Hoppa till huvudinnehåll

Coronablinkern kan aktiveras även om du befinner dig i din lägenhet – Bluetooth inte optimalt för att mäta distans

Koronavilkkusovelluksen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta puhelimen näytöllä.
Coronablinkern mäter sannolikheten för coronaexponering, men kan också ge falska alarm. Koronavilkkusovelluksen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta puhelimen näytöllä. Bild: Tiina Jutila / Yle Coronablinkern,Helsingfors,COVID-19,coronavirus,coronavirus disease,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,coronavirusutbrottet i Europa 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,karantän,distansarbete,distansundervisning,exposition,exposure

Coronablinkern har laddats ner miljontals gånger i Finland, men appen har sina brister. Appen fungerar med hjälp av bluetooth vilket enligt vissa forskare ger allt för osäkert mätresultat för att användas vid smittspårning.

Redan i våras när flera länder funderade på att ta i bruk en app som, med hjälp av bluetooth, skulle hjälpa till med smittspårning ställde sig Sven Mattisson kritisk till bluetooths träffsäkerhet.

Mattisson, som själv varit med och utvecklat bluetooth på 90-talet, är numera adjungerad professor vid integrerade elektroniksystem på Lunds universitet.

– Mitt problem med att använda bluetooth för detta är att signalstyrkan varierar väldigt mycket, vilket betyder att man kommer att få många falska positiva och falska negativa resultat. Det ger ingen tillförlitlig indikering på att man varit inom smittbart område från någon.

Sven Mattisson i kostym.
Sven Mattisson är skeptisk till användningen av bluetooth i smittspårningsappar. Sven Mattisson i kostym. Bild: Privat Bluetooth,Sven Mattisson

Kroppen kan blockera en bluetoothsignal

Mattisson konstaterar att bluetooth och punkt-till-punkt radiolänk inte är gjort för att mäta avstånd.

– Man mäter ju signalstyrkan och man kan få en väldigt stark signal om det är fri sikt och man kan få en dålig signal på kort avstånd.

Mattisson tar hörlurar som använder sig av bluetooth som exempel.

– Om man då har telefonen i bakfickan och en öronsnäcka på andra sidan, så att signalen måste gå diagonalt genom kroppen, då är det inte alls säkert att signalen går fram om man exempelvis har mycket kläder som dämpar signalen.

Det här betyder alltså att det inte är helt säkert att signalen från bluetooth snappas upp om två personer möts och vardera har telefonen i bakfickan.

Signalen kan gå genom väggar och fönster

Men även om bluetoothsignalen är dålig på att ta sig genom kroppen, är den desto bättre på att ta sig genom exempelvis fönster.

– Den kan gå igenom en del väggar och absolut genom fönster. Fönster är lite knepigt, för då är man skyddad mot virus men kan ha en stark signal.

Med coronablinkern har man kunnat höra talas om fall där någon fått meddelande om eventuell exponering när de befunnit sig ensam i en båthytt och någon i hytten bredvid varit coronapositiv.

Mattisson menar att det inte är omöjligt att signalen tagit sig genom väggen, men det är stor skillnad på vilken material det är frågan om.

Bluetoothsignalen tar sig lätt genom material som inte är elektriskt ledande som exempelvis plast, glas och keramik.

– Metalliska material och material med mycket vatten i dämpar signalen.

Ett annat exempel som man kunnat höra talas om är att coronablinkern aktiverats på grund av att någon i samma höghus, kanske i lägenheten under eller bredvid, har testats positivt för corona och har appen påkopplad.

Visst är det möjligt, menar Mattisson, men återigen beror det på vad du har för material i väggarna eller golvet.

– I princip kan signalen gå igenom och om du vill testa själv, så kan du använda ett par bluetoothhörlurar. Koppla dem till telefonen, lägg ner den och se hur långt du kan gå innan signalen bryts.

Bluetooth kan inte mäta ett säkert avstånd

Sami Köykkä, teknikexpert på företaget Solita som tillverkat coronablinkern, är inne på samma linje som Mattisson - bluetooth är inte optimalt för att mäta distans.

– Signalens styrka och känslighet varierar. Man kan få en grov uppskattning på avstånd, men några säkra mätningar är omöjliga att få.

Sami Köykkä.
Sami Köykkä, teknikexpert på Solita, håller med om att bluetooth inte är optimalt för att mäta avstånd, men förklarar att coronablinkern mäter flera saker än avstånd. Sami Köykkä. Bild: Privat Solita,Sami Köykkä

Köykkä förklarar att coronablinkern mäter sannolikheten för exponering med tre olika parametrar; avstånd, exponeringstid och den ena personens smittsamhet. Med dessa tre räknas en sannolikhet ut.

– Även om appen inte kan mäta det exakta avståndet får den ett ganska bra resultat så att den kan varna människor som exponerats. Naturligtvis kan vi aldrig vara 100 procent säkra på om någon exponerats eller inte, vi talar bara om sannolikhet.

Telefonens läge och placering spelar roll

Köykkä bekräftar det som Mattisson tidigare nämnde. Om två personer träffas och båda har telefonen i bakfickan, kan det vara svårt för bluetoothsignalen att komma fram.

– Man får säkert någon signal, men signalen försvagas anmärkningsvärt. Var man har telefonen placerad spelar stor roll. Det är skillnad på signalen beroende på om man har den i fickan och dessutom om man har telefonen i liggande eller stående position.

Dessutom kan man bara uppskatta avstånd med hjälp av bluetooth, konstaterar Köykkä.

– När vi ha gjort de här parametrarna med THL har vi aldrig pratat om antalet meter. Man kan bara mäta om någon är väldigt nära, nära, ganska nära, eller långt borta.

Har observerats att telefoner på olika våningar kopplats ihop

Precis som Mattisson var inne på, konstaterar Köykkä att det är fullt möjligt för signalen att gå genom väggar, golv och fönster.

– Vi har observerat tillfällen där två telefoner har kopplats ihop, även om de befinner sig på två olika våningar och man kan man se att appen letat efter exponering.

När en telefons bluetoothsignal kopplas ihop med någon som smittats, får man inte genast en varning. Först beräknas sannolikheten för exponering.

Falska alarm har ändå konstaterats.

– Vi har sett situationer där telefoner har kopplats ihop och börjat räkna ut exponeringssannolikhet. Det har visat sig att folk har fått varningar om eventuella exponeringar, även om de varit på olika våningar och det inte finns någon risk för smitta.

Bluetooth är inte perfekt, men det bästa vi har

Det kommer alltså att komma en hel del falska varning från coronablinkern, och dessutom kan den också lätt missa en eventuell exponering.

Så länge bluetooth är det som används för att mäta avstånd, kommer det att vara lite osäkert, konstaterar Köykkä.

– Det är den teknologin som vi har att använda. Tyvärr finns det ingen bättre för tillfället och perfekt kommer det knappast att bli under den nutida mobiltelefonens tid.

Nyligen publicerat - Vetenskap