Hoppa till huvudinnehåll

Noho Partners ifrågasätter minister Kiurus sätt att bereda lagändring som begränsar restaurangernas verksamhet

Färggranna cafébord på uteservering.
Noho: Fel att behandla alla restauranger lika Färggranna cafébord på uteservering. Bild: Mostphotos uteservering,café

Restaurangkoncernen Noho Partners, med cirka 250 utskänkningsställen i Finland, ber riksdagens justitieombudsman utreda om Social- och hälsovårdsministeriet handlade lagstridigt då en ändring av smittskyddslagen bereddes och restaurangernas verksamhet begränsades.

Enligt ett förslag till ändring av smittskyddslagen i början av oktober beslöt regeringen förlänga restriktionerna för restaurangbranschen till slutet av februari nästa år.

Det är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) som berett lagändringen.

Noho Partners säger att beslutet att förlänga begränsningarna saknar detaljerade motiveringar till varför åtgärderna behövs i hejdandet av coronaepidemin.

Var är alternativen, undrar Noho?

Social- och hälsovårdsministeriet gjorde i beredningen heller inga bedömningar om alternativa sätt att stävja epidemin - till exempel vilken effekt restaurangernas egna åtgärder har haft och kan ha, påpekar Noho.

Koncernen menar också att det ur grundlagssynvinkel är "problematiskt" att statsrådet inför begränsningar för restaurangbranschen i hela landet utan att beakta hur epidemin utvecklas lokalt.

I beredningen har man inte heller beaktat restaurangbranschens grundlagsenliga rättigheter om egendomsskydd och näringsfrihet i tillräckligt hög grad, anser Noho.