Hoppa till huvudinnehåll

Coronaepidemin slår hårt mot busstrafiken - Pohjolan Liikenne lade ner flera turer i oktober

Pohjolan Liikennes buss i Ingå kyrkby
Arkivbild. Pohjolan Liikennes beslut har påverkat busstrafiken i Västnyland. Pohjolan Liikennes buss i Ingå kyrkby Bild: Yle/Veronica Montén ingå kyrkby

När allt färre åker buss är det svårt för bussbolagen att hålla i gång olönsamma rutter. Det här innebär att kommunerna och NTM-centralen får punga ut mer för att busstrafiken ska löpa.

Pohjolan Liikenne märkte i början av hösten att det inte fanns tillräckligt med passagerare i Västnyland för att kunna upprätthålla marknadsbaserad trafik.

Den 30.9 meddelade Pohjolan Liikenne att de drar ner på mängden bussturer från och med 5.10 på grund av coronaläget.

I Lojo var staden med tio dagars varsel tvungen att besluta om att köpa turer.

- Förstås har vi på den tiden inte någon möjlighet att konkurrensutsätta turerna, vi måste göra en direkt anskaffning, säger Tapio Heinonen, persontrafiklogistiker på Lojo stad.

I år får bussbolag meddela om ändringar på kort varsel

I vanliga fall måste bussbolagen berätta om förändringar i god tid, 60 dagar före rutterna läggs om, säger Tapio Heinonen på Lojo stad.

Men på grund av coronapandemin får bussbolagen berätta om ändringar med bara fem dagars varsel.

Enligt Pohjolan Liikenne har coronaepidemin inverkat avsevärt på mängden busspassagerare i Västnyland. Mängden passagerare är ungefär en tredjedel jämfört med normalläget.

- Vi inledde hösten med nästan samma utbud som vanligt, men mängden kunder är mindre än väntat, så vi måste ändra vårt utbud så att det motsvarar efterfrågan just nu, säger trafikchef Johan Nykvist på Pohjolan Liikenne i ett pressmeddelande.

Pohjolan Liikenne fokuserar på att ha ett bra utbud för pendlare. Det som faller bort är bussturer som avgår på veckosluten, och avfärder med få passagerare.

Tidningen Västra Nyland har talat med Wikströms bussbolag och Ampers bussbolag, som båda säger att sommarsäsongen gick oväntat bra. Det fanns många inrikesturister på bussarna. Men det tog slut med skolstarten.

NTM-centralen räddar bussturer

För att de bussturer som används av pendlare, studerande och skolelever ändå skulle bevaras har NTM-centralen kommit in med pengar.

NTM-centralen har använt 25 000 euro till att anskaffa bussturer i Västnyland för resten av året.

De här bussturerna bevarades med pengar från NTM-centralen:

NTM-centralen betalar för följande turer från och med 5.10. Kostnaderna för hösten blir 25 000 euro.

Måndag till fredag: Ingå 6.25 - Helsingfors 7.45
Måndag till fredag: Lojo 16.25 - Karislojo 17.10
Skoltur: Virkby 8.20 - Sjundeå 9.05
Skoltur: Sjundeå 9.05 - Lojo 9.45

Källa: NTM-centralen

I Ingå berättar controller Ilkka Rissanen att kommunen inte köper in busstrafik i och med Pohjolan Liikennes nedläggningar.

NTM-centralen betalar för en tidig morgontur från Ingå till Helsingfors som annars skulle ha dragits in.

Lojo har fått betala för att behålla busslinjer

Lojo stad har påverkats mycket av Pohjolan Liikennes nedläggningar.

- Ungefär 60 till 70 turer lades ner i Lojo, säger Tapio Heinonen, persontrafiklogistiker på Lojo stad.

Heinonen konstaterar att många av turerna som nu lades ner går nära en annan tur. I de fallen är skadan inte stå stor.

Men staden har också valt att själv eller med hjälp av NTM-centralen betala för en del busstrafik som annars skulle ha försvunnit i och med Pohjolan Liikennes nedläggningar.

Ett område som nu drabbats hårt är Vabbyvägen, mellan Virkby och Lojo centrum.

- Det går färre turer via Vabbyvägen. Men staden har inte kunnat köpa trafik dit nu. Det vi skaffat är skoltrafik eller andra kritiska turer, säger Heinonen.

Köptrafiken blir dyrare i höst än tidigare år.

- Många tiotals procent dyrare blir det. Vi måste lägga betydligt mer resurser på köptrafik. Men det stiger varje år, varje höst och vår blir det mer köptrafik som kommunerna sköter.

"Vi måste satsa på områden där det finns passagerare"

Om man jämför januari- augusti kostade köptrafiken 2019 i Lojo ungefär 180 000 euro och 2020 kostade det ungefär 240 000 euro.

Lojo stad vill trygga den nuvarande nivån på kollektivtrafiken. Coronaläget gör att utmaningarna med att upprätthålla en bra kollektivtrafik är större än vanligt. Det gäller att prioritera.

- Om det helt enkelt inte finns passagerare så är det inte i stadens intresse att betala för trafiken. Om en eller två passagerare använder en buss är den förstås viktig för dem, men vi måste satsa på de områden där det finns passagerare, säger Heinonen.

Raseborg mindre drabbat av Pohjolan Liikennes nedskärningar

Nyheterna från Pohjolan Liikenne påverkar inte Raseborgs stad så mycket, säger stadens logistiker Henri Nevakivi.

En tur från Helsingfors till Ekenäs med avgång klockan 11 och en som går från Ekenäs 14.45 mot Helsingfors har lagts ner.

- De gick mitt på dagen, och det är inte så mycket passagerare på dem. Det här påverkar inte pendlingstrafik och skolelever.

Tidtabellerna kan förändras lite i januari, Raseborgs stad förhandlar med bussbolag om köptrafik.

- Vi har köpt några interna turer för hösten och vi ska göra det också för våren. Det är svårt med marknadsbaserad trafik nuförtiden på grund av corona, säger Henri Nevakivi, logistiker vid Raseborgs stad.

Kostnaderna för busstrafik blir förmodligen större i år än 2019, konstaterar Nevakivi.

Att försöka hålla igång en fungerande kollektivtrafik när passagerarna försvinner på grund av coronapandemin är svårt för kommunerna.

- Det är utmanande och dyrare än normalt, säger Henri Nevakivi, logistiker på Raseborgs stad.