Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet sätter stopp för restaurangrestriktionerna – anses begränsa näringsfriheten i alltför stor utsträckning

Asiointia baaritiskillä
Kunder på restaurangen Musta Härkä i Helsingfors. Asiointia baaritiskillä Bild: Petteri Sopanen / Yle restauranger,restaurangbranschen,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020

Också regeringens förslag om att tillåta resenärer som kan uppvisa negativt coronatestresultat komma till Finland får rött ljus av grundlagsutskottet, rapporterar Yle Uutiset.

Grundlagsutskottet godkänner inte regeringens planer på att fortsätta begränsa restaurangernas öppettider på nuvarande sätt.

Utskottet tog i dag ställning till regeringens förslag om förlängda restriktioner som skulle gälla också efter slutet av oktober, då de nuvarande begränsningarna upphör.

Enligt grundlagsutskottet kan näringsfriheten inte inskränkas på det sätt som regeringen föreslagit. Utskottet anser att också den tillfälliga lag som just nu är i kraft, och som tillåter begränsade öppettider, är problematisk.

Lagen som nu är i kraft tillåter att restaurangverksamheten regleras på alla håll i landet och olika slags restauranger behandlas på lika grunder. Öppettiderna blir kortare för alla, och restauranger som finns i områden där coronaepidemin trappas upp, måste stänga redan klockan 23 och får bara fylla hälften av sin kapacitet.

Johanna Ojala-Niemelä
Grundlagsutskottets ordförande, socialdemokraten Johanna Ojala-Niemelä. Johanna Ojala-Niemelä Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle Grundlagsutskottet,Socialdemokratiska partiet,Johanna Ojala-Niemelä

Utskottet konstaterar att lagen inte kan medföra samma begränsningar för alla restauranger på olika håll i landet, utan begränsningar måste införas lokalt.

- Epidemisituationen är väldigt olika på olika håll i landet. Ur ett juridiskt perspektiv är det svårt att motivera varför samma begränsningar skulle gälla i hela Finland, då läget varierar, säger grundlagsutskottets ordförande, socialdemokraternas Johanna Ojala-Niemelä.

Som exempel använder hon epidemiläget i Vasa och på Åland. I Vasa är incidensen hela 137, på Åland är den noll.

Lagen har inte tillämpats på rätt sätt

När den nuvarande lagen, som bland annat påverkar restaurangerna, togs i bruk, konstaterade justitiekanslern i sitt utlåtande att lagen nog kan klubbas igenom, men den måste tillämpas på rätt sätt. Nu är grundlagsutskottets bedömning att så inte har skett.

I våras godkände riksdagen att restaurangerna i hela landet skulle behandlas på samma sätt. Men också då påpekade man åt regeringen att lokala begränsningar borde övervägas.

Nu hoppas Johanna Ojala-Niemelä att riksdagens social- och hälsovårdsutskott tar grundlagsutskottets åsikter i beaktande. Enligt henne är det social- och hälsovårdsutskottet som kan göra ändringar, då behövs inget nytt eller kompletterande förslag från regeringen.

Hon kommenterar inte vad som händer, ifall social- och hälsovårdsutskottet vägrar att justera lagförslaget, så att det lokala epidemiläget tas i beaktande i fortsättningen.

"De ekonomiska förlusterna måste tas i beaktande"

Samlingspartiet är oroat för begränsningarna i näringsfriheten. Grundlagsutskottets vice ordförande Antti Häkkänen (Saml) anser att restriktionsåtgärderna måste vara exaktare och att man i virusbekämpningen måste minimera de ekonomiska förlusterna.

Alla restauranger kan inte heller behandlas på lika grunder, ifall det konstateras att coronasmittorna bara sprids i en viss typ av restauranger. Därmed vill grundlagsutskottet att lagen gör skillnad på restauranger med stor smittorisk och dem med mindre.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har en stor del av smittorna spridits på nattklubbar. Turism- och restaurangbranschen har riktat hård kritik mot tillvägagångssättet, i och med att också matrestaurangerna lider av restriktionerna, trots att de inte skulle bidra till smittospridningen.

Antti Häkkänen
Grundlagsutskottets vice ordförande, samlingspartisten Antti Häkkänen. Antti Häkkänen Bild: Petteri Sopanen / Yle Antti Häkkänen,riksdagsledamot i Finland,Justitieministeriet i Finland,Samlingspartiet

Lagförslaget behandlas som bäst i social- och hälsovårdsutskottet, som är nu tvungen att skriva om en del av förslaget, efter utlåtandet från grundlagsutskottet.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) har lovat att bekanta sig med utskottets synpunkter.

Förslaget om testning i avgångslandet risas

Ett annat förslag från regeringshåll, som väcker ännu större kritik inom grundlagsutskottet, är planen om att resenärer som flyger till Finland skulle coronatestas i sitt avgångsland.

Det här skulle innebära att resenärer från utlandet skulle få anlända till Finland, ifall de kunde uppvisa ett negativt coronatest som utfärdats högst tre dygn före personen anländer till landet. Ifall den resande har som avsikt att stanna en kortare tid än tre dygn, skulle det då inte finnas behov för karantän eller ett ytterligare coronatest.

Enligt grundlagsutskottet är förslaget ofullständigt och har så stora brister med tanke på de grundläggande rättigheterna att det inte ännu kan diskuteras i riksdagen.

Ett av de största problemen är, enligt utskottet, att Institutet för hälsa och välfärd ges en så stor roll i den föreslagna modellen. Normalt fungerar institutet som en expertmyndighet, men skulle i detta fall få ta beslut gällande negativa coronatestresultat som resenärerna tar med sig till Finland.

- Institutet för hälsa och välfärd är inte en lämplig aktör för uppdraget. Det kunde vara bättre att uppgiften handhas av ett ministerium, eller av statsrådet, säger Johanna Ojala-Niemelä.

Texten är en bearbetad version av Yle Uutisets artikel "Perustuslakivaliokunta pysäytti ravintolarajoitukset ja vaatii muutoksia – hallituksen esitys rajoittaa liikaa elinkeinovapautta" skriven av Merja Niilola, Ari Hakahuhta, Maria Stenroos och Matti Koivisto, översatt av Mikaela Remes.

Läs också