Hoppa till huvudinnehåll

Fasadmålning på gamla föreningsgården i Österby avbröts - arbetet hade påbörjats utan stadens tillstånd

Österby föreningshus.
En arkivbild från 2015 av Österby föreningshus. Den nya ägaren har tidigare uttryckt missnöje över att huset har en skyddsbeteckning. Österby föreningshus. Bild: Yle/Malin Valtonen österby föreningsgård,Ekenäs

Byggnadsinspektören i Raseborg avbröt fasadmålningen av före detta föreningsgården i Österby i Ekenäs. Orsaken var den att det inte hade beviljats lov för målningsarbetena.

Det var i början av september (10.9) som byggnadsinspektören under en granskning vid huset upptäckte att fasadmålningen påbörjats utan vederbörande tillstånd.

Byggnadsinspektören gav en skriftlig anmodan en knapp vecka senare (16.9) om att arbetena ska avbrytas.

Olika syn

I sitt genmäle säger ägaren till byggnaden att förbudet att måla fasaden saknar grund. Ägaren påstår att byggnadsinspektionen i februari hade påskyndat målningsarbetet.

Enligt ägaren skulle färgen för fasaden ha överenskommits i samråd med ägaren, Museiverket och byggnadsinspektionen.

På sitt möte i tisdags (13.10) beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg att fasadmålningen inte kan fortsätta förrän arbetet fått ett åtgärdstillstånd.

Nämnden konstaterar också i sitt beslut att man inte tänker polisanmäla ärendet eftersom det ses som en mindre förseelse.