Hoppa till huvudinnehåll

Oppositionen träffade regeringen för diskussioner om revidering av lagen om smittsamma sjukdomar – Marin: ''En komplicerad helhet''

Kvinna i brunt hår och svart kappa och munskydd ser allvarlig ut då hon står framför tre mikrofoner på ständerhusets trappa. Kvinnan är statsminister Sanna Marin.
Sanna Marin utanför Ständerhuset. Kvinna i brunt hår och svart kappa och munskydd ser allvarlig ut då hon står framför tre mikrofoner på ständerhusets trappa. Kvinnan är statsminister Sanna Marin. Bild: Lehtikuva Sanna Marin

Under onsdagseftermiddagen förhandlade regeringen och oppositionen tillsammans om att revidera lagen om smittsamma sjukdomar. Diskussionerna inleddes klockan 16 i Ständerhuset under en gemensam aftonskola regeringen och oppositionen emellan.

Oppositionspartiernas representanter fick också en lägesrapport gällande coronavirussituationen i Finland.

Efter de gemensamma diskussionerna fortsatte regeringspartiernas ordförande diskussionerna själva inför morgondagens förhandlingar som inleds klockan nio på morgonen på Ständerhuset.

Med lagändringen vill man att kommunerna och regionförvaltningsverken ska få mer befogenheter vid en liknande situation som den coronavirusepidemi vi nu befinner oss i. Det för att undvika att regeringen ska vara tvungen att ta i bruk beredskapslagen, som i våras.

''Garanterat oense om mycket''

På väg till förhandlingarna i Ständerhuset i Helsingfors kommenterade statsminister Marin att det är en väldigt stor och svår helhet att förnya lagen om smittsamma sjukdomar. Därför vill man öppna upp beredningens bakgrund och experternas utlåtanden för oppositionen.

– Vi vill att den här informationen och bakgrunden till den ska öppnas upp grundligt för alla partier, sa Marin.

– Vi är garanterat oense om mycket, men jag vill också tro att det inför den här globala utmaningen finns mycket gemensam vilja att hålla sjukdomen i schack, motiverade Marin den gemensamma aftonskolan.

Att ta i bruk beredskapslagen är en särskilt kraftig åtgärd som förutsätter att det råder undantagstillstånd i landet.

Undantagstillstånd kan utlysas under allvarlig epidemi där en smittsam sjukdom sprider sig, men också under militära kriser. För att ta i bruk beredskapslagen krävs att riksdagen godkänner beslutet med bred majoritet.

Marin vill inte att man ska bli tvungna att ta i bruk lagen fler gånger i kampen mot coronaepidemin.

– Vi gör vårt yttersta för att kunna värja oss mot epidemin med hjälp av normal lagstiftning. Undantagstillstånd är alltid det sista alternativet, säger Marin.

Samlingspartiet oroat för missbruk av befogenheter

Oppositionspartiet Samlingspartiet är oroat över att lagändringen ger myndigheterna befogenheter att ingripa i näringslivet också i situationer där det inte är nödvändigt.

– Det måste finnas garantier för att ingen missbrukar rättigheterna under ostadiga tider, sa Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.

Samlingspartiets riksdagsgrupps ordförande Kai Mykkänen anser att det är viktigt att möjligheten att ingripa i näringsfriheten och mötesfriheten låses bakom något så starkt som beredskapslagen.

– De grundläggande fri- och rättigheterna måste vara i kraft i Finland. Det ska inte vara möjligt att ingripa i dem utan beredskapslagen.

Mykkänen sa också att vårens händelser visade att tröskeln för att ta i bruk beredskapslagen inte är för hög då det verkligen gäller. Han anser att processen fungerade bra i våras då man snabbt gick in för nödvändiga åtgärder efter att undantagstillstånd hade utlysts.

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho uppger för nyhetsbyrån STT att det finns flera detaljer i lagförslaget som ännu måste lösas. En av dem är kriterierna för att ställa in evenemang.

Två män med munskydd.
Petteri Orpo (t.h) och Kai Mykkänen. Två män med munskydd. Bild: Lehtikuva Petteri Orpo,Kai Mykkänen

Justitieminister Henriksson: ''Vi utreder vilka redskap kommunerna behöver

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger precis som statsminister Marin att det inte är någon lätt helhet att behandla.

– Vi går igenom den och ser vilka redskap vi behöver i kommunerna för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt för att hindra spridningen.

Kvinna med ljust hår och munskydd ser in i kameran. Kvinnan är justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Anna-Maja Henriksson på väg in i Ständerhuset 14.10 Kvinna med ljust hår och munskydd ser in i kameran. Kvinnan är justitieminister Anna-Maja Henriksson. Bild: Lehtikuva Anna-Maja Henriksson

Hon påminner också om att lagen om smittsamma sjukdomar är en speciallag:

– Vi måste vara mycket noggranna när det handlar om att begränsa medborgarnas grundläggande rättigheter. Lagen om smittsamma sjukdomar är en speciallag som kan tas i bruk när det handlar om smittsamma sjukdomar, och nu måste vi fundera på hur långt vi kan gå på basis av den.

En del ändringar tillfälliga

Lagförslaget skulle bland annat innebära att kommunerna skulle vara skyldiga att ta emot patienter från andra kommuner, samt att myndigheter skulle få befogenheter att beordra företag - som restauranger eller gym - att ta till åtgärder för att förhindra smittspridning.

I praktiken skulle alltså regionförvaltningsverken kunna stänga allmänna utrymmen i exempelvis shoppingcenter.

Dessutom skulle hygienåtgärder i kundutrymmen, som exempelvis att rengöra ytor och erbjuda desinfektionsmedel åt kunder, ingå i den reviderade lagen. För tillfället är det upp till företagen att besluta om vilka hygienåtgärder som tillämpas.

Lagförslaget är på remissrunda, och det måste också granskas ur ett grundlagsperspektiv. Social- och hälsovårdsministeriet har berett lagändringarna redan i månader.

En del av lagändringarna skulle vara tillfälliga och bara gälla under coronavirusepidemin.