa års budgetförslag som ska diskuteras på Kimitoöns kommunstyrelsemöte på måndag.

- En tidtabell är svår att ge i det här skedet, men godkänns förslaget så är målet att riva så många fastigheter som möjligt nästa år, säger Kimitoöns fastighetschef Jonas Pomrén.

Orsaken till att fastigheterna rivs är dels att flera av dem förfallit eller fått problem med inomhusluften. Samtidigt har kommunens behov av byggnader förändrats.

I äldreboendet Almahemmet visar materialprover att det är hälsovådligt att vistas i byggnaden och politikerna verkar nu ha uteslutit vidare sanering och renovering av fastigheten.

En tom, grön, väntsal i Dalsbruks gamla hälsovårdscentral.
En öde väntsal i Dalsbruks hälsocentral. Byggnaden kommer att rivas och töms som bäst. En tom, grön, väntsal i Dalsbruks gamla hälsovårdscentral. Bild: Amanda Vikman/Yle väntutrymmen,Dalsbruks hälsostation

Hälsovårdscentralen i Dalsbruk står tom eftersom största delen av hälsovårdsservicen flyttats till Kimito.

På paradplats i gästhamnen i Dalsbruk finns ämbetshuset som stod klart 1974. Vid kommunsammanslagningen 2009 gjordes en renovering inne i byggnaden men även där har man senare konstaterat problem med inomhusluften och fasaden har varit full av sprickor en längre tid.

Rivningsklara 40-åringar

De preliminära, uppskattade rivningskostnaderna för fastigheterna är olika. Almahemmet beräknas kosta 150 000 euro att riva medan notan för ämbetshuset skulle bli 230 000 euro och Dalsbruks HVC 250 000 euro.

Tidigare diskuterades att eventuella nybyggare skulle stå för rivningskostnaderna, men nu verkar kommunen ha gått in för att sköta rivningen själv.

Pomrén uppskattar att hälsovårdscentralen byggdes någon gång i slutet av 1970-talet. Almahemmet består både av en äldre del byggd i stock, och en nyare del från 1980-talet.

Jonas Pomren i grå tröja vid ett fönster.
Enligt Jonas Pomrén beror fastigheternas livslängd på renoveringar man gör och vilken strategi man har i kommunen. Jonas Pomren i grå tröja vid ett fönster. Bild: Amanda Vikman/YLE person,Jonas Pomrén

Huruvida man kan anse att de hållit länge nog beror på, säger Pomrén.

- Vill man förlänga livslängden på hus måste man göra mer än underhåll och emellanåt behöver man investera större summor. Det beror helt enkelt på vilken strategi kommunen har och hur man har tänkt betjäna invånarna i framtiden, säger Pomrén.

Inredningsdetaljer kan auktioneras ut

En eventuell auktion av lösöre kan bli aktuell innan rivning för de som är intresserade av inredningsdetaljer.

- En auktion är inte utesluten, men om det har varit problem med inomhusluften förutsätter det att köparen rengör föremålen först. Sedan är det ju inte så enkelt av praktiska orsaker med tanke på det rådande coronaläget, säger han.

Något helt fastslaget för vad som kommer på rivningstomterna efteråt finns ännu inte. På Hälsocentralens gamla tomt har man kommit längst där det planeras seniorbostäder byggda av en stiftelse.

Ämbetshuset i Dalsbruk.
Ämbetshuset i Dalsbruk ritades av Olavi Linko och invigdes 1974. Ämbetshuset i Dalsbruk. Bild: Amanda Vikman/Yle Dalsbruk,ämbetshuset dalsbruk

På ämbetshusets tomt har det diskuterats någon form av köpcenter. Två damer som går förbi hade hellre önskat ett äldreboende på platsen.

- Jag tycker vi klarar oss med de affärer vi har, hellre något trevligare. Och hade man fått önska så skulle det ha varit fint med någon form av äldreboende, man vill ha vacker utsikt också som gammal, säger en av dem, samtidigt som hon konstaterar att hon inte kommer att sakna ämbetshuset när det väl rivs.

Fastigheternas balansvärden

Almahemmet 896 000
Ämbetshuset 568 000
Dalsbruks hälsocentral 204 000

Balansvärde anger det bokföringstekniska värdet en fastighet har. Det motsvarar alltså inte marknadsvärde vilket gör att man kan inte tänka att vi skulle få dessa belopp ifall vi skulle sälja fastigheterna.

Balansvärdet uppkommer då man gör en anskaffning/investering på en fastighet och då adderar man till anskaffningens/investeringens eurobelopp till det tidigare värdet man har i bokföringen.

Grundvärdet för balansvärdet är det pris man i tiderna betalat/investerat på att upprätta fastigheten.