Hoppa till huvudinnehåll

Nykarleby kan tvingas söka efter ny stadsdirektör – Mats Brandt föreslås bli strategidirektör för välfärdsområdet

Stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby.
Mats Brandt kan snart få axla ansvaret som strategidirektör för Österbottens välfärdsområde. Stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby. Bild: Yle/Mikaela Löv Nykarleby,stadsdirektörer,mats brandt

Nykarlebys nuvarande stadsdirektör, Mats Brandt föreslås bli strategidirektör för Österbottens välfärdsområde.

Styrgruppen som förbereder för nya samkommunen samlades på tisdagen för att ge sina förslag till sju direktörer för Österbottens välfärdsområde.

Många av sjukvårdsdistriktets chefer föreslås till samma poster inom välfärdsområdet. Men bland förslagen finns också Mats Brandt som är nuvarande stadsdirektör i Nykarleby.

Förslagen till direktörer:

  • Förvaltningsdirektör: Juha Post, förvaltningsdirektör i sjukvårdsdistriktet.
  • HR-direktör: Ann-Charlott Gröndahl, HR-chef i sjukvårdsdistriktet.
  • Ekonomidirektör: Lena Nystrand, ekonomichef i sjukvårdsdistriktet.
  • Kommunikationsdirektör: Petra Fager, informatör på sjukvårdsdistriktet.
  • Strategidirektör: Mats Brandt, nuvarande stadsdirektör i Nykarleby.
  • Kvalitetsdirektör: Mari Plukka, har motsvarande tjänst i sjukvårdsdistriktet.
  • Socialdirektör: Carina Nåhls, servicområdeschef vid Vasa stad.

Dessutom föreslås Peter Nieminen bli chefsöverläkare och Marjo Orava chefsöverskötare för välfärdsområdet.

Sjukvårdsdistriktets styrelse ska ännu fastställa valen.

Marina Kinnunen har redan valts till direktör för den samkommun som ska ersätta Vasa sjukvårdsdistrikt. Likaså har de tre sektordirektörerna under henne också valts. De är Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen och Leif Holmlund.

Läs också