Hoppa till huvudinnehåll

Myndighet slår fast: Matbuden ska betraktas som anställda, inte som företagare

Woltin fillarilähetti.
Hemkörningstjänsten Wolt har varit mycket populär i coronatider. Woltin fillarilähetti. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Wolt,Take Away,matkultur,Home delivery service,Food delivery service,maträtter,Take-away food,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,undantagstillstånd,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,Helsingfors,pandemier,smittsamma sjukdomar,beredskapslag,epidemier,2020,lunchkuponger,mat,restauranger,Take Away,take-out,lunch,distansarbete,färdtjänst,hem,bud (personer)

Arbetsrådets bedömning tas i beaktande när nya lagar bereds.

Arbetsrådet, som verkar under Arbets- och näringsministeriet, konstaterar i sitt utlåtande att matbuden som jobbar för hemkörningstjänsterna Foodora och Wolt inte är företagare, utan anställda - alltså är de i ett anställningsförhållande. Det här är det första officiella utlåtandet om budens juridiska ställning.

Matbudens ställning på arbetsmarknaden har varit föremål för debatt i flera år. Buden har jobbat som företagare utan utkomstskydd eller rätt till lön vid sjukledighet.

Enligt Arbetsrådet uppfyller budens arbete alla kriterier för ett anställningsförhållande, och därmed måste arbetstidslagen tillämpas också på dem.

Arbetsrådet var inte enhetligt i sitt utlåtande: rådet röstade om sitt beslut och tre av representanterna på arbetsgivarsidan var av avvikande åsikt.

Enligt en av arbetsgivarrepresentanterna svarar buden själva för de kostnader som jobbet medför och bär den ekonomiska risken - och ska således klassas som företagare som inte berörs av arbetstidslagen.

Plattformsekonomin kan kräva ny lagstiftning

Buden verkar inom plattformsekonomin, där jobben förmedlas via en digital plattform, som restaurangerna använder för försäljning av take away-mat. De som upprätthåller plattformen rekryterar i sin tur buden för att leverera maten till kunderna.

Regeringen har förbundit sig till att utreda ifall lagstiftningen måste ses över för att svara på nya fenomen inom arbetslivet - bland annat gäller det här plattformsekonomin.

Arbetsrådets utlåtande kommer att tas i beaktande när man bereder lagändringar, säger arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) i ett pressmeddelande.

Arbetsrådet är ett självständigt expertorgan som består av sakkunniga inom rättsfrågor och representanter för arbetsgivar- och fackförbunden. Dess riktlinjer är inte juridiskt bindande, men anses vara betydande.

Källa: Yle Uutiset, STT

Läs också