Hoppa till huvudinnehåll

Behovet av mathjälp ökar i Åboregionen, men smärtpunkten är nästan nådd: "Vi har inte resurser att hjälpa alla som behöver hjälp"

På grund av permitteringar och uppsägningar som orsakats av coronaepidemin har brödköerna vuxit sig långa. Samtidigt har organisationen Operation Matkasse, som erbjuder mathjälp för mindre bemedlade i Åbotrakten, allt mindre resurser till sitt förfogande.

Jari Niemelä, verksamhetsledare på Operation Matkasse, säger att antalet människor som behöver hjälp har ökat och fortsätter att öka, och att man nu nästan nått smärtpunkten för resurserna.

– Hittills har vi haft tillräckligt med mat att dela ut, men snart får vi börja fundera på sätt att fixa fram mera mat eftersom behovet ökar hela tiden, säger Niemelä.

Delade ut 4000 matkassar varje vecka

År 2019 delade Operation Matkasse ut i medeltal 4000 matkassar varje vecka inom de 13 kommuner där organisationens medlemsföreningar finns.

I nuläget samarbetar Operation Matkasse med ett 40-tal olika föreningar och församlingar, varav cirka 30 delar ut mathjälp till sina medlemmar. Enligt Niemelä är behovet ändå mycket större än det - åtminstone ett halvdussin nya föreningar vill samarbeta med Operation Matkasse.

Jari Niemelä verksamhetsledare för Operation Matkasse
Jari Niemelä, verksamhetsledare för Operation Matkasse, säger att läget med mathjälpen i Åboregionen är tufft. Jari Niemelä verksamhetsledare för Operation Matkasse Bild: Arash Matin / Yle mathjälp (familje- och socialservice),Jari Niemelä,operation matkasse

Vid Åbo svenska församling har man inte upplevt att hjälpbehovet ökat under den senaste tiden. Ledande diakonitjänsteinnehavare Eija Grahn är ändå medveten om att större församlingar som bedriver matköer har känt av att fler människor är i behov av stöd nu under hösten.

- Fast det inte syns hos oss så betyder det inte att det inte finns ett stort behöv av stöd och hjälp, också här i Åbo, säger Grahn.

Enligt Grahn samarbetar församlingen med olika organisationer i Åbotrakten som ger ekonomisk hjälp åt behövande. Det rör sig till exempel om matkassar och köpkort.

Hårdare konkurrens om matsvinn

– Det finns ett behov på att utöka mathjälpen med åtminstone en tredjedel från vad den är nu, men våra resurser är begränsade och vi har inte möjlighet att utöka vårt samarbete just nu, säger Jari Niemelä från Operation Matkasse.

Enligt Niemelä har det ökade behovet på mathjälp lett till en allt hårdare konkurrens om matsvinnet.

– Vi konkurrerar särskilt med olika företag och butiker som säljer svinnmat.

Mängden mat som närliggande matbutiker donerar till Operation Matkasse har också minskat på grund av att folk mer än tidigare köper rödlappad mat under butikernas så kallade kvällsrabatter.

Osäker framtid

Samtidigt som mindre mängder mat doneras, minskar också de understöd som Operation Matkasse får från olika organisationer.

Till exempel fick organisationen i år 25 procent mindre stöd från Veikkaus via Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA jämfört med året innan.

I och med Finansministeriets budgetförslag kan Veikkaus-stödet bli mycket mindre i framtiden. Enligt Niemelä finns det ändå hopp om att få understöd åtminstone ännu nästa år.

– Vi får veta före jul om vi får understöd nästa år. I statens tilläggsbudget föreslås att Veikkaus-stöden ska betalas som normalt ännu nästa år, men nedskärningar görs helt klart i allt. Och om man skär ner likvärdigt i allt kommer stöden säkert att minska.

Också understödet från Åbo stad har minskat betydligt jämfört med förra året. Operation Matkasse har ansökt om understöd från staden för nästa år. De hoppas också på att kunna inleda ett partnerskapsavtal med Åbo stad.

 Amal Magaw hjälper till och fylla skåpbilen med varor
Amal Magaw packar Operation Matkasses paketbil inför leveransen till en matutdelning. Amal Magaw hjälper till och fylla skåpbilen med varor Bild: Arash Matin / Yle mathjälp (familje- och socialservice),Åbo,operation matkasse

Niemelä säger att läget med understödet från staden ändå är osäkert på grund av de pågående permitteringarna på Åbo stad.

– Stadens personal ända upp till den högsta ledningen permitteras. Samma nedskärningar kommer säkert att gälla för annat också. Men vi hoppas verkligen på att få ett partnerskapsavtal med Åbo stad, eftersom vi då skulle kunna garantera ett mer långsiktigt hjälparbete.

Operation Matkasses fortsatta verksamhet i höst och vinter är osäker.

– Alla kontrakt med våra anställda gäller till årets slut, och Operation Matkasses regering kan fatta beslut om fortsatta kontrakt först när vi vet om nästa års understöd. Kanske kan vi förlänga kontrakten med ett par månader vid årsskiftet och kolla läget efter det, men inte är det trevligt att leva i osäkerhet, säger Niemelä.