Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 19.10

Käsidesipiste lähijuna-asemalla.
Käsidesipiste lähijuna-asemalla. Bild: Petteri Bülow / Yle coronavirusutbrottet i Finland 2020,2020,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,Coronatestning,coronavirus disease,Helsingforsregionens trafik (HRT),Huvudstadsregionens närtrafik,kollektivtrafik,ansiktsmasker

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Anställd vid Vasa stadssjukhus coronasmittad

En anställd vid Vasa stadssjukhus avdelning 7 har smittats av coronaviruset. Personen var ledig då hen fick symtom och därför är risken liten för att andra skulle ha smittats.

Två andra arbetstagare från samma arbetsgemenskap har satts i karantän.

Den övriga personalen, patienterna och deras anhöriga har informerades och de som det har ansetts nödvändigt att testa har varit på test.

Besöksförbudet är fortfarande i kraft vid Vasa stadssjukhus avdelningar och det effektiverade serviceboendet för seniorer under tiden 7–31.10.2020.

Lågstadiebarnen i Vasa går tillbaka till skolan

Elever i årskurs 4-6 i Vasa ska gå till skolorna igen från och med tisdag. Det handlar om en avvägning mellan risken för smittspridning och rätten att få delta i närundervisning för barnen, enligt bildningsdirektör Christina Knookala.

- Vi gjorde bedömningen att trots att det varit och är besvärligt läge i Vasa så går trenden mot det bättre. Och vi har följt med hur ministeriet alltid rekommenderar närundervisning i första hand och det måste vara en tung orsak om man flyttar över eleverna till distansundervisning, säger Knookala.

Coronasmitta på UPM:s fabriker i Jakobstad

Två fall av corona har konstaterats bland personalen som deltar i servicearbetet på UPM:s fabriker i Jakobstad. Det rör sig om personer som är anställda av en lokal underleverantör.

Fabrikschefen säger att de som varit i kontakt med de smittade har satts i karantän och hälsovården håller på att kartlägga smittkedjorna.

Just nu pågår en stagnation med omfattande servicearbete på UPM och närmare två tusen personer befinner sig därför på området. I och med coronafallen har UPM ytterligare informerat om hur man ska använda munskydd på rätt sätt.

Cornasmitta vid Keskuskoulu i Korsholm

Coronavirussmitta har konstaterats i en av högstadieklasserna vid Keskuskoulu i Korsholm.

Därför övergår klasserna sju till nio till distansundervisning från och med måndagen den 19 oktober till och med söndagen den 25 oktober.

Boende vid Solhörnan i Korsholm coronasmittad

En boende vid Korsholms kommuns boende Solhörnan har konstaterats smittad av coronaviruset.

Personalen och alla klienter vid boendet kommer nu att testas för coronaviruset och inga besök på boendet är i nuläget tillåtna.

Personal på serviceboende, kök och daghem i Närpes smittade

De som exponerats har satts i karantän.De boende ombeds stanna på sina rum och de kommer att testas för viruset inom de närmaste dagarna.

Besöksförbud införs vid samtliga serviceboenden fram till sista oktober.

En person som jobbar på en mindre dagvårdsenhet i staden har också konstaterats vara smittad.

Berörda familjer och annan personal informerades under söndagen.

Fem nya coronafall i mellersta Österbotten

Under veckoslutet har fem personer testat positivt för coronaviruset inom vårdsamkommunen Soites område. Smittkejdorna är kända och de som har exponerats för smittan är satta i karantän.

En person vårdas för covid-19 på sjukhuset i Karleby och sammanlagt 80 personer är satta i karantän.

Incidenstalet för Mellersta Österbotten är 36 smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen. Under en procent av de testade testar positivt för corona och över 80 procent av smittkedjorna är kända.

22 nya coronafall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt meddelade på måndag förmiddag att 22 personer testat positivt under det senaste dygnet. Ungefär hälften av dem är Vasabor, medan resten kommer från de övriga kommunerna inom distriktet.

Incidenstalet har sjunkit under de senaste dagarna och på måndagen var incidenstalet för de senaste 14 dygnen 295/100 000 invånare.

Totalt har nu 818 personer smittats av corona inom Vasa sjukvårdsdistrikt sen i våras. Totalt har man tagit 19 481 prover, varav 83 stycken har tagits under det senaste dygnet.

Inga nya smittade i Södra Österbotten

Vid Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt meddelar man på måndagen att inga fler coronasmittade har upptäckts under det senaste dygnet.

Antalet smittade inom sjukvårdsdistriktet är fortfarande 149.

Elev vid Sundom skola i Vasa coronasmittad

14 elever och en lärare är satta i karantän fram till onsdag den 21 oktober.Eleven har varit i skolan fram till höstlovet och inte i distansundervisning.

Läs också