Hoppa till huvudinnehåll

Hangö hamn landar som bäst på ett knappt plus - staden kan inte plocka ut lika mycket pengar som vanligt

En stor maskin som väntar på att få lasta antracit på ett fartyg i Koverhar hamn.
Koverhar hamn har drabbats hårt av coronapandemin. En stor maskin som väntar på att få lasta antracit på ett fartyg i Koverhar hamn. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,koverhar hamn antracit

Rekordåren har avlöst varandra i Hangö hamn. Men nu har coronapandemin mycket effektivt satt stopp för den utvecklingen. För Hangö stad betyder det mindre pengar i en extremt svår situation.

- April och maj var väldigt besvärliga, sommaren var bättre och nu ser hösten jobbig ut igen, sammanfattar Hangö hamns vd Anders Ahlvik året så här långt.

Förra året var alla tiders rekordår för aktiebolaget Hangö hamn, då 6,2 miljoner ton gods fraktades över hamnarna i Hangö. Det var en ökning med tjugo procent jämfört med år 2018.

Orsaken till den dramatiska ökningen stavas Nord Stream. I fjol hanterade hamnen nämligen gasrören till den naturgasledning som Nord Stream bygger i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland.

Koverhar drabbades hårt av pandemin

Gasrörsprojektet är över för Hangö hamns del, men ännu i början av det här året hoppades Anders Ahlvik att framgången skulle fortsätta och volymerna till och med skulle öka.

Förhoppningarna byggde på att verksamheten i Koverhar hamn skulle öka tack vare antracittransporterna från Ryssland.

Men så blev det inte.

- Vi utgick naturligtvis från att vår nya verksamhet i Koverhar skulle leda till liknande volymströmmar som Nord Stream år 2019. Men på grund av coronakrisen har det inte blivit så, säger Ahlvik.

Porträttbild av Anders Ahlvik.
Vd Anders Ahlvik säger att hamnbolaget gör ett dåligt, men inte katastrofalt resultat. Porträttbild av Anders Ahlvik. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Hangö,Hangö hamn,Västnyland,anders ahlvik

Jämfört med år 2019 har det skett en volymminskning på trettio procent över hamnarna i Hangö.

Om man bortser från den ökning som Nord Stream innebar ligger volymminskningen på ungefär tio procent jämfört med tidigare år.

"Dåligt resultat, men ingen katastrof"

Det här betyder naturligtvis att resultatet för i år kommer att bli mycket sämre än i fjol. Men det är ändå ingen katastrof, menar Ahlvik.

- Hamnen i Hangö är en beredskapshamn där mycket av det vi konsumerar dagligen kommer in och ut. De volymerna har varit relativt stabila genom pandemin.

Däremot har de produkter som transporteras över Koverhar hamn påverkats i högre grad och volymerna har därför minskat.

Det var också ett stort bakslag för hamnen då det danska rederiet DFDS meddelade att det lägger ner trafiken mellan Hangö hamn och estniska Paldiski.

Dividend på en miljon euro kan falla bort

När man tittar på Hangö stads budget så har hamnen en väldigt stor betydelse. Aktiebolaget Hangö hamn ägs till sin helhet av staden, som också beslutar vad man gör med de pengar som finns i hamnbolaget.

Hamnbolaget betalar varje år en summa i form av bland annat markhyror, räntor och olika kostnadsersättningar. I den här klumpsumman innefattas också en dividendutbetalning.

De senaste åren har hamnbolaget betalat runt 4,5 miljoner till staden. Ungefär en femtedel består av dividender, det vill säga närmare en miljon euro.

I fjol betalade hamnbolaget dessutom ut en extra miljon i dividend eftersom det gick exceptionellt bra.

I budgetplanen för år 2020 var målsättningen att bolagets resultat före skatter skulle vara minst fem procent av omsättningen.

Johan Wikström (SFP) som är ordförande för aktiebolaget Hangö hamns styrelse säger att redan nu är klart att hamnen inte kommer upp till det som staden har budgeterat för.

- Prognosen landar väl på ett litet plus, men vi får vara glada om vi kommer över nollstrecket, säger han.

Inte vettigt att tömma bolaget på pengar

Hamnens resultat påverkar de möjligheter man har att dela ut pengar till staden från den vinst som bolaget gör.

- Hur mycket pengar som de facto kan betalas ut som dividend är en fråga som man får ta ställning till när man ser hur årets resultat ser ut, säger Wikström.

Ekonomin är extremt stram i Hangö som under en längre tid har tampats med de ekonomiska effekterna av en allt mindre och äldre befolkning.

I princip kan staden besluta att dela ut medel ur hamnbolaget även om det inte gör resultat. Men det är inte önskvärt i sig, säger Johan Wikström.

- I förlängningen betyder det att man kringskär bolagets möjligheter att utveckla verksamheten. Hamnbolaget har stora investeringar framför sig och pengarna behövs i det arbetet.

Infrastrukturen i både Västra hamnen och Yttre hamnen slits hela tiden och där finns ett ständigt investeringsbehov som kostar mycket.

Hangö hamn har också nyligen köpt Koverhar hamn och det kostar också en hel del för att få igång verksamheten där.

Koverhar är långt ifrån färdigt och det krävs en hel del investeringar för att utveckla hamnen, säger Johan Wikström.

- Det är viktigt att vara medveten om realiteter och för att utveckla hamnbolaget och på sikt generera ännu bättre resultat så ska man inte tömma bolaget på pengar.