Hoppa till huvudinnehåll

Micael blev handfängslad när han ställde frågor – godtycklig och våldsam gränskontroll i Tornedalen i skuggan av coronaepidemin

Man sitter bakom ratten i sin personbil och ser mot kameran.
Svenske Micael Blomster har polisanmält den gränsbevakare som med våld ryckte honom ur bilen vid en gränsövergång i Tornedalen. Micael är bosatt i Finland sedan nästan 20 år. Man sitter bakom ratten i sin personbil och ser mot kameran. Bild: Taisto Lapila / Yle Tornedalen,Gränskontroll,micael blomster

Flera personer berättar hur de blivit stoppade, visiterade eller bötfällda vid gränsen mellan Sverige och Finland – utan tydlig orsak. Gränsbevakare beskylls också för godtycklighet och våld under ett halvt år av coronarestriktioner. Micael, Mia och Pilvi är tre av de drabbade.

– Man ska inte bli ryckt ut ur en bil och försedd med handbojor bara för att man ställer frågor. Det är en form av misshandel. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Micael Blomster.

Det är kort efter midsommar.

Micael, som är svensk medborgare men fast bosatt i Finland, har besökt sina föräldrars grav i Sverige. Han är på väg hem till sin sommarstuga på finska sidan av Torne älv. Strax efter gränsbron i Aavasaksa stoppas han av finländska gränsbevakare som vill se hans pass, och Micael stiger ut ur bilen.

Jag bad honom flera gånger att lossa på handklovarna. Men jag fick vänta där i en halvtimme.― Micael Blomster

Situationen eskalerar sedan snabbt.

Gränsbevakaren ställer upprepade frågor om syftet med inresan till Finland. Micael undrar vad misstänksamheten beror på – han har ju lagligt korsat gränsen flera gånger under coronaepidemin.

Micael sträcker sig in i bilen efter sitt anteckningsblock. Gränsbevakaren tar då plötsligt tag i Micael och drar med våld honom ur bilen. Micael känner hur handklovarna trycks åt, samtidigt som han pressas hårt mot bildörren.

– Jag bad honom flera gånger att lossa på handklovarna. Men jag fick vänta där i en halvtimme. De gav svullnader runt handlederna och ännu följande dag hade jag svårt att greppa tag i saker, säger Micael.

På böteslappen som Micael fick för "hindrande av tjänsteman" står det att han misstänktes försöka smita från gränskontrollen och därför stoppades med våld.

– Vart skulle jag ha försökt smita? Jag är ju uppvuxen i trakten, alla känner mig där. Jag hade absolut ingen tanke på att köra iväg, berättar Micael i tv-programmet Spotlights granskning.

Se programmet här nedan.

Brysk praxis från rysk gräns

Micael Blomster har polisanmält gränsbevakaren och utredningen pågår ännu. Men han är beredd att ta fallet till rätten om det behövs.

Han anser att coronarestriktionerna, som Finlands regering införde i mars och stegvis lättat på under våren och sommaren, lett till maktmissbruk. Det officiella syftet med gränskontrollerna, virusbekämpning, verkar ha glömts i stundens hetta.

– Om man politiskt bestämmer något och sedan ger över bestämmanderätten till en halvmilitär organisation som gränsbevakarna är, då tar man inte hänsyn till de lokala förhållandena. Det har lett till godtycklig behandling av oss som korsar gränsen, säger Micael.

En stor del av de hundratals gränsbevakare som placerades längs den vanligtvis obevakade inre gränsen till Sverige arbetar till vardags längs den yttre gränsen mot Ryssland.

– Gränsbevakarna verkar ha tagit med sig den bryska mentaliteten från ryska gränsen till Tornedalen, där folk lever naturligt på båda sidor av gränsälven, säger Micael.

Kvinna sitter på soffa hemma hos sig i Jakobstad. Hon ser in i kameran.
Mia Westerlunds JO-anmälan gav inget resultat då Gränsbevakningsväsendet låtit bli att dokumentera vilken gränsbevakare som stoppade henne. Kvinna sitter på soffa hemma hos sig i Jakobstad. Hon ser in i kameran. Bild: Kjell Lindroos / Yle Torneå,gränskontroller,mia westerlund

Det känns för mig som ett maktmissbruk.― Mia Westerlund

Bristfällig dokumentation stoppade utredning

Fler än tjugo personer, bosatta både i Finland och i Sverige, har vänt sig till Justitieombudsmannen (JO) med kritik mot Gränsbevakningsväsendets metoder i samband med de tillfälliga gränskontrollerna i Tornedalen.

De upplever att de blivit godtyckligt och osakligt behandlade. De är också kritiska till att det saknas skriftlig dokumentation av gränsbevakarnas beslut vid gränsen.

– Det känns för mig som ett maktmissbruk, säger Mia Westerlund.

Kravallstängsel med gränsbevakningsväsendets orange avspärrningstjep på gränsen i Torneå.
Ett kravallstaket har under coronaepidemin delat upp tvillingstäderna Torneå-Haparanda. Kravallstängsel med gränsbevakningsväsendets orange avspärrningstjep på gränsen i Torneå. Bild: Taisto Lapila / Yle gränskontroller,Torneå,Tornedalen

Det var i mitten av april hon körde från Jakobstad för att besöka en kompis i Sverige. Detta var innan juridiska experter i offentligheten betonade att finländare har grundlagsenlig rätt att röra sig över landets gränser, oberoende av coronarestriktionerna.

Mia har en finskregistrerad bil och talade finska vid gränsövergången i Torneå. Innan hon hunnit visa sitt id beordrade gränsbevakaren henne att vända.

– Han sa att det inte är möjligt att resa till Sverige just nu. Så länge jag var finsk medborgare hade de inte låtit mig lämna landet, säger Mia.

Först när hon påpekade att hon har dubbelt medborgarskap, alltså även ett svenskt pass, lät gränsbevakarna henne passera. Men hon upplevde att det första beskedet vid gränsen var ett så uppenbart grundlagsbrott att hon anmälde fallet till JO.

I ett skriftligt svar till JO konstaterar Gränsbevakningsväsendet att man inte lyckats identifiera den aktuella tjänstemannen. Fallet har inte dokumenterats då hon till slut fick lämna landet. "En närmare redogörelse om händelseförloppet är dessvärre inte tillgänglig", konstateras i svaret.

– De har valt att inte utreda sakfrågan, utan håller sig på en teoretisk nivå. Man är ganska liten som enskild person mot myndigheten, konstaterar Mia.

Gränsbevakare i uniform vid den tillfälliga gränskontrollen i Torneå.
Gränsbevakarna började med att fråga om det verkligen var nödvändigt att korsa gränsen, säger kaptenlöjtnant Tommy Håkans vid gränsbron i Torneå i juni. Gränsbevakare i uniform vid den tillfälliga gränskontrollen i Torneå. Bild: Alexander Uggla / Yle Gränsbevakningsväsendet,Torneå,gränskontroller,tommy håkans

Upplyste inte om rättigheter

Kaptenlöjtnant Tommy Håkans, pressansvarig vid gränsen i Torneå, betonar att gränsbevakarna bara följt regeringens vilja att minska kontakterna och trafiken över gränsen.

I april då Mia Westerlund blev stoppad vid gränsen var det ännu inte i offentligheten tal om den grundlagsenliga rörelsefriheten för finska medborgare. Gränsbevakarna valde att inte aktivt upplysa finländare om denna rättighet.

– Vi började inte med att säga att du har all rätt (att åka över gränsen), utan vi försökte först med frågan: "Är det nu nödvändigt?", säger Tommy Håkans.

Varför det?

– Ja-a ... det har ju varit regeringens vilja att minska gränstrafiken så då har vi försökt på det här viset.

Utredningen av Mias fall lades ned eftersom det saknades dokumentation. Håkans vill inte kommentera just hennes fall, men antyder att brister i allmänhet kan beror på tidspress.

– Då gränsbevakaren känner att det här måste vi nog anteckna – om det kommer en utredning efteråt – så skriver vi upp det i ett memo.

Men bara då gränsbevakaren "känner" det?

– Ja alltså om de har tid … ja okej, de ska ju ha tid om det kommer en sådan situation. Men många gånger känner man att man kommer överens sist och slutligen. Om det ändå kommer en överklagan så är det bara att försöka hitta den gränsbevakare som har varit på plats.

Kvinna sitter bakom ratten i sin bil och ser in i kameran som befinner sig på andra sidan vindrutan.
Pilvi Ryökkynen pendlar varje dag från Torneå till jobbet i den svenska kommunen Övertorneå, där hon är utbildningsdirektör på den samnordiska gymnasie- och yrkesskolan Utbildning Nord. Kvinna sitter bakom ratten i sin bil och ser in i kameran som befinner sig på andra sidan vindrutan. Bild: Taisto Lapila / Yle gränskontroller,Tornedalen,pilvi ryökkynen

Visitation dokumenterades inte

Bristen på skriftlig dokumentation är återkommande i samband med de tillfälliga gränskontrollerna i Tornedalen.

Pilvi Ryökkynen är bosatt i Finland och arbetspendlar till Sverige. I april blev hon stoppad och grundligt visiterad vid gränsövergången i Aavasaksa på väg hem från jobbet. Före det hade hon korsat gränsen varje dag utan problem, i enlighet med de nya gränsrestriktionerna.

Gränsbevakaren undersökte bagageutrymmet, hennes ryggsäck och gick till slut igenom innehållet i hennes sminkpåse.

– Jag var så häpen att jag bara gapade. Jag vet inte om jag ser ut som en snussmugglare eller något ännu värre. Gränsbevakaren nämnde inte heller någon orsak. Hela granskningen var väldigt kränkande, säger Pilvi.

Efter en stund meddelande gränsbevakaren att granskningen var över och att hon kunde köra vidare.

Det har ju varit regeringens vilja att minska gränstrafiken så då har vi försökt på det här viset.― Kaptenlöjtnant Tommy Håkans

Enligt gränsbevakningslagen ska kroppsvisitationer som riktas mot en persons ytterkläder eller bagage registreras i Gränsbevakningsväsendets personregister. Även genomsökningar av fordon ska protokollföras. Sådan dokumentation finns inte för den dag då Pilvis bil och tillhörigheter söktes igenom.

Pilvi har skrivit till JO men varken JO eller Gränsbevakningsväsendet har svarat.

– Vi har behandlats som kriminella bara för att vi bor här vid gränsen och lever i två länder. Tolkningen av regeringens beslut om tillfälliga gränskontroller har lämnats åt gränsbevakarna. Det har lett till maktmissbruk, säger Pilvi.

Gränsbevakningens bil framför ett kravallstaket på gränsen i Torneå-Haparanda.
Gränsövergångarna i Torneå har sedan mars övervakats av personal från Västra Finlands sjöbevakningssektion. Lapplands gränsbevakningssektion har ansvarat för resten av den svenska gränsen. Gränsbevakningens bil framför ett kravallstaket på gränsen i Torneå-Haparanda. Bild: Alexander Uggla / Yle Torneå,Tornedalen,gränskontroller,Gränsbevakningsväsendet

"En spännande situation"

Kaptenlöjtnant Tommy Håkans säger att han förstår att de coronarelaterade gränskontrollerna i Tornedalen rört upp känslor, då en tidigare osynlig riksgräns blivit ett konkret gränshinder att förhålla sig till. Därför har det uppstått en del missförstånd vid gränsen, menar han.

– Det är en lite spännande situation för många människor. Vid en kontroll kan de känna det (som gränsbevakaren säger) som en order.

På vilket sätt spännande?

– För många är det spännande om man blir stoppad ett tu tre. Många upplever det som en lite udda situation och då är inte sig själva. Det leder ofta till att man godtar det som sägs och sedan efteråt börjar tänka på saken och konstaterar att "nej det var inte så där det skulle gå", säger Tommy Håkans.

Gränsbevakningsväsendets stab har upprepade gånger tackat nej till att kommentera Micaels, Mias och Pilvis upplevelser i väntan på en JO-utredning om hur gränsbevakningen skötts under coronaepidemin. Utredningen ska bli klar senare i höst.

Se programmet "Coronagränsen".

Man i gul skjorta sitter på en bakgård i Helsingfors. Bakom honom gröna bruskar.
Micael Blomster tycker det var fel av Finlands regering att låta Gränsbevakningsväsendet tolka de nya reglerna då gränskontrollerna infördes vid den inre gränsen i mars. Man i gul skjorta sitter på en bakgård i Helsingfors. Bakom honom gröna bruskar. Bild: Taisto Lapila / Yle Tornedalen,gränskontroller,micael blomster

Läs också