Hoppa till huvudinnehåll

Föreningen Hem och skola vill inspirera föräldrar och personal att orka i coronatider

Lågstadieskola
Sedan höstterminen startade har eleverna fått närundervisning, men om man återgår till distansstudier på grund av coronaepidemin kan föreningen Hem och skola spela en viktig roll i kontakten mellan föräldrar och skolpersonalen. Lågstadieskola Bild: Johanna Lindholm/Yle Ekenäs,Raseborg,Seminarieskolan,Hem och skolas regionträff i Ekenäs

Föreningen Hem och skola fungerar som en kontaktyta mellan vårdnadshavare och personalen på daghem och i skolor. Föreningens arbete är extra viktigt då coronaepidemin gör tillvaron osäker.

Meningen med föreningen - så lyder arbetsnamnet för en regionträff som förbundet Hem och skola ordnar i Ekenäs tisdagen 20.10.

Ekenäsbon Towe Andersson sitter sedan i våras i förbundets styrelse, och hon har stora förhoppningar på regionträffen.

Kvinna med hund på en skolgård
När intervjun görs har skolorna i Ekenäs höstlov så skolgården är tom. På gården finns endast föräldern Towe Andersson med hunden Olle. Hon är aktiv i föreningen Hem och skola. Kvinna med hund på en skolgård Bild: Johanna Lindholm/Yle Hem och Skola,Raseborg,Seminarieskolan,Towe Andersson

- Just det ser jag fram emot, att få höra hur andra gör och få nya idéer.

Hon säger att det i samband med coronaepidemin är viktigt att inte lägga ner verksamheten utan att ställa om sig och fråga hur man kan göra istället för att finnas till för eleverna.

En förening för alla elever

Towe Andersson har två barn i två skolor; ett i Ekenäs högstadieskola och ett i Seminarieskolan. Hon är också med i styrelsen för den senares förening som heter Elof.

Hon betonar ändå att föreningarna är till för alla elever och föräldrar i en viss skola - inte bara för de styrelseaktiva.

- Alla familjer som har barn skolan är medlemmar i dess förening.

Det är frivilligt för skolorna att ha en egen förening. Alla skolor har inte en förening.

Hem och skola finns också inom småbarnspedagogiken, alltså på daghem.

Flera viktiga uppgifter

Towe Andersson säger att Hem och skolaföreningarna fyller flera viktiga funktioner.

En är jippon och evenemang, som till exempel teater, slalom och simhallsresor. Dessa har man av förklarliga skäl inte kunnat förverkliga nu under coronaepidemin.

Men Hem och skola har också en viktig intressebevakande roll, både på lokal och på förbundsnivå.

- Ibland finns det saker som berör skolan men som inte är skolans sak att sköta.

Towe Andersson berättar att man i Ekenäs till exempel varit med och påverkat hur trafiken styrs utanför Seminarieskolan.

Man har begränsat försäljningen av energidrycker genom att vara i kontakt med matbutikerna i centrum och så vidare.

Skolmats- och skolskjutsfrågor är andra exempel där föreningar varit i kontakt med stadens beslutsfattare.

Hon påpekar också att dagens läroplan inbegriper föräldrarna mer aktivt i barnens skolgång än tidigare.

Guldkant på vardagen

Också från skolans sida tycker man att Hem och skola har en viktig roll.

Katarinaskolan med årskurserna 1-6 har två lärarrepresentanter i skolans förening.

Rektor Tove von Schantz upplever kontakten som värdefull.

Genom att vara med på föreningens möten, vet man vad som rör sig i föräldrarnas tankar och vad som är aktuellt bland eleverna.

Katarinaskolan i Karis.
Katarinaskolan i Karis har två föräldrarepresentanter i föreningen Hem och Skola. Katarinaskolan i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle katarinaskolan skolgård,Raseborg

- De fungerar som en länk mellan skolans önskemål och föreningens verksamhet för att stödja samarbetet, säger hon.

Att värva aktiva medlemmar är inte lätt

Men som i många andra föreningar i dag, så är det svårt att hitta aktiva som vill ställa upp.

Tove von Schantz upplever nog att föreningen i Katarinaskolan är aktiv, men naturligtvis önskar man flera aktiva. Som det är nu faller ibland ett stort ansvar på ett fåtal personer.

Hon tror nog att alla upplever samarbetet som viktigt,

Men det finns i dagens läge ett brett utbud av fritidsaktiviteter och någonstans kommer gränsen emot.

- Det äter av människors tid och det finns väl en gräns vad man orkar med.

Tove von Schantz, rektor i Katarina skolan, står framför ett träd.
Katarinaskolans Tove von Schantz hoppas fler föräldrar vill aktivera sig i samarbetet mellan skolan och hemmen. Tove von Schantz, rektor i Katarina skolan, står framför ett träd. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Rektor,Västnyland,Karis,Skola,undervisning,raseborg ny rektor

Hon efterlyser också ett lyft i föreningens verksamhet, vad som händer och vad man hittar på för program så att folk skulle vakna och känna att det här är något de brinner för, det här vill de vara delaktiga i.

Towe Andersson från Ekenäs säger att det i de föreningar hon är med inte varit så svårt att få föräldrar att ställa upp just nu, men att det kan gå i vågor.

Alla kan bidra med något

Towe Andersson säger man i deras föreningar försöker få bredd bland de aktiva så att de föräldrarna representerar barn i olika årskurser, olika kompetenser, men:

- Alla har något att ge och det är bra att minnas att man är den största styrkan för sitt eget barn.

Leende kvinna
Towe Andersson säger att det är viktigt att ha en bra stämning och vi-anda i skolan. Leende kvinna Bild: Johanna Lindholm/Yle Hem och Skola,Raseborg,Ekenäs,Karis,föräldrar,elever,barn (åldersgrupper),Corona,Towe Andersson

I synnerhet i tider som dessa kan det vara viktigt att bara finnas där och skapa bra förutsättningar för barnens skolgång och välmående.

- Vi försöker också skapa god stämning i skolan och klassanda för det gynnar alla. Vi har också försökt stärka klassföräldrarnas roll för de är viktiga för att skapa en vi-anda.

Läs också