Hoppa till huvudinnehåll

Borgå Energi-tomten kan vara ett prejudikat - frågan om hur höga våningshus som får byggas i centrum fortsätter förbrylla

Borgå energis hus
Borgå Energi flyttade ut ur sina tidigare kontorslokaler på Mannerheimgatan för ungefär två år sedan. Huset är skyddat med på tomten runt omkring det kan eventuellt höga våningshus byggas i framtiden. Arkivbild. Borgå energis hus Bild: Yle/Fredrika Sundén Borgå,energihuset i borgå

Svängarna kring Borgå Energis gamla tomt vid Mannerheimgatan fortsätter.

Detaljplaneändringen som ska göra det möjligt att bygga fyra- och femvåningshus har behandlats av politikerna i många omgångar, men ännu har man inte kommit någon vart.

Jävproblem och ett saknat utlåtande har med jämna mellanrum sinkat processen och tagit den flera steg bakåt. En del av politikerna som tidigare röstat för planerna verkar nu ha börjat fundera om.

Tanken är att bygga tre eller fyra våningshus med fyra eller fem våningar på området kring Borgå Energis gamla huvudbyggnad. Huvudbyggnaden är skyddad och kommer att bevaras.

Husen kommer främst att vara till för bostäder men det ska också finnas affärslokaler. Ett stort byggbolag har redan gjort en planeringsreservering för området.

Här kan du läsa mer om de preliminära planerna som presenterades för Borgåborna i februari förra året.

Planerna har väckt livlig diskussion eftersom många tycker att fyra- och femvåningshus inte passar in i centrum.

Den senaste versionen av detaljplaneförslaget finns här.

Sköts framåt

På måndagen skulle Borgå stadsstyrelse behandla förslaget till detaljplaneändring som skulle göra det möjligt att bygga de planerade våningshusen.

Det här var inte första gången:

Jävproblem och saknat utlåtande

Då stadsutvecklingsnämnden först beslutade att lägga fram detaljplaneförslaget i augusti 2019 var ordförande jävig, och stadsstyrelsen återremitterade ärendet till nämnden för ny beredning.

Stadsutvecklingsnämnden lade fram detaljplaneförslaget på nytt och begärde nya utlåtanden av Borgå museum, NTM-centralen och andra instanser.

Den här gången godkände stadsstyrelsen detaljplaneförslaget, men i fullmäktige blev det stopp. Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsutvecklingsnämnden för ny beredning eftersom Borgå museums nya utlåtande saknades ur planmaterialet.

Efter stadsfullmäktiges möte kom det fram att två av tjänstemännen på plats borde ha jävat sig när ärendet diskuterades. Eftersom de inte gjort det sändes ärendet igen till fullmäktige som fick göra om beslutet om att sända detaljplaneförslaget tillbaks till stadsutvecklingsnämnden.

Nämnden behandlade detaljplaneförslaget på nytt och skickade det till stadsstyrelsen för godkännande, och där är vi nu.

Styrelsen valde ändå att godkänna ordförande Jaakko Jalonens (SDP) förslag om att skjuta upp behandlingen av ärendet till nästa måndag, den 26 oktober.

- Det kom fram sådana ärenden som tog mer tid än vi räknat med, därför fick vi flytta fram det, säger Jalonen.

I sig är det inget konstigt med att skjuta fram ett ärende på grund av tidsbrist. Stadsstyrelsen behandlade budgeten och andra ärenden man visste skulle dra ut på tiden, och mötet räckte hela 7 timmar.

Illustration av kvarteret där Borgå Energi-huset finns. Bredvid det skulle byggas stora höghus med upp till fem våningar.
Skiss över hur Borgå Energi-kvarteret kan komma att se ut ifall detaljplaneändringen godkänns. Arkivbild. Illustration av kvarteret där Borgå Energi-huset finns. Bredvid det skulle byggas stora höghus med upp till fem våningar. Bild: Borgå stad illustration,stadsplanering,borgå energi

Jalonen nämner en intressant orsak som han tror leder till att diskussionen kring detaljplaneändringen kommer att kräva mycket tid:

- Det ser ut som att SFP skulle ha ångrat sig och bytt åsikt, säger Jalonen.

SFP-gruppens ordförande Pehr Sveholm säger bara att det finns olika åsikter inom partiet och att det gäller dimensioneringen.

Inget rutinärende

Tidigare gånger har de fyra SFP-ledamöterna i stadsstyrelsen alltid röstat för detaljplaneändringen, med femvåningshus och allt.

Den femte SFP-ledamoten, Johan Söderberg, har inte deltagit i behandlingen av ärendet på grund av jäv då han är ordförande i Borgå Energis styrelse.

Däremot har de Grönas ledamöter konsekvent föreslagit att ärendet ska återremitteras eller att planen ska förkastas eftersom de anser att våningshusen blir för höga och skrymmande.

Senast styrelsen röstade om att remittera ärendet av den här orsaken föll rösterna 8-4 till förmån för fortsatt behandling.

Borgåbonde
Anders Rosengren (SFP) berättar att han för tillfället är osäker på hur han ska rösta på måndagen. Arkivbild. Borgåbonde Bild: Yle/Fredrika Sundén Bonde,anders rosengren

Om en del av SFP-ledamöterna nu har bytt åsikt kan vågskålen tippa över mot andra hållet ifall det blir tal om remittering igen.

De många rundorna visar på en intressant aspekt i det här ovanligt utdragna ärendet: svårigheten i att bestämma hur höga våningshus som godkänns i Borgå centrum.

- Det här är lite av ett prejudikat, säger Anders Rosengren (SFP).

Visar vägen

Borgå Energi-kvarteret är ett av de första kvarteren inne i centrum som förtätas. De beslut man nu tar visar vägen för framtida liknande projekt.

- Det är en ny sak i stadens beslutsprocess. Tidigare har det varit nya områden som vi kan planera fritt, nu ska vi börja förtäta. Grannarna har vant sig att det är lägre hus, och när det kommer högre så väcker det diskussion, säger Rosengren.

Målet med att förtäta centrumområdet är för att bättre kunna utnyttja infrastrukturen och servicenätet som finns där.

Rosengren bekräftar att vissa ledamöter är osäkra på vad de egentligen tycker om våningshusens dimensionering.

Han poängterar ändå att det inte går att säga att någon ändrat åsikt förrän ledamöterna faktiskt röstat.

Traktor och bilar kör längs gata i staden
Mannerheimgatan går genom Borgå centrum. De flesta husen längs med gatan är relativt låga. Arkivbild. Traktor och bilar kör längs gata i staden Bild: Yle/ Fredrika Sundén Borgå,mannerheimgatans bro i borgå

Rosengren har ännu inte bestämt sig och det är just dimensioneringen, alltså hur höga de nya våningshusen får bli, som är problemet.

- Det är ju lägre hus där runtomkring. Det kommer att påminna lite om Näseområdet, med de höga husen vid Näse port. Det är alltid bättre om husen skulle ha samma höjd. Å andra sidan så tittar man inte så mycket uppåt när man går längs gatan, säger Rosengren.

Han konstaterar att det inte går att ha en tudelad åsikt eftersom röstningsalternativen är antingen ja eller nej.

Utdragen process påverkar tilliten till projektet

Varför har då Rosengren börjat vela när han tidigare har röstat för att godkänna detaljplanen? Har det dykt upp någon ny information han inte tidigare vetat om?

- Nog har jag haft tillgång till all information. Men när man funderar mer på det och går där förbi så kommer det upp. Normalt brukar ju planerna gå som rutinärenden. De brukar vara bearbetade och putsade när de kommer från stadsutvecklingsnämnden. Här har varit lite klumpigheter i processen.

Stadsvy i Borgå.
Energihuset i vacker vinterskrud. Arkivbild. Stadsvy i Borgå. Bild: Yle/Hedvig Sandell stadsplanering,Borgå,borgå energi

Enligt Rosengren är det inte jävighetsklumpigheterna som är problemet, utan dimensioneringen. Med en så utdragen och komplicerad process har han fått mer tid att fundera på saken.

Förutom de ovannämnda personerna har Yle Östnyland också nått SFP:s styrelseledamöter Bodil Lund och Elin Blomqvist-Valtonen.

Blomqvist-Valtonen tycker det är viktigt att få projektet i mål och säger att hon liksom tidigare tänker rösta för att detaljplaneändringen godkänns.

Lund vill inte säga något definitivt i det här skedet.

På lördagen möts SFP:s fullmäktigegrupp för att diskutera budgetförslaget. Blomqvist-Valtonen och Lund tror att man samtidigt kommer att diskutera Borgå Energi-tomten.

Varje förtroendevald tar ändå sitt eget beslut.

21.10.20 kl. 13.40: Det har gjorts ändringar i texten angående husens antal och våningstal. Dessutom har skissen på hur tomten kan komma att se ut bytts till en nyare version med högre hus. Husens våningsyta är större än vi först skrivit.