Hoppa till huvudinnehåll

C-huset vid finska skolan i Karis fick ännu inget rivningslov: "Staden har aldrig utrett om huset kan renoveras"

En byggnad från 1909 vid finska skolan i Karis.
C-huset finns på Karjaan yhteiskoulus skolgård i Karis. En byggnad från 1909 vid finska skolan i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,c-huset

Det så kallade C-huset vid den finska skolan Karjaan yhteiskoulu i Karis rivs inte, åtminstone inte förrän Raseborgs stad har utfört den konditionsutredning som både Västra Nylands landskapsmuseum och närings-, trafik- och miljöcentralen har efterlyst.

Det här beslöt Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd efter omröstning på onsdagen (14.10).

Det är Raseborgs stad som anhållit om att få riva det drygt 300 kvadratmeter gamla skolhuset vid Ekenäsvägen.

Stolar staplade på bord i ett gammalt klassrum i C-huset.
Så här såg ett av klassrummen ut i C-huset i mars 2020. Stolar staplade på bord i ett gammalt klassrum i C-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu

C-huset vid Karjaan yhteiskoulu är ett vitt trähus byggt i början av 1900-talet.

Byggnaden har inte någon skyddsbeteckning i detaljplanen, men området är skyddat på riksnivå.

Det hänger ihop med skyddet av arkitekt Hilding Ekelunds arkitektur i Karis. Ekelund har ritat skolans huvudbyggnad och det så kallade B-huset.

Detaljplanen är från 1953 så det att huset inte är skyddat i detaljplanen är enligt NTM-centralen endast ett tecken på att detaljplanen är föråldrad vad byggnadsskyddet beträffar.

"Staden har inte utrett om huset kan renoveras"

Staden vill riva den gamla skolbyggnaden eftersom den är i så dåligt skick och har allvarliga inneluftsproblem. Huset har inte fått användas sedan 2012.

Men den statliga myndigheten, NTM-centralen, konstaterar i sitt utlåtande att staden aldrig har gjort en konditionsutredning eller utrett om huset går att renovera. Staden har enligt NTM-centralen enbart en asbetskartläggning i huset.

NTM-centralen beklagar att staden låtit C-huset förfalla så att det inte kan användas.

NTM-centralen: Rivning förstör skolcentrum

Rivningen skulle förstöra en del av det skolcentrum i Kila i Karis som har klassats som värdefullt på riksplan. NTM-centralen säger att rivningen i praktiken innebär att Raseborgs stad bryter mot lagen genom att förstöra en byggnad och en stadsbild som är historiskt och arkitektoniskt värdefull.

I markanvändnings- och bygglagens paragraf 118 står det så här om värnande om arkitekturen och stadsbilden:

"Vid byggande, reparationer och ändringar i byggnader och när andra åtgärder vidtas liksom när en byggnad eller en del av den rivs skall det ses till att historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader eller stadsbilden inte förstörs."

NTM-centralen föreslår att staden överväger att renovera det kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla huset i stället för att riva det.

Läs också