Hoppa till huvudinnehåll

Vem kan portförbjuda kunder som inte använder munskydd? - "Alla har rätt att handla mat!", säger konsumentskyddet

Matkustaja kentällä, Helsinki-Vantaan lentoasema, 11.8.2020.
Flygpassagerare måste bära munskydd, medan kollektivtrafiken kör med munskyddsrekommendation. Matkustaja kentällä, Helsinki-Vantaan lentoasema, 11.8.2020. Bild: Jari Kovalainen / Yle turism,coronavirus,coronavirusutbrottet i Finland 2020,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Europa 2020,droppinfektion,COVID-19,Finavia,Helsingfors-Vanda flygplats,flygplatser,Coronatestning

Utan en lagändring kan till exempel butiker knappast hindra människor från att stiga in genom dörren, men det råder en stark rekommendation om att använda munskydd. VR löser frågan genom att införa munskyddstvång i första klass.

På en del ställen går det lätt att kontrollera att alla bär munskydd. Till exempel kollas alla passagerare som stiger ombord på flygplanet ändå, så flygbolag kan kräva att passagerarna bär munskydd.

Men hur är det med privata affärer, kan de förbjuda kunder som inte täcker för ansiktet?

Efter en snabb googling hittar jag en helsingforsisk affär som på sin webbplats skriver "vi kräver att våra kunder använder munskydd och plasthandskar". Men ett telefonsamtal till affären ger vid handen att de inte slänger ut kunder som saknar munskydd - det är trots allt frågan om en stark rekommendation.

En äldre man går längs med en mathylla i matbutiken.
Fler och fler använder munskydd i matbutiken. En äldre man går längs med en mathylla i matbutiken. Bild: Amanda Vikman/Yle mat,livsmedelsaffärer,grönsaker,livsmedelsbutik,matbutik

För att man ska kunna kräva att människor bär skydd måste lagen ändras.

Lauri Kulonen, säkerhetsspecialist på intresseorganisationen Finsk handel, säger att en stark rekommendation är bra.

- Vi arbetar för personalens och kundens säkerhet, och vi rekommenderar att företagen i sin tur starkt rekommenderar sina kunder att använda munskydd. Det är bra med en stark rekommendation, förutsatt att användningen av munskydd ökar.

Kulonen bedömer att munskyddsanvändningen i matbutiker ökat de senaste veckorna. Och han önskar att allt fler drar på sig skydden, så man inte behöver gå så långt som att införa lag på det.

Med nuvarande lagstiftning kan en butik alltså inte slänga ut kunder som saknar skydd.

- Tankar om att göra ändringar i smittskyddslagen har framförts. Men det är juridiskt en mycket knepig fråga.

Munskyddsvagnar införs på fjärrtågen

Det verkar som att man inte utan att ändra på lagen kan tvinga medborgarna att klä på sig skydden. Vem som skulle övervaka munskyddsanvändningen och med vilka befogenheter är oklart.

Man kan inte heller införa sanktioner för dem som bryter mot det här, om det inte är lag på det.

Men det finns alltså platser där munskydd krävs. Finavia och Finnair kräver av sina passagerare att de använder munskydd ombord på flygplanet och på flygplatsen.

I slutet av oktober går också VR in för ett slags munskyddstvång. Det här gäller ändå bara passagerare i första klass.

Resten av tågvagnarna fylls även i fortsättningen av passagerare som rekommenderas bära munskydd.

VR-Tåg på spår.
VR rekommenderar alla passagerare att använda munskydd, men snart är det till och med ett krav i första klass. VR-Tåg på spår. Bild: Henrietta Hassinen / Yle tåg,spårvägstrafik,järnvägstrafik,järnvägar,vr

- Enligt vår kundundersökning önskade över hälften av de tillfrågade att medpassagerarna bär munskydd, för trygghetskänslans skull. Vi valde att inleda med förstaklassvagnarna eftersom folk inte går så mycket igenom där, säger VR:s servicechef Pia Tyynilä.

Från och med den 26 oktober ingår ett engångsmunskydd i tågbiljettens pris i Ekstra-klassen, och sätet bredvid passageraren hålls tomt. Passageraren ska bära munskyddet under resan, annars förflyttas hen till en annan avdelning.

"Människor har rätt att handla mat"

Konkurrens- och konsumentverket påpekar att människor måste få handla förnödenheter såsom mat. Också boende och resor räknas till tjänster som var och en har rätt till.

Miina Ojajärvi, direktör vid konsumentverket, säger att ett munskyddstvång kan vara ojämlikt.

En närbild på en skylt med texten KKV, Konkurrens- och konsumentverket. I bakgrunden syns en människa som går längs KKV:s korridorer.
Konkurrens- och konsumentverket framför oro över att munskyddsanvändningen blir ojämlik. En närbild på en skylt med texten KKV, Konkurrens- och konsumentverket. I bakgrunden syns en människa som går längs KKV:s korridorer. Bild: Nella Nuora / Yle Konkurrens- och konsumentverket,logotyper

- Man måste se till att mindre bemedlade människor har tillgång till munskydd. Det finns också personer som av hälsoskäl inte kan bära munskydd, till exempel astmatiker.

Ojajärvi framhäver att man måste utreda vem som ska stå för kostnaderna. Att affärerna skulle erbjuda munskydd åt sina kunder - såsom de flesta gör gällande handdesinfektionsmedel - ser Ojajärvi inte som en omöjlighet.

Lauri Kulonen från Finsk handel säger att det är upp till företagarna själva att bjuda ut munskydd åt sina kunder.