Hoppa till huvudinnehåll

Området kring stamväg 51 i Sjundeå måste göras säkrare i snabb takt - kommunen vädjar till NTM-centralen

Stamväg 51 i Pickala i Sjundeå.
Stamväg 51 i Pickala i Sjundeå finns med bland de brådskande projekten på NTM-centralens karta. Arkivbild. Stamväg 51 i Pickala i Sjundeå. Bild: Yle/Marica Hildén trafik stamväg 51

De brådskande vägsatsningarna i Sjundeå borde genomföras så snabbt som möjligt. Det betonar tekniska nämnden i Sjundeå i sitt utlåtande om NTM-centralens vägplan.

Fyra brådskande projekt i Sjundeå finns med i Nylands närings-, trafik och miljöcentrals planer för åren 2021-2024. De har redan under flera års tid varit bland de brådskande projekten.

Sjundeå önskar nu att de här satsningarna tar ett steg framåt redan nästa år.

Det mest brådskande som tekniska nämnden lyfter fram är den planerade gång- och cykelvägen från kommuncentrum till stamväg 51.

Den skulle förbättra säkerheten för skolbarnen och också göra det enklare att nå rekreationsområdet i Störsvik samt Degerby-Pickala å-landskapet.

Gör stamväg 51 säkrare

Sjundeå önskar också att planerna på att göra stamväg 51 fyrfilig skulle bli verklighet och att byggarbetena inleds. Det här borde vara ett av de mest brådskande projekten i Västnyland.

Till en början borde korsningen mellan stamväg 51 och landsväg 115 förbättras och byggas ut som en planskild korsning enligt de planer som redan finns.

Sjundeå vill att det byggs en fil för att köra ut från stamväg 51 då man kommer österifrån.

En annan fråga som Sjundeå vill se en lösning på är vem som har ansvar för skötseln av den privata vägen Västra Kungsvägen. Den används bland annat av kollektivtrafiken.

Eftersom Västra Kungsvägen är i dåligt skick och fungerar som en genomfartsväg till stamväg 51 förutsätter kommunen att NTM-centralen tar över skötseln och underhållet av vägen.

Underhåll och reparationer

Förutom de här fyra brådskande satsningarna vill Sjundeå också att den statliga myndigheten, NTM-centralen, beviljar tillräckligt med resurser för att underhålla och reparera vägnätet.

Vägar som lyfts fram i Sjundeås utlåtande är Näsbyvägen, Engesbyvägen och Sjundbyvägen.

Kommunen kräver också att landsväg 115 som löper genom Sjundeå centrum hålls snygg under sommarhalvåret och att NTM-centralen ser till att gräset klipps och att ogräset avlägsnas.