Hoppa till huvudinnehåll

Hangöläkaren Outi McDonald får lön för tiden hon var orätt uppsagd - domstol förkastade besvär från fullmäktigeordföranden

En kvinna med blont hår och glasögon brevid en man med keps på huvudet.
Stadsfullmäktiges ordförande Jouko Kavander ansåg att det var fel att Outi McDonald ska få lön för den tid hon var felaktigt uppsagd. En kvinna med blont hår och glasögon brevid en man med keps på huvudet. Bild: Yle / Tiina Grönroos, Scott McDonald/Privat Jouko Kavander,outi mcdonald

Ytterligare en dom i fallet kring läkaren Outi McDonald i Hangö har fallit. Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besvären om att det var fel av staden att betala lön till McDonald för den tid hon var formellt fel uppsagd.

Stadsfullmäktiges ordförande, Jouko Kavander (SDP), lämnade in ett kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol efter att staden beslutade betala lön till McDonald för den tid hon var felaktigt uppsagd.

Hangö stad sa upp läkaren Outi McDonald år 2015 och år 2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att staden begick ett formellt fel då man sa upp McDonald.

Politikerna i Hangö var inte eniga, men beslutade till sist att man tar tillbaka McDonald på jobb och dessutom betalar henne lön för den tid hon var uppsagd på fel sätt.

Summan har beräknats vara närmare 450 000 euro mellan april 2015 och november 2018, men den slutgiltiga summan är inte fastslagen.

Hela summan betalas inte som sådan till McDonald utan i summan ingår alla kringkostnader löneutbetalningen innebär för staden.

Begäran om omprövning och kommunalbesvär

Efter att stadsstyrelsen hade fattat beslut om lönen lämnade fullmäktigeordföranden Jouko Kavander in en begäran om omprövning till stadsstyrelsen där han ansåg att beslutet måste ändras.

Han motiverade sin begäran om omprövning med att lönebeslutet inte byggde på någon lag eller regel utan han upplever att det togs på känsla.

Stadsstyrelsen höll ändå fast vid sitt beslut och Kavander vände sig till förvaltningsdomstolen.

Olika syn

Till domstolen motiverar Kavander sitt beslut med att staden begick ett formellt fel då man sa upp McDonald. Ingen domstol har prövat grunderna till uppsägningen och uppsägningen var alltså inte på det sättet olaglig.

Han anser också att den beräknade summan på närmare 450 000 euro var för hög och att den i så fall borde vara knappt 110 000 euro.

McDonald hade flyttats från sin tjänst som ledande läkare till en vanlig läkartjänst och då skulle lönen ha varit betydligt lägre.

Hangö stadsstyrelse har i ett utlåtande krävt att Kavanders besvär förkastas.

Outi McDonald har gett en förklaring i fallet till domstolen och kräver också att besväret förkastas.

McDonald kräver dessutom att Kavander måste ersätta hennes rättegångskostnader på 3 690 euro.

Hon säger att summan Hangö stad betalar inte är en ersättning utan det handlar om lön hon har blivit utan eftersom hon har varit felaktigt uppsagd.

Kavander anser i ett genmäle till domstolen att man kan se summan som en slags gåva som står i strid med stadens personalpolitik. Stadsstyrelsen har överskridit sina befogenheter.

Han säger att McDonald kunde ha jobbat för någon annan arbetsgivare medan hon var uppsagd. Att hon inte fick lön då handlar mera om att hon har varit passiv än att hon skulle ha haft möjligheter att tjäna pengar via ett annat jobb.

Eftersom ärendet juridiskt är oklart anser Kavander att han har haft rätt att besvära sig och då ska han inte behöva ersätta McDonalds rättegångskostnader även om domstolen skulle förkasta hans besvär.

Domstolen behandlade inte alla delar

Helsingfors förvaltningsdomstol förpliktigar Kavander att ersätta McDonalds rättegångskostnader med 1 500 euro, men alltså inte till den summa McDonald har önskat.

Domstolen anser att det inte är rimligt att McDonald ensam måste stå för kostnaderna, men domstolen anser ändå att en rimlig ersättning är just 1 500 euro.

Domstolen meddelar att man inte granskar Kavanders genmäle om att stadsstyrelsen inte har utrett ärendet tillräckligt, att ärendet inte har hört till styrelsen eller att styrelsen skulle ha överskridit sina befogenheter.

Domstolen granskar inte heller Kavanders krav om att summan som ersätts ska sänkas.

Domstolen hänvisar till kommunallagen och paragraf 135 och säger att Kavander har lämnat in sitt genmäle om besvärsgrunderna först efter att besvärstiden löpte ut, alltså för sent. Därför tar domstolen inte ställning till det.

Domstolen konstaterar också att det beslut Kavander har besvärat sig mot inte direkt har tagit ställning till vilken summa McDonald ska få. Därmed tar domstolen inte ställning till en eventuell sänkning av summan.

Hangö borde ha sagt upp McDonald på nytt

Däremot tar domstolen i övrigt ställning till besväret. Det handlar om en tolkning av lagen om kommunala tjänsteinnehavare och paragraferna 44 och 45.

I lagen sägs väldigt förenklat att en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande fortsätter utan avbrott om uppsägningen har skett utan en laglig grund. Det här innebär alltså en olaglig uppsägning.

Däremot om det har funnits andra orsaker till att uppsägningen hävs, det handlar till exempel om just formella fel, så kan arbetsgivaren fatta ett nytt beslut som är formellt rätt och då anses tjänsteförhållandet ha upphört enligt det första beslutet i ärendet.

I det här fallet har Hangö stad ändå inte fattat något nytt beslut om att säga upp McDonald utan man har beslutat att hon får återvända till jobb.

Det innebär enligt domstolen att staden är förpliktigad att betala lön till McDonald för den tid hon har varit uppsagd på fel sätt.

Staden har inte begått något fel då man har förkastat Jouko Kavanders begäran om omprövning.

I fallet Outi McDonald har det förts många rättsprocesser. McDonald förlorade själv nyligen i rätten då hon besvärade sig mot att staden permitterade henne efter att hon återvände på jobb till staden.