Hoppa till huvudinnehåll

Karolinska institutet: HPV-vaccin minskar risken för livmoderhalscancer med över 60 procent

HP-virus
HP-virus kan förorsaka flera cancerformer, och står bakom nästan alla fall av livmoderhalscancer. HP-virus Bild: YLE/Wikimedia humant papillomvirus,hpv

En ny, massiv studie gjord av forskare vid Karolinska institutet bekräftar det som man länge antagit – att HPV-vaccinet skyddar mot cancer i livmoderhalsen. Skyddet är åtminstone 60 procent för alla kvinnor som är upp till trettio år, säger Pär Sparén, en av forskarna.

Forskarteamet vid Karolinska följde med 1,7 miljoner flickor och kvinnor i åldrarna 10 till 30 i elva års tid. En halv miljon av deltagarna vaccinerades mot humant papillomvirus, HPV, de flesta under 17 år.

Nitton vaccinerade utvecklade livmoderhalscancer jämfört med 538 av de ovaccinerade, vilket motsvarar 47 respektive 94 fall per 100 000.

Analysen visade att vaccinationen kunde kopplas till en minskad risk på 63 procent för alla vaccinerade. För flickor under 17 år är risken till och med 88 procent lägre, vilket kan förklaras av att HPV sprider sig genom sex.

Man vill ju vaccinera innan den som vaccineras blir sexuellt aktiv

- Ju yngre man är när man vaccineras, desto mindre är sannolikheten att man smittats av någon av virustyperna. Smittan överförs sexuellt, så man vill ju vaccinera innan den som vaccineras blir sexuellt aktiv, eller haft så få partners som möjligt, säger Pär Sparén.

Partiklar i virusförklädnad lär upp immunförsvaret

Vaccinet använder virusliknande nanopartiklar, som innehåller relevant data om viruset men utan att vara infekterande. Partiklarna sätter i praktiken kroppen i skolbänken.

- Immunförsvaret kan lära sig att identifiera viruset då du vaccineras med ett vaccin som innehåller dessa partiklar, säger Jiayao Lei, en annan av forskarna.

På så sätt kan kroppen sedan stoppa infektionen om den stöter på HPV. Hon påpekar att det inte heller bara är mot cancer vaccinet kan ge skydd.

- Vaccinet innehåller partiklar som skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18. HPV 16 och 18 kan orsaka cancer, medan HPV 6 och 11 kan orsaka kondylom och papillomatos i luftvägarna.

Skyddet mot typerna 6 och 11 listas inte i det vaccin som används i Finland, reds. anm.

Vad är HPV och vem får vaccin?

98 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, HPV. Livmoderhalscancer är en cancerform som globalt dödar fler än 250 000 kvinnor om året.

HPV kan också orsaka andra typer av cancer främst i huvud- och halsregionen och i könsorganen, enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Cervarix-vaccinet, som används i Finland men inte i Sverige, förebygger alla cancertyper som HPV orsakar, enligt THL. Överläkare Tuija Leino sade ifjol till Yle att skyddet är till och med 90 procent.

Gardasil, som används i Sverige, ger inte ett lika bra skydd mot cancer men skyddar istället mot till exempel kondylom.

Gardasil, som är vaccinet som undersökts av forskarna på Karolinska institutet, är det första som undersökts på befolkningsnivå.

Risken för infektion av HPV gäller både kvinnor och män men vaccinet har länge bara hört till de 11-12 åriga flickornas nationella vaccinationsprogram. Sedan augusti i år hör det också till pojkarnas program, och pojkar födda så tidigt som 2005 får också ta det.

Att pojkar får vaccinet innebär också att virusfamiljen får ännu mindre utrymme att sprida sig.

Källa: THL, Centers for Disease Control and Prevention CDC

Stigma och anti-vaxxers

Enligt vaccinregistret har nästan 70 procent av alla 2005 födda flickor i Finland fått åtminstone en dos HPV-vaccin. I Vasa, Mellersta Österbottens och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt är siffran strax under 60 procent. Bland annat i regioner med utbredd laestadianism finns skepsis mot vaccinets nödvändighet.

Pär Sparén konstaterar att bortfallet delvis kan förklaras med att vissa föräldrar inte tycker det behövs.

- Det är framför allt att föräldrar är osäkra på att vaccinera sina barn när dom är unga, man tänker att min dotter eller son inte är sexuellt aktiv, varför skulle de då behöva ett vaccin.

En pojke vaccineras.
HPV-vaccinet är mest effektivt om man vaccineras innan man blivit sexuellt aktiv. En pojke vaccineras. Bild: All Over Press vaccin,vaccinering,influensavacciner,vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund,mässlingsvaccin,HPV-vaccin,Mässlingsvaccin

Också vanligt vaccinmotstånd hindrar full täckning, det vill säga en skepsis mot vaccinets säkerhet och funktionalitet.

Det finns också myter om att man inte kan ta vaccinet efter att man blivit sexuellt aktiv, vilket är falskt.

Nästa steg: kan antalet doser minskas?

Två saker står näst iå tur då forskningen kring HPV-vaccin fortsätter.

- Vi vill utvärdera långtidseffektiviteten av HPV-vaccin mot livmoderhalscancer, efter 30 års ålder. Vi kommer också att utreda hur mycket enskilda doser skyddar mot cellförändringar och cancer, säger Jiayao Lei.

I Finland och Sverige och många andra länder ger man nu två doser av vaccinet för att skydda mot HPV. Men det är inte alltid möjligt i andra länder, där det också kan finnas brister i screening som metod för att upptäcka cancer.

- Vi är intresserade av att veta hur en dos skulle fungera i förhållande till två doser, konstaterar Pär Sparén.

Läs också

Nyligen publicerat - Vetenskap